Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
V. Các yếu tố ảnh hưởng đến biến đổi sinh học X

V. Các yếu tố ảnh hưởng đến biến đổi sinh học X

Tải bản đầy đủ - 22trang

- Ngời già: do những thay đổi về trạng thái tinh thần, SL nên

khả

năng hấp thu và bài tiết giảm.

2.Giới:

- ở ĐV giới tính có ảnh hởng đến ch.hóa X. Nhìn chung, ở

giống

đực ch.hóa X mạnh hơn ở giống cái. Vd:thực nghiệm trên chuột

nhắt

trắng đã chứng minh rằng chloroform ở con đực có độc tính

nhiều

hơn so với con cái.

- ở ngời : phụ nữ thờng nhạy cảm hơn với X và gặp nhiều td

phụ hơn so với nam giới [10] .

3. Trạng thái tinh thần:

Trạng thái tinh thần bất thờng cũng ảnh hởng đến ch.hóa X .

Vd: ở chuột nhắt trắng bị nhốt cùng với nhau trong 1 lồng hẹp

thì

độc tính của Emphetamin cao hơn là ở chuột nhắt đợc nhốt

riêng lẻ.

Cũng thu đợc kết quả tơng tự đối với td của Hexobarbital.4. Chế đọ ăn:

Chế độ ăn giàu nghèo protid có ảnh hởng đến ch.hoá X vì aathành phần cấu tạo của E ch.hoá X. Nếu chế độ ăn thiếu protid

làm

hoạt tính của E ch.hoá X. Hiện tợng này xảy ra ở chuột nhắt

trắng rất rõ nhất là ở ngững con đực. ở các ĐV còn non, sự

nhiễm

độc một số thuốc nh strignin, phenobarbital... nếu tăng

protid

trong thức ăn. Ngợc lại, nhiễm độc CCL 4 với chế độ protid

nghèo.

Các ose làm kích thích hệ TK do cafein. Dùng chè/ đờng sẽ

làm

kích thích của 2 chất này. Chế độ ăn giàu saccharose làm

hoạt

tính của NADPH- Cyt.C-reductase, CH của hexobarbital và

anilin.

Lipid là môi trờng hoà tan nhiều X. Chế độ ăn giàu lipid làm

tăng tác dụng của thuốc gây mê, các thuốc có td lên hệ tim

mạch, các

thuốc làm tăng trơng lực cơ.5. Các yếu tố môi trờng:

Các chất gây ô nhiễm môi trờng nh DDT, CCl 4, tabun,

sarin...

ngày càng đợc thải ra nhiều, gây ra những tđ xấu đối với

cơ thể

sống, gây tổn thơng nặng nề với các cơ quan nh hệ thống

máu,

gan, phổi, và ảnh hởng đến ch.hoá X.

- Một số chất gây cảm ứng E ch.hoá X( thuốc)->tăng td CH

thuốc

thuốc nhanh chóng mất td,ngợc lại làm tăng độc tính của

thuốc. Vd: công nhân tiếp xúc lâu với DDT, T/2 của

antipyrin ở những

ngời này giảm đi nhiều, T/2 của phenylbutazon giảm ~20%.

- Một số thuốc khác lại có tác dụng giảm CH thuốc do ƯC hệ

thống MMFO vd nh: các thuốc trừ sâu, diệt cỏ, CCl 4, CO...

6. ảnh hởng của chu kỳ sinh học:...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Các yếu tố ảnh hưởng đến biến đổi sinh học X

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×