Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
2/ Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định nhân sự

2/ Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định nhân sự

Tải bản đầy đủ - 23trang

1.2.1/ Loại sản phẩm và dịch vụ của

DN và chiến lược của tổ chức

Khi hoạch định nguồn nhân lực cần xem xét kĩ mức độ phức tạp

của sản phẩm

=> Xác định loại lao động, trình độ phù hợp1.2.2/ Tính không ổn định của

môi trường1.2.3/ Độ dài thời gian của kế hoạch hóa

nguồn nhân lực

Độ dài kế hoạch hóa nhân lực: 1-3 năm; 3 -5 năm hoặc 7 năm1.2.4/ Loại thông tin và chất lượng của dự

báo thông tin về hoạch định nhân lực

Khi hoạch định nhân sự cần xác định:1.3/ Các bước hoạch định nhân sự1.3.1/ Dự báo nguồn cầu nhân lực ngắn hạnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2/ Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định nhân sự

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×