Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
John McCain ủng hộ quan điểm của Việt Nam về Biển Đông

John McCain ủng hộ quan điểm của Việt Nam về Biển Đông

Tải bản đầy đủ - 27trang

Tổng Bí thư và Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những tình cảm và đóng góp từ

phía Mỹ, trong đó có Thượng nghị sĩ McCain, trong quá trình dỡ bỏ cấm vận

thương mại, bình thường hóa và tích cực thúc đẩy quan hệ song phương.

Lãnh đạo Đảng và Quốc hội Việt Nam khẳng định Việt Nam tiếp tục thực hiện

chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển nhằm tạo điều

kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn

định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực cũng như trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Quốc hội Mỹ ủng hộ và sớm

phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Việt

Nam. Hai nước nhờ đó có thể thúc đẩy quan hệ kinh tế, an ninh, quốc phòng, tăng

cường trao đổi về những vấn đề khu vực và thế giới.

Thượng nghị sĩ McCain nhấn mạnh những bước tiến trong quan hệ giữa hai nước,

tái khẳng định Mỹ coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác

nhiều mặt với Việt Nam. Ông cho biết TPP cần được Hạ viện Mỹ thông qua nhưng

lạc quan rằng hiệp định này sẽ sớm hoàn tất, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển

kinh tế, thương mại giữa các nước thành viên tham gia.

Như TâmTHÔNG ĐIỆP CỦA LÃNH ĐẠO VỀ BIỂN ĐÔNG

241. Quan điểm được thể hiện bằng các thông điệp

Trong bối cảnh về tình hình biển Đông, với sự vào cuộc mạnh mẽ của báo

chí, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, quan điểm của các lạnh đạo về tình hình

này đã thể hiện sự nhất quán và kiên quyết, gửi tới toàn thế giới những thông điệp

cùng chung một ý chí và nguyện vọng.

Đó là: hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải trên biển Đông là mối

quan tâm chung và là lợi ích chung của tất cả các nước. Cho nên mọi nỗ lực tích

cực xây dựng của các bên liên quan nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông

đều được hoan nghênh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định lập trường kiên định của Việt

Nam bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp

với Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên

Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở

biển Đông (DOC), tiến tới Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên ở biển Đông (COC).

Việt Nam cũng phản đối mọi hành vi coi thường luật pháp quốc tế, phá vỡ hiện

trạng, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực.

25Lãnh đạo Đảng và Quốc hội Việt Nam khẳng định Việt Nam tiếp tục thực

hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển nhằm tạo

điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp tích cực cho hòa

bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực cũng như trên thế giới.

Về mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay,

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng cho biết Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc

mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng cùng có lợi giữa Việt Nam và Trung

Quốc vì điều này không chỉ đem lại lợi ích cơ bản và lâu dài cho hai nước Việt Trung mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và

trên thế giới…

Trước báo chí quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh rằng Việt Nam đặc biệt coi

trọng và luôn làm hết sức mình đóng góp vào việc gìn giữ và tăng cường quan hệ

hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Trung Quốc. Việt Nam luôn chân thành mong muốn

cùng Trung Quốc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật

pháp quốc tế, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

2. Vai trò của báo chí trong truyền tải thông điệp

Thông qua báo chí, các thông điệp về vấn đề biển Đông của lãnh đạo Đảng,

Nhà nước đã được truyền tải một cách đầy đủ, mạnh mẽ, chi tiết và có sức tác động

mạnh mẽ trên các lĩnh vực và trên trường quốc tế.

Như vậy, ta có thể nhận thấy rõ, quan điểm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn

diện của Đảng đối với báo chí trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay là một đòi hỏi

khách quan của sự nghiệp cách mạng. Sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trước

hết là bằng quan điểm, đường lối, thể hiện qua các nghị quyết, chỉ thị và qua sự

quản lý của Nhà nước. Đảng lãnh đạo báo chí là nhằm nắm vững và sử dụng công

cụ tư tưởng của mình, đồng thời bảo đảm quyền sáng tạo của báo chí, giúp báo chí

hoàn thành chức năng cao cả của mình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí mới có

quyền lực chính trị và quyền lực xã hội mạnh mẽ. Quyền lực đó của báo chí nằm

26trong sự quy định của pháp luật. Quyền lực đó bảo đảm để báo chí luôn giữ vững

bản lĩnh chính trị, đấu tranh kiên quyết với các hành vi, thủ đoạn chống đối chế độ;

Bảo đảm phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ và

xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn

minh.27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

John McCain ủng hộ quan điểm của Việt Nam về Biển Đông

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×