Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
IV. NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

IV. NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Tải bản đầy đủ - 34trangCác cấp chính quyền địa phương còn lơ là đối với việc quản lý môi trường

Ở khu vực đô thị, quá trình đô thị hóa hiện nay kéo theo một số lượng người dân

ở nông thôn ra thành phố sống đã gây nên những xáo trộn lớn lao trong sinh hoạt

ở các vùng dân cư và vấn đề rác thải đang có nguy cơ ngày càng tăng, đặc biệt là

trong các đô thị mới, khu kinh tế tập trung như nhà mới mọc nhiều gây khó khăn

cho thu gom, nhà quá nghèo hoặc nhà giàu không muốn hòa nhập cộng đồng dẫn

đến tình trạng không giữ vệ sinh chung (nhà trên có thể vứt rác xuống sân gây ô

nhiễm), các khu đô thị hóa dọc trục giao thông, các trung tâm công nghiệp tập

trung không được quản lý chặt chẽBIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

BIỆN PHÁP KĨ THUẬTTrong các loại chất thải sinh hoạt thì khí thải sinh hoạt hầu như không ảnh hưởng

đến môi trường đất, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đất chủ yếu là nước thải

sinh hoạt và rác thải sinh hoạt.Về nước thải sinh hoạt, sau khi được thải ra ngoài, đất là môi trường gián tiếp để

nước thải sinh hoạt ảnh hưởng tới chất lượng của mực nước ngầm. Để nước thải

sinh hoạt thải ra mà không ảnh hưởng đến môi trường đất, cần xây dựng hệ thống

cống rãnh thoát nước hợp lý, đặc biệt là ở vùng nông thôn, khi thói quen của

người dân chủ yếu là thải nước sinh hoạt vào môi trường đất. Đối với nước thải

sinh hoạt là nước từ các nhà vệ sinh thì cần có biện pháp xử lý ngay trong bồn

chứa như dùng các loại hóa chất tiêu hủy, không để bồn chứa quá đầy tràn gây ô

nhiễm.Về rác thải sinh hoạt, mổi loại rác thải sinh hoạt ảnh hưởng tới môi trường đất theo một cách

khác nhau.Đối với các loại rác vô cơ như sành sứ, gạch vỡ, thủy tinh, xỉ than, đất, cát,…khi chúng vào

môi trường đất sẽ là ảnh hưởng đến cấu tượng đất, quá trình vận chuyển nước trong đất nên

cân được thu gom và chôn lấp một cách hợp lý, thu gom tập trung tại một điểm.Đối với rác thải hữu cơ chủ yếu là các loại rác được thải ra từ nhà bếp,…Đặc biêt khi chôn lấp

vào môi trường đất chúng sẽ gây ảnh hưởng lớn bởi nước rỉ rác nên cần có các biện pháp xử

lý như đốt các loại rác có thể đốt thay cho chôn lấp hay chôn lấp hợp vệ sinh.BIỆN PHÁP QUẢN LÍGiáo dục tuyên truyền, nâng cao ý thức, đạo đức môi trường cho mọi người đặc

biệt là thế hệ trẻ.

Xây dựng hệ thống trường sinh thái để giáo dục học sinh. Giáo dục cho học sinh

từ trong nhà trường ngay từ nhỏ tập nên một tính kỷ luật, đạo đức môi trường cho

mỗi cá nhân.

Thực hiện chiến dịch 3R vì môi trường phát triển bền vững bao gồm: Reusing

(tái sử dụng), Redusing (giảm thiểu), Recycling (tái chế).Đào tạo hệ thống cán bộ, nhân viên giám sát với những kỹ năng chuyên môn cần

thiết, giúp thúc đẩy tốt hơn quá trình phân loại rác và nâng cao ý thức cộng đồng,

có phong cách làm việc chuyên nghiệp. Các nhóm chuyên trách sẽ được cấp kinh

phí trong quá trình hoạt động.

Xây dựng một hệ thống môi trường xanh. Trồng cây và tái chế vác loại rác thải

trong sinh hoạt bằng nhiều công nghệ tiên tiến.

Thứ nhất, phân loại thu gom rác tại nguồn một cách triệt để. Thứ hai, các chất

hữu cơ trong rác thải được xử lý bằng các chủng vi sinh vật hữu hiệu và an toàn,

tạo những sản phẩm phân hữu cơ giàu mùn thay thế dần lượng phân vô cơ đang

có nguy cơ phá vỡ sự cân bằng vật chất trong đất. Thứ ba, tái chế hoàn toàn

những chất dẻo như nilon, nhựa polime…Xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, Xử lý nghiêm khắc, triệt để các hành vi gây

ô nhiễm môi trường.

Phát triển và quản lý tốt dịch vụ thu gom rác cá nhân.

Đào tạo hệ thống cán bộ, nhân viên giám sát với những kỹ năng chuyên môn cần thiết,

giúp thúc đẩy tốt hơn quá trình phân loại rác và nâng cao ý thức cộng đồng, có phong

cách làm việc chuyên nghiệp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×