Tải bản đầy đủ - 49 (trang)
Thừa nhận vai trò điều tiết của Nhà nước

Thừa nhận vai trò điều tiết của Nhà nước

Tải bản đầy đủ - 49trang

2.2. Khái niệm và nội dung chính

sách cạnh tranh

Chính sách cạnh tranh bao gồm các quy tắc và

quy định nhằm thúc đẩy cạnh tranh trong một

nền kinh tế quốc dân, một phần thông qua việc

phân bổ có hiệu quả hơn nguồn tài nguyên.

Pháp luật cạnh tranh là nội dung cơ bản của

chính sách cạnh tranh. Nó bao gồm các quy

định chống cạnh tranh không lành mạnh và

chống hạn chế cạnh tranh.3. Những vấn đề chung về pháp

luật cạnh tranhSự ra đời và phát triển

Pháp luật cạnh tranh của Việt Nam3.1. Sự ra đời và phát triển của pháp

luật cạnh tranh trên thế giới (1)

Giai đoạn thứ nhất: đầu thế kỷ XIX đến năm

1890 là giai đoạn sơ khai của pháp luật cạnh

tranh với bộ phận đầu tiên là pháp luật chống

cạnh tranh không lành mạnh.

 Giai đoạn thứ hai: Từ năm 1890 đến nay là giai

đoạn phát triển hoàn chỉnh với sự hình thành

lĩnh vực pháp luật chống hạn chế cạnh tranh và

hoàn thiện các quy định của pháp luật cạnh

tranh.3.1. Sự ra đời và phát triển của pháp

luật cạnh tranh trên thế giới (2)

Bộ luật dân sự Pháp 1804 đã dành các Điều

1382 và 1383 để quy định về chống cạnh tranh

không lành mạnh

Italy cũng có các quy định về chống cạnh tranh

không lành mạnh tại các Điều 1151 và 1152 của

Bộ luật dân sự năm 1865

Năm 1890, Đạo luật Sherman - đạo luật chống

độc quyền đầu tiên trên thế giới được ban hành

tại MỹSự ra đời và phát triển của pháp

luật cạnh tranh ở Việt Nam

Trước năm 2004, chưa có chế định pháp luật

cạnh tranh đầy đủ, chỉ có các quy định đơn lẻ

trong các văn bản pháp luật như Luật thương

mại năm 1997, pháp luật về quản lý giá cả,

Pháp lệnh quảng cáo năm 2001...

Ngày 3 tháng 12 năm 2004, Quốc hội đã thông

qua Luật cạnh tranh có hiệu lực thi hành vào

ngày 01 tháng 07 năm 2005.3.2. Pháp luật cạnh tranh của Việt

NamVị trí và vai trò của Luật cạnh tranh

Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Đối tượng áp dụng

Các nguyên tắc của pháp luật cạnh tranhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thừa nhận vai trò điều tiết của Nhà nước

Tải bản đầy đủ ngay(49 tr)

×