Tải bản đầy đủ - 56 (trang)
Nguyên lí xét nghiệm di truyền

Nguyên lí xét nghiệm di truyền

Tải bản đầy đủ - 56trang

Nguyên lí xét nghiệm di truyền

• Phân loại xét nghiệm

– Chẩn đoán tiền làm tổ

– Chẩn đoán tiền sản

– Chẩn đoán xác định

– Dự phòngNguyên lí xét nghiệm

• Thực hiện xét nghiệm:

– Tham vấn trước xét nghiệm

– Bản thông tin đồng thuận thực hiện xét

nghiệm

– Tham vấn sau xét nghiệmNguyên lí xét nghiệm

• Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh di truyền

– Sinh hóa

– Di truyền tế bào

– Di truyền phân tử

– Hình ảnh: siêu âm, MRITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên lí xét nghiệm di truyền

Tải bản đầy đủ ngay(56 tr)

×