Tải bản đầy đủ - 192 (trang)
Tải trọng phân phối lên cọc :

Tải trọng phân phối lên cọc :

Tải bản đầy đủ - 192trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPPHẦN KẾT404,86-0.914.5889.12504,860.914.5889.226-0.94,86-1.814.5889.0770.94,86014.5889.178-0.94,861.814.5889.27[ Pmax = 89.27(T ) < [ P ] = 109.2(T ), Pmin = 89.07T > 0]+ Tải trọng tính toán tác dụng lện cọc không kể trọng lượng bản thân đài và lớp đất

phủ tính theo công thức:

Pi =Trong đó: Ntt = N0tt + Gd =tt

N tt M xtt . yi M y .xi

±

±

n

∑ yi2 ∑ xi2771.38 + 12, 096 = 783, 476(T )Mtt = 0.076+0,67.1.2 = 0.88(T/m)∑x2

i∑y2

i= 6.0,9 2 = 4,86( m 2 )

= 4.1,82 + 2.0,9 2 = 14,58( m 2 )Lập bảng tính:

Cọcxi(m)∑xyi(m)2

i(m2)∑yPi(T)2

i(m2)10.94,86-1.814.5897.8320.94,86014.5897.9330.94,861.814.5898.04404,86-0.914.5897.88504,860.914.5897.99GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 152TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPPHẦN KẾT6-0.94,86-1.814.5897.8370.94,86014.5897.938-0.94,861.814.5897.83[ Pmax = 98.04(T ) < [ P ] = 109.2(T ), Pmin = 97.83T > 0]6. Tính toán kiểm tra cọc:

- Khi vận chuyển cọc:Biểu đồ momen khi vận chuyển cọc

Tải trọng phân bố: q=y.F.n = 2,5x0.4x0.4x1.5 = 0.576(T/m)

Với n là hệ số động, n=1,5.

+Chọn a sao cho M 1 ≈ M 1 → a = 0,207.l c ≈ 0,207.8,3 ≈ 1,7(m)M1 =0,576.1, 7 2

= 0.832(T .m)

2- Trường hợp treo cọc lên giá búa:GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 153TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPPHẦN KẾT+Để M 2 ≈ M 2 → b = 0,294.l c ≈ 0,294.8,3 ≈ 2,44(m)Trị số mô men lớn nhất:0,576.2, 442

M2 =

= 1, 71(T .m)

2→ Lấy mô men trường hợp này để tính toán cốt thép:+ lấy lớp bảo vệ cốt thép cọc là a = 3 cm, chiều cao làm việc của cốt thép là:

h0 = 30 − 3 = 27cm .Fa =M2

1,71

=

= 0.000183(m 2 ) = 1,83(cm 2 )

0,9.h0 .Ra 0,9.0,37.28000Cốt thép dọc chịu mô men uốn của cọc là 2∅18(Fa = 5,1 cm2)→ Cọc đủ khả năng chịu tải khi vận chuyển, cẩu lắp.- Tính toán cốt thép làm móc cẩu:

+ Lực kéo móc cẩu trong trường hợp cẩu lắp cọc: Fk = q.l

Fk ' =

→ Lực kéo ở một nhánh gần đúng:Fk ql 0,576.8,3

= =

= 2,39(T )

2 2

2Móc cẩu chọn loại thép AI ( có độ dẻo cao, tránh gãy khi cẩu lắp)GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 154TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Fa =Diện tích cốt thép của móc cẩu:PHẦN KẾTFk ' 2,39

=

= 0.0001(m 2 ) = 1(cm 2 )

Ra 23000→ Chọn thép móc cẩu φ12 có Fa = 1,13 cm2.7. Tính toán kiểm tra đài cọc.

Đài cọc làm việc như bản conson cứng H=1.2m, phía trên chịu lực tác dụng dưới cột

N, M , phía dưới là phản lực đầu cọc P0i => Cần phải tính toán 2 khả năng.

7.1. Kiểm tra cường độ trên tiết diện nghiêng –điều kiện đâm thủng:

Cột có kích thước tiết diệnbc × lc = 50 × 80(cm 2 ).Ta chọn cổ móng có tiết diện 60 x90( cm2) để tính toán đài

Giả thiết bỏ qua ảnh hưởng của cốt thép ngang và cốt đai.

- Kiểm tra cột đâm thủng đài theo dạng tháp do lực cắt:12

463

578GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 155Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải trọng phân phối lên cọc :

Tải bản đầy đủ ngay(192 tr)

×