Tải bản đầy đủ - 15 (trang)
CHƯƠNG 2: MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÓNG VIÊN BIÊN TẬP VÀ PHÓNG VIÊN QUAY PHIM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT MỘT TÁC PHẨM BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH

CHƯƠNG 2: MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÓNG VIÊN BIÊN TẬP VÀ PHÓNG VIÊN QUAY PHIM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT MỘT TÁC PHẨM BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH

Tải bản đầy đủ - 15trang

thuộc vào sự may rủi. Người quay phim ghi hình nhanh chóng, hiệu quả sẽ

tạo thuận lợi cho biên tập. Người biên tập có nhiều thời gian hơn dành cho

việc thu thập tàI liệu, tìm hiểu một cách cụ thể và chính xác hơn. Mặc dù có

sự liên quan mật thiết giữa biên tập và quay phim, nhưng không được quên

rắng mỗi người đều có một công việc cụ thể của mình. Sự can thiệp quá sâu

vào công việc cảu nhau sẽ dẫn tới kết quả không tốt đẹp. Phóng viên biên tập,

khi thực hiện vai trò đạo diễn ở hiện trường phải đúng lúc đúng chỗ, tế nhị,

thông minh cần thiết. Thực tế còn xảy ra trường hợp phóng viên biên tập

muốn định hướng ống kính cho phóng viên quay phim theo lối cầm tay, chỉ

việc. Rơi vào hoàn cảnh như vậy thì sự hứng thú sáng tạo trong công việc của

phóng viên quay phim sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Dẫu sao công việc vẫn phải

tiến hành mà công việc thì sẽ không như ý muốn. Trường hợp xấu nhất công

việc có thể kết thúc khi chỉ mới bắt đầu. Phóng viên biên tập và phóng viên

quay phim phải luôn nhớ rằng lúc quay phim tại hiện trường không chỉ có hai

người với nhau. Đại đa số trường hợp là họ phải làm việc dưới sự chứng kiến

của người khác. Vậy sự giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình ghi hình của phóng

viên biên tập và quay phim là luôn cần thiết, là sự đòi hỏi khách quan. Tuy

nhiên, mọi sự góp ý, can thiệp vào công việc của nhau phải xác đáng, đúng

lúc đúng chỗ.

Mối quan hệ giữa phóng viên biên tập và phóng viên quay phim trong

quá trình sáng tạo tác phẩm là đòi hỏi khách quan. Sự trao đổi bàn bạc càng

cụ thể từ khâu kịch bản đến quá trình quay phim và làm hậu kì luôn cần thiết.

Sự phụ thuộc, tác động lẫn nhau trong công việc của hai người là không tránh

khỏi.

2.2.Phương pháp phối hợp để tạo ra một tác phẩm báo chítruyền hình

Chúng ta đã biết, cơ sở cho mối quan hệ giữa phóng viên biên tập và

phóng viên quay phim là đề cương kịch bản. Không có kịch bản truyền hình

thì không có mối quan hệ giữa các phóng viên, điều này là nguyên tắc thuận

10lợi cho các phóng viên truyền hình trong hoạt động nghề nghiệp. Kịch bản tác

phẩm là sợi dây liên kết, chi phối cả phóng viên biên tập lẫn phóng viên quay

phim trong suốt quá trình sáng tạo tác phẩm. Trong quá trình sáng tạo tác

phẩm có những lúc công việc của người biên tập cũng như quay phim mang

tính độc lập tương đối. Ngay cả những công đoạn như vậy, người quay phim

hay người biên tập phải lấy kịch bản làm cơ sở cho mình. Kịch bản khi đã

được duyệt và đưa vào thực hiện sẽ có tính pháp lệnh đối với cả biên tập lẫn

quay phim. Lúc này, người biên tập tác giả kịch bản cũng không được tuỳ tiện

sửa chữa, thay đổi ý đồ của kịch bản (trừ trường hợp đặc biệt).

Khi đã có kịch bản, biên tập trao đổi để quay phim nắm vững chủ đề tư

tưởng của tác phẩm, hướng xử lý cho tác phẩm. Nắm vững ý đồ tác phẩm

phóng viên quay phim sẽ bàn bạc với phóng viên biên tập và kế hoạch thực

hiện tác phẩm. Trên cơ sở kịch bản, họ cùng nhau xác điịnh những cảnh quay

chủ yếu. Nhưng cảnh quay cụ thể đòi hỏi các phương tiên cho phù hợp. Tác

phẩm sẽ thể hiện với phong cách gì? thủ pháp ra sao?… để đạt được hiệu quả

cao nhất. Những điều này phải bàn bạc kĩ lưỡng, chi tiết giữa phóng viên biên

tập và phóng viên quay phim. Ngoài ra họ còn phải thống nhất với nhau về

mặt thời gian địa điểm thực hiện tác phẩm. Khi cần thiết hai người phải đi

chọn cảnh trước. Trong một loạt vấn đề trên, cần có sự thống nhất của hai

người. Sự bất đồng (nếu có) sẽ gây khó khăn cho việc thực hiện tác phẩm.

