Tải bản đầy đủ - 100 (trang)
Phụ lục 3:KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Phụ lục 3:KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tải bản đầy đủ - 100trang

2. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố ảnh hưởng chất lượng

nguyên liệu mủ cao su.

(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)3. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố quảng bá thương hiệu

nguyên liệu mủ cao su.

(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)4. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố con người ảnh hưởng đến

chất lượng nguyên liệu mủ cao su.

(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)Phụ lục 4

DANH SÁCH 22 CHUYÊN GIA PHỎNG VẤN

STTHọ và tên chuyên gia1TS. Nguyễn Anh Nghĩa2TS. Nguyễn Ngọc Bích3TS. Lê Đức Tánh4TS. Phan Thanh Dũng5TS. Đặng Duy Sồ6TS. Nguyễn Anh Tuấn7TS. Nguyễn Thị Huệ8TS. Nguyễn Tấn Đức9TS. Lại Vân Lân10TS. Trần Thị Thúy Hoa11TS. Nguyễn Hồng Phú12Bùi Đình Ninh13Lâm Quốc Trình14Trương Phụng Loan15Huỳnh Văn Biên16Phan Thị Vành Khuyên17Võ Thị Cưng18Trần Vân Phát19Lê Võ Thành Bình20Hồ Trọng Minh Thảo21Nguyễn Đức Thanh22Trần Thị HàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 3:KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tải bản đầy đủ ngay(100 tr)

×