Tải bản đầy đủ - 49 (trang)
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH

Tải bản đầy đủ - 49trang

1. Lý luận về cạnh tranh

Khái niệm cạnh tranh

Đặc điểm của cạnh tranh

Các hình thức tồn tại của cạnh tranh1.1. Khái niệm cạnh tranh

Dưới góc độ kinh tế học

 Dưới góc độ pháp lý

Phân biệt giữa cạnh tranh, thi đua XHCN và thi

đấu thể thao

Khái niệm cạnh tranh

“Cạnh tranh là sự ganh đua, sự kình địch giữa

các nhà kinh doanh trên thị trường nhằm tranh

giành cùng một loại tài nguyên sản xuất hoặc

cùng một loại khách hàng về phía mình” (Từ

điển kinh doanh Anh, 1992)

Cạnh tranh là sự chạy đua của các thành viên

của một thị trường hàng hoá, sản phẩm cụ thể

nhằm lôi kéo ngày càng nhiều khách hàng, thị

phần trên thị trườngTiền đề của cạnh tranhCạnh tranh chỉ xuất hiện với những tiền đề kinh

tế và pháp lý cụ thể.

Cạnh tranh chỉ có thể xuất hiện trong điều kiện

của cơ chế thị trường, nơi mà cung cầu là khung

xương vật chất, giá cả là diện mạo và cạnh

tranh là linh hồn sống của thị trườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH

Tải bản đầy đủ ngay(49 tr)

×