Bước vào hậu kì về nguyên tắc khâu này do phóng viên biên tập chịu

trách nhiệm. Phóng viên quay phim sau khi giao băng và ghi chú cần thiết cho

biên tập, có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên khi cần phóng viên

quay phim có thể tham gia dựng giúp cho phóng viên biên tập. Nếu phóng

viên biên tập cần tranh thủ ý kiến của quay phim về độ dài của tác phẩm, tiết

tấu cho phim. Xét không cần thiết thì thôi.

Trong suốt quá trình công tác, người biên tập cũng như quay phim phải

luôn ý thức rằng họ có một mục đích chung, đó là sự thành công cảu tác

phẩm. Kịch bản tác phẩm không chỉ là cơ sở cho sự phối hợp giữa phóng viên

11biên tập và quay phim. Nó còn là cơ sở giải quyết những bất đồng giữa họ

trong quá trình thực hiên tác phẩm. Trường hợp họ không thống nhất được với

nhau ở một đIểm cụ thể nào đó, thì ý kiến của phóng viên biên tập phải là ý

kiến quyết định. Bởi vì người chịu trách nhiệm chính về tác phẩm là phóng

viên biện tập chứ không phải là phóng viên quay phim.12CHƯƠNG 3: ĐIỀU KIỆN PHỐI HỢP GIỮA PHÓNG VIÊN BIÊN TẬP

VÀ PHÓNG VIÊN QUAY PHIM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

MỘT TÁC PHẨM BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH

Khi một phương pháp đã được xác định, luôn đòi hỏi những đIều kiện

kèm theo. Phương pháp phối hợp giữa phóng viên biên tập và phóng viên

quay phim, nói ngắn gọn là trước trong và sau khi quay phim, họ phải bàn bạc

trao đổi với nhau về hàng loạt vấn đề liên quan đến chủ đè và kế hoạch thực

hiện tác phẩm. để làm tốt những công việc ấy, mỗi người trong số họ phải

thoả mãn điều kiện gì?

Trước hết mỗi người phải làm chủ được công việc của mình. Người

biên tập phải có khả năng tổ chức chỉ đạo, viết…Người quay phim phải thành

thạo trong công việc sử dụng các phương tiện ghi hình, hiểu rõ công việc cần

thiết chho việc ghi hình.

Trong đội ngũ phóng viên mỗi người trước đó sinh ra, lớn lên, học tập,

rèn luyện trong môi trường gia đình và bối cảnh xã hội khác nhau. Vì vậy

quan điểm về cuộc sống, nghệ thuật, phong cách, cá tính… mỗi người đều

không giống nhau. để có thể quan hệ với nhau tốt, họ phải có sự tương đồng

về quan điểm, phù hợp trong phong cách. Nói như vậy không có nghĩa là hai

người phải giống nhau hoàn toàn về các điểm trên. Giữa họ vẫn có sự khác

biệt nhưng ở mức độ cho phép. Sự khác biệt khá xa, như ở hai thái cực thì

công việc rất khó khăn, thậm chí không thể cộng tác dù hai người có thừa

thiện chí.

Trong quá trình làm việc phải thường xuyên bàn bạc trao đổi kinh

nghiệm để hiểu rõ hơn về kịch bản, để đạt kết quả tốt nhất cho tác phẩm

truyền hình mà mình thực hiện.

Một điều kiện nữa cho sự phối hợp là cả hai người đều phải hiểu quy

trình làm việc. Nắm chác quy trình công việc, mỗi người mới có thể phát huy

tốt năng lực sáng tạo của mình, đồng thưòi tạo thuận lợi cho người cộng tác.13trong quá trình làm việc, họ hiểu rõ mỗi người khi nào phải ( độc lập tác

chiến), lúc nào cần có sự phối hợp giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy sẽ không có sự

“lấn sân” thái quá, không cản trở nhau trong công việc. Tiến trình công việc vì

thế được triểu khai trong sự phối hợp ăn ý, hiệu quả. Am hiểu quy trình làm

việc chung cũng như quy trình làm việc cảu mỗi người là đòi hỏi khách quan.14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÓNG VIÊN BIÊN TẬP VÀ PHÓNG VIÊN QUAY PHIM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT MỘT TÁC PHẨM BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(15 tr)

×