Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
II. Đồ dùng dạy – học

II. Đồ dùng dạy – học

Tải bản đầy đủ - 27trang

-Làm thế nào để tính số lít dầu trong 3 -HS trao đổi và cùng tính :

thùng ?

27,5

+ 