Tải bản đầy đủ - 37 (trang)
a. Phân loại theo mức độ tham gia của nhà nước trong điều tiết hoạt động ngoại thương:

a. Phân loại theo mức độ tham gia của nhà nước trong điều tiết hoạt động ngoại thương:

Tải bản đầy đủ - 37trang

KN:Thương

Thươngmại

mạitự

tựdo

dolà

làchính

chínhsách

sáchmở

mở

--KN:

cửa hoàn

hoàn toàn

toàn thị

thị trường

trường nội

nội địa

địa để

để hàng

hàng

cửa

hóa và

và tư

tư bản

bản được

được tự

tự do

do lưu

lưu thông

thông giữa

giữa

hóa

thị trường

trường trong

trong nước

nước và

và ngoài

ngoài nước

nước màthị

Nhà nước

nước không

không can

can thiệp

thiệp trực

trực tiếp

tiếp vào

vào

Nhà

hoạt động

động ngoại

ngoại thương

thương của

của DN

DN mà

mà để

để

hoạt

chocác

cácquy

quyluật

luậtcủa

củakinh

kinhtế

tếthị

thịtrường

trườngsẽ

sẽ

cho

điều tiết

tiết hoạt

hoạt động

động xuất

xuất nhập

nhập khẩu

khẩu trong

trong

điều

nước.

nước.- Ưu điểm của chính sách

Thương mại tự do

+ Mọi trở ngại TM QT bị loại bỏ, giúp tự do hóa lưu

thông HH giữa các nước

+ Thị trường hàng hóa phong phú, người tiêu dùng

có nhiều điều kiện thuận lợi để thỏa mãn nhu

cầu đa dạng mà thị trường trong nước chưa đáp

ứng đủ.

+ Tạo môi trường cạnh tranh gay gắt, kích thích

nhà sản xuất nội địa đầu tư đổi mới công nghệ,

nâng cao hiệu quả SXKD...

+ Giúp nhà kinh doanh nội địa nâng cao sức cạnh

tranh, vươn ra thị trường ngoài nước (LS các

nước Anh, Mỹ, Nhật...).- Nhược điểm:

+ Do cạnh tranh tư do nên thị trường trong nước

dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng, phát triển

không ổn định.

+ Nền SX trong nước nếu k0 đủ sức cạnh tranh dễ

rơi vào tình trạng phá sản do không đủ tiềm lực,

sức mạnh tài chính, KHCN (vì vậy hầu hết các

nước, kể cả nước phát triển cũng không thực

hiện chính sách tự do hóa với tát cả các HH mà

chỉ thực hiện tự do TM với những HH có lợi thế

cạnh tranh).* Chính sách bảo hộ mậu dịch

Protectionist Trade Policies- Là chính sách ngoại thương của các nước sử dụng các

biện pháp nhằm bảo vệ thị trường nội địa; ngăn chặn

hàng ngoại nhập, đồng thời nâng đỡ các nhà SX trong

nước, giúp họ bành trướng ra nước ngoài).

Chính sách bảo hộ mậu dịch có các trường hợp đặc biệt:

+ Chính sách bảo bộ phòng ngự: bảo hộ những ngành kinh

tế còn non trẻ, khi đủ mạnh thì áp dụng chính sách mậu

dịch tự do (Mỹ TK 19, Nhật những năm 1960).

+ Chính sách tân bảo hộ: giúp DN trong nước đánh bại DN

nước ngoài (Được nhiều nước áp dụng những năm

1980).

+ Chính sách bảo hộ nhằm tự thân phát triển kinh tế (Bắc

Triều Tiên).Chính sách bảo hộ mậu dịch+ Bảo vệ SX trong nước,

giảm bớt sức cạnh

tranh của hàng ngoại

nhập.

+ Giúp nhà xuất khẩu

tăng cường cạnh

tranh với nước ngoài.

+ Điều tiết cán cân thanh

toán quốc gia, sử

dụng ngoại tệ hợp lý.+ Nếu bảo hộ mậu dịch quá chặt

chẽ làm hạn chế hiệu quả và

sức cạnh tranh chung của

nền KT do doanh nghiệp rơi

vào tình trạng trì trệ, bảo thủ.

+ Tổn hại đến sự phát triển TM

QT, dẫn đến sự cô lập KT của

một nước do đi ngược lại với

xu hướng thế giới toàn cầu

hóa, mở cửa hội nhập hiện

nay.

+ Người tiêu dùng trong nước bị

thiệt hại do ít sự lựa chọn

hơn, phải sử dụng HH DV đắt

đỏ vơi số, chất lượng kém.b. Phân loại theo mức độ tiếp cận của

nền KT quốc gia với nền KT thế giới

*Chính sách kinh tế hướng nội

(Inward Oriented Trade Policies)

- Nội dung của chính sách kinh tế hướng nội: Nhà nước chủ trương phát triển

kinh tế theo hướng tự lực cánh sinh, hạn chế quan hệ với thị trường bên

ngoài. Thực hiện chiến lược công nghiệp hóa thay thế hàng nhập khẩu.+ Nền CN non trẻ trong

nước có thể phát triển

được do thị trường

nội địa được bảo hộ

chặt chẽ

+ Huy động tối đa mọi

nguồn lực quốc gia

cho công cuộc phát

triển kinh tế.

+ Nền kinh tế trong

nước ổn định do ít bị

tác động của thị

trường thế giới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Phân loại theo mức độ tham gia của nhà nước trong điều tiết hoạt động ngoại thương:

Tải bản đầy đủ ngay(37 tr)

×