Tải bản đầy đủ - 56 (trang)
Tiếp cận bệnh nhân

Tiếp cận bệnh nhân

Tải bản đầy đủ - 56trang

Tiếp cận bệnh nhân

• Lí do đến khám:

– Dị tật bẩm sinh

– Chậm phát triển tâm thần, thể chất

– Tiền sản

– Bệnh lí mãn tính xuất hiện sớmTiếp cận bệnh nhânLí do đến khám

Bệnh sử

Tiền sử

KhámTiếp cận bệnh nhân

• Bệnh sử: quá trình và diễn tiến bệnh trước khi

đến khám

– Thời gian khởi phát bệnh

– Triệu chứng xuất hiện đầu tiên

– Diễn tiến và điều trị trước đóTiếp cận bệnh nhân

• Trẻ nam hay bị chảy máu

• Nữ: có vùng da gáy dày, chậm phát triển thể

chất, vô kinh…Tiếp cận bệnh nhân

• Lí do đến khám

• Bệnh sử

• Tiền sử: những bệnh lí trước đó

– Tiền sử bản thân

– Tiền sử gia đình

• KhámTiếp cận bệnh nhân

• Tiền sử: những bệnh lí trước đó

– Tiền sử gia đình

• Trong gia đình anh/chị có người bị bệnh hay triệu

chứng tương tự?

• Trong gia đình anh/chị có ai bị vô sinh hay dị tật

bẩm sinh?

• Trong gia đình anh/chị có ai bị bệnh lí mãn tính

xuất hiện sớm hay chết sớm vì một bệnh nào đó

không?

• Chủng tộc

• Đồng huyết thốngVẽ cây gia hệTiếp cận bệnh nhân

• Những yếu tố nghi ngờ bệnh di truyền

– Nhiều người trong gia đình qua nhiều thế hệ

bị bệnh

– Bệnh xảy ra ở độ tuổi sớm hơn bình thường

– Bệnh liên quan với các thế hệ gần nhau

– Bệnh xuất hiện với một số tình trạng kết hợp

trong gia đình

– Kiểu biểu hiện bệnh ít gặpTiếp cận bệnh nhân

• Qua cây gia hệ có thể xác định kiểu di truyền:

– Trội NST thường

– Lặn NST thường

– Liên kết giới tínhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiếp cận bệnh nhân

Tải bản đầy đủ ngay(56 tr)

×