Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỰ TOÁN TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỰ TOÁN TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

Tải bản đầy đủ - 22trang

12Smart Tivi Samsung 49inchCái115,000,00013Máy xay sinh tốCái1700,000700,00014Thau rửaCái4100,000400,00015Tủ lạnh để thực phẩm 240lCái19,000,0009,000,00016Máy vi tínhCái18,000,0008,000,00017Máy tính tiềnCái16,900,0006,900,00018Hệ thống âm thanh ( loa,

amply..)Bộ114,000,00014,000,00019Hệ thống đèn sángBộ11,200,0001,200,00020Điện đèn nước, tiền côngBộ117,000,00017,000,000211 tủ quầyBộ14,000,0004,000,00022Trang trí nội thất, sữa chữaLần130,000,00030,000,00023Chi phí bảng hiệu, hộp đènBộ13,000,0003,000,00024Chi phí Pano, vải quảng cáoLần11,500,0001,500,00025Tiền cọc 2 tháng thuê mặt bằngTháng215,000,00030,000,00026Tiền ứng mua nguyên vật liệu

hàng thángTháng215,000,00030,000,00027Chi phí lắt đặt Internet, wifi ban

đầuLần13,000,0003,000,000Tổng15,000,000193,050,000Bằng chữ: Một trăm chín mươi ba triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng chẵn

2. Dự toán kết quả đầu tư:a. Doanh thuĐơn vị: Đồng

Thông sốTổng số bàn15Đơn giá bình quân40.000Bàn

Đồng/đĩaCông suất thiết kế

Bình quân đĩa/bàn/giờ2đĩa/bàn/giờGiờ hoạt động cao điểm

Tổng số đĩa, chiếc bán trong 1 ngàyThời gianSố lượng bán

bình quânDoanh thu đêm

(đồng/ngày)4Giờ/ngày120Đĩa/ngàyDoanh thu năm

(đồng/năm)Năm thứ 1 (50%)602.400.000876.000.000Năm thứ 2 (75%)903.600.0001.314.000.000Năm thứ 3 (90%)1084.320.0001.576.800.000b. Chi phíĐơn vị: ĐồngKhoản chi phí

Lương nhân viênNăm thứ 1Năm thứ 2Năm thứ 3223,200,000245,520,000270,072,000Điện18.000.00019.800.00021.780.000Nước12.000.00013.200.00014.520.000180,000,000252,000,000352,800,0003,600,0003,600,0003,600,000Chi phí mặt bằng90,000,00099,000,000108,900,000Chi phí KH TSCĐ45,045,00045,045,00045,045,000541,845,000645,165,000780,417,000Nguyên liệu

Chi phí báo, internetTổng(Khấu hao tài sản cố định : giá trị đầu tư ban đầu là 193,050,000đ, dự tính giá

trị còn lại sau 3 năm là 30% )

c. Lợi nhuận

Thuế TNDN là 20% ( do doanh thu < 20 tỷ đồng)Doanh thu thuầnChi phíLợi nhuận

trước thuếLợi nhuận sau

thuếNăm thứ 1876,000,000541,845,000334,155,000267,324,000Năm thứ 21,314,000,000645,165,000668,835,000535,068,000Năm thứ 31,576,800,000780,417,000796,383,000637,106,400d. Báo cáo ngân lưu lập theo phương pháp trực tiếp:Năm0123Dòng tiền vào876,000,000 1,314,000,000 1,634,715,000+ Doanh thu876,000,000 1,314,000,000 1,576,800,000+ Giá trị thanh lý57,915,000Dòng tiền ra193,050,000+ Tổng Z sản xuất193,050,000+ Tổng chi phí

Thuế TNDN 20%

Dòng tiền ròng-193,050,000608,676,000778,932,000939,693,600541,845,000645,165,000780,417,00066,831,000133,767,000159,276,600267,324,000535,068,000695,021,400Giá trị thanh lý = 193,050,000*30% = 57,915,000đ.

Thuế TNDN = Lợi nhuận trước thuế * 20%

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế *(1-Thuế TNDN)

3. Dự toán hiệu quả tài chính

+ Hiện giá thu hồi thuần (NPV)

P: Vốn đầu tư ban đầu

r: Lãi suất chiết khấu

CF: Dòng thu nhập ròng qua các năm Lấy lãi suất chiết khấu là 10%/nămNPV = -P ++= -193050000 +

= 1014365642++++Ta có NPV >0 => dự án khả thi, chấp nhận

Tính IRR thông qua NPV, cho NPV = 0, tính r trong công thức NPV, r này chính là

IRR, ta có IRR = r khi :

NPV= 0 = -193.050.000 +++=> IRR = 1.82

Ta thấy suất suất sinh lời thực tế của dự án IRR > 10%nên dự án chấp nhận+ Tỷ suất sinh lời (PI):

PI=== 4.25+ Thời gian hoàn vốn (PP)

Là thời gian để ngân lưu tạo ra của dự án bù đắp chi phí đầu tư ban đầu.Năm0CFt-193.050.0001

267,324,0002

535,068,0003

695,021,400PP=193,050,000x(12 tháng/267,324,000) = 8.66 tháng

+ Những rủi ro có thể gặp và biện pháp khắc phục

a. Những rủi ro có thể gặp- Dự báo nhu cầu sai lệch do tính lạc quan dẫn đến sai tình hình,

- Đối thủ cạnh tranh,

- Bị thiếu sót trong phân tích đánh giá,

- Chịu ảnh hưởng gián tiếp từ những thay đổi của điều kiện tự nhiên

(mưa, bão…),- Nguyên vật liệu bị hư hại trong vận chuyển, lưu trữ,

- Giá cả thị trường biến động=> giá NVL tăng.

b. Một số biện pháp khắc phục rủi ro.- Bám sát các nguồn thông tin có liên quan.

- Quan tâm đến hướng phát triển của đối thủ cạnh tranh cũng như

nhu cầu của khách hàng.

-Kiểm soát chi phí và điều chỉnh quán phù hợp.CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

Qua quá trình tìm hiểu phân tích và đánh giá thì dự án thành lập quán bánh mỳ

Chảo là khả thi. Với những chính sách mà quán thực hiện thì chúng tôi hi vọng sẽ

mang lại sự hài lòng cho mọi người. Đây là một dự án không chỉ vì mục đích lợi

nhuận mà nó còn thể hiện khát khao khởi nghiệp bằng chính sức mình của thế hệ

trẻ. Dự án sẽ góp phần làm phát triển việc kinh doanh quán ăn nhanh trong tương

lai.

Dựa vào những lợi thế có sẵn về địa điểm, nhân viên, khả năng giao tiếp tốt và

chiến lược về giá, chúng tôi sẽ tạo ra những mối quan hệ tốt với các tầng lớp

khách hàng, nhà cung cấp cộng với sự đoàn kết chúng tôi sẽ cố gắng quyết tâm để

cung cách phục vụ sẽ và có những chính sách ưu đãi về giá nhằm từng bước vượt

qua các đối thủ cạnh tranh. Từ dự án này ta có thể rút ra kinh nghiệm để có thể làm

tốt các dự án tiếp theo.

Kiến nghị

- Theo dõi đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Thường xuyên theo dõi hoạt

động thu chi của khách hàng một cách hiệu quả để ổn định doanh thu.

- Cập nhật thường xuyên về giá cả và tình hình đối thủ cạnh tranh.

- Nâng cao tinh thần đoàn kết và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên,

phát huy tinh thần làm việc nhiệt tình của họTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỰ TOÁN TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×
x