Tải bản đầy đủ - 192 (trang)
D. Xác định tải trọng đơn vị:

D. Xác định tải trọng đơn vị:

Tải bản đầy đủ - 192trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP1Sàn giả chuyên dụngkG/m2Trọng

lượng

riêng

302Vữa xi măng M75#kG/m320003Sàn BTCTkG/m34Vữa trát trần M75# dày

15mm5Trần thạch cao khung

nhômSTTLớp vật liệu30Hệ

số

n

1.110201.32625001002501.1275kG/m3200015301.339kG/m220201.122Đơn vịChiều

dày

(mm)Trị số TC

(kG/m2)Lớp vật liệu33395TỔNG CỘNGSTTTrị số TT

(kG/m2)SÀN : S4

Trọng

Đơn vị lượng

riêngChiều

dày

(mm)Trị số TC

(kG/m2)Hệ

số

nTrị số TT

(kG/m2)1Nền lát gạch Ceramic

300x300kG/m320008161.117.62Vữa xi măng M75#kG/m3200010201.3263Sàn BTCTkG/m325001002501.12754Vữa trát trần M75# dày

15mmkG/m3200015301.339

357.6TỔNG CỘNGSTT

1Lớp vật liệu

Bê tông đá mi, lưới mắtSÀN : M1

Trọng

Đơn vị lượng

riêng

kG/m3

2300Chiều

dày

(mm)

30GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trị số TC

(kG/m2)

69Hệ

số

n

1.1Trị số TT

(kG/m2)

75.9

Trang 10TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPcáo D30

2Lớp gạch shape - UkG/m3180015271.129.73Vữa tạo dốckG/m3200030201.3264Sàn BTCTkG/m32500802001.12205Vữa trát trần M75# dày

15mmkG/m3200015301.3396Trần thạch cao khung

nhômkG/m220201.122

412.6TỔNG CỘNG

SÀN : M2

Trọng

Đơn vị lượng

riêngChiều

dày

(mm)Trị số TC

(kG/m2)Hệ

số

nTrị số TT

(kG/m2)STTLớp vật liệu1Bê tông đá mi, lưới mắt

cáo D30kG/m3230030691.175.92Lớp gạch shape - UkG/m3180015271.129.73Vữa tạo dốckG/m3200030201.3264Sàn BTCTkG/m32500802001.12205Vữa trát trần M75# dày

15mmkG/m3200015301.339

390.6TỔNG CỘNGHoạt tải :

STT Tên phòng

1Đơn vịSảnh, hành lang, cầu thang, xưởng sửa chữa kG/m2GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Hoạt tải Hệ số Hoạt tải

TC

n

TT

300

1.2

360

Trang 11TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP2Văn phòng, Phòng vệ sinhkG/m22001.22403Phòng họp, kho, phòng tổng đàikG/m24001.24804MáikG/m2751.397.5E.Chọn sơ bộ kích thước tiết diện các bộ phận:

 Kích thước tiết diện dầm chọn theo công thức kinh nghiệm:Trong đó :

k =1-1,3: hệ số tải trọng.m=8-15 với dầm chính và m= 15-20 với dầm phụ

L1.: Nhịp dầm.Dầm nhịp CD :

Nhịp dầm L = 8 m.• Chọn chiều cao dầm là 70 cm.

• Bề rộng dầm : b =(0.3-0.5)h =(0.3-0.5)x70 = 21-35(cm)

 Chọn b =30 cm.

• Kích thước dầm là 30x70 cm.

2.Dầm nhịp AB,BC :

Nhịp dầm L = 8 m.GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 12TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP• Do dầm có chiều dài nhỏ hơn so với dầm CD nên để tiện trong công

tác thi công ta cũng chọn kích thước dầm giống với kích thước dầm

nhịp CD là: 30x70 cm.

3.Dầm dọc nhà

Nhịp dầm L = 8 m.• Chọn chiều cao dầm là 65 cm.

• Bề rộng dầm : b =(0.3-0.5)h = (0.3-0.5)x65 = 20-33(cm).

 Chọn bề rộng dầm b =25 (cm).

• Kích thước dầm là 25x65 cm.

4.

Dầm phụ

Chọn kích thước dầm phụ chung cho tất cả các nhịp và dầm phụ theo phương dọc nhà

• Chiều cao dầm:

 Chọn h = 45 (cm)

• Bề rộng dầm: b =(0.3-0.5)x45 = (13.5-22.5) (cm)

 Chọn b = 22 (cm)

• Kích thước dầm là: 22x45 cm.

 Kích thước tiết diện cột :Trong đó :

k =1-1,5: hệ số ảnh hưởng của momenRb = 17 MPa : Cường độ chịu nén của bê tông B30

N: Lực dọc trong cột do tải trọng đứng gây ra.Cột trục C:

N = S.n.T

S : Diện tích chịu tải của cột

N : Số tầng

T : tải trọng trên 1m2 sàn lấy khoảng 1.2 T/m2

GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D. Xác định tải trọng đơn vị:

Tải bản đầy đủ ngay(192 tr)

×