Tải bản đầy đủ - 56 (trang)
Chương trình di truyền học

Chương trình di truyền học

Tải bản đầy đủ - 56trang

Dị tật bẩm sinh?Năng lực

siêu

nhiên?Lịch sử

• Thời cổ đại: hiểu biết rất ít

• Giữa thế kỉ 20:

• Dự án bộ gien ngườiNGUYÊN LÍ CHẨN ĐOÁN và

ĐIỀU TRỊ BỆNH DI TRUYỀN

ThS.BS. Nguyễn Phương ThảoDàn bài

Tiếp

Tiếp cận

cận bn

bnLí do đến khám

Bệnh sử- Tiền sửKhámXét

Xét nghiệm

nghiệmNguyên

Nguyên lílí

Thực

Thực hiện

hiệnPhân

Phân loại

loạiĐiều

Điều trị

trịNguyên

Nguyên lílí

Phương

Phương pháp

pháp

Áp

Áp dụng

dụngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương trình di truyền học

Tải bản đầy đủ ngay(56 tr)

×