Tải bản đầy đủ - 39 (trang)
B. PHẦN LỜI GIẢI HOẶC HƯỚNG DẪN GIẢI

B. PHẦN LỜI GIẢI HOẶC HƯỚNG DẪN GIẢI

Tải bản đầy đủ - 39trang

1.8) Hoành độ giao điểm của đường thẳng và parabol là ngiệm của phương trìnhD={(x,y): -31.9) D= với

,

.

, có phần trong không giao nhau0)D={(x,y): 0271) Bạn đọc tự vẽ hình

D={(x,y): -12) Xét tích phânTa có:Tích phân hội tụ, vậy tích phân hội tụ đều đối với .Do đó , ta có thể lấy đạo

hàm đối với tham số dưới dấu tích phân:Trong tích phân ấy, đổi biến sốVậyTrong hai vế, cho , ta đượcDo đó C= Vậy :3)

Xét tích phân phụ thuộc tham số

28Đặt f(x,Tích phân hội tụ, vậy tích phân hội tụ đều đối với .Do đó , ta có thể lấy đạo

hàm dưới dấu tích phân:Vậy

Trong hai vế, cho , ta được:Suy ra C=.Tóm lại4) Xét tích phân phụ thuộc tham số yĐặt f(x,y)= .Ta có

Với mọi (x,y)Tích phân hội tụ, vậy tích phân hội tụ đều đối với y.Do đó , ta có thể lấy đạo

hàm đối với tham số dưới dấu tích phân:Bằng cách lấy tích phân phân đoạn hai lần, ta đượcDo đóVì I(0)=0

5) Xét tích phânĐặt f(x,y)= . Ta có

Với mọi (x,y)

29Tích phân hội tụ, vậy tích phân hội tụ đều đối với y. Do đó , ta có thể lấy đạo

hàm đối với tham số dưới dấu tích phân:Bằng cách lấy tích phân từng phần, ta đượcDo đóLấy nguyên hàm hai vế, ta đượcChia hai vế cho y, ta đượcDo đó6)7)8)302. Sử dụng công thức đổi biến số tính tích phân hai lớp2.1)

Đổi biến số:Thì D’ ={(r,2.2) Miền D là hình tròn tâm I(a,0) bán kính R=a. Phương trình của đường tròn

đã cho trong toạ độ cực là:

Miền D’={2.3)Vậy:2.4) ĐS:

2.5) ĐS: 0,5

2.6) ĐS: 3

2.7) ĐS:

2.8) ĐS: (Dùng toạ độ cực)

2.9) HD :

;ĐS:2.10) ĐS: (Dùng toạ độ cực)

312.11) HD:

; ĐS:2

2.12)D là phần hình tròn trong góc phần tư thứ nhất nằm ngoài hình tròn

Chuyển sang toạ độ cực:

Đặt x= rcoss, y= rsin =, ta đượcTrong đó D={(,r):02.13)32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. PHẦN LỜI GIẢI HOẶC HƯỚNG DẪN GIẢI

Tải bản đầy đủ ngay(39 tr)

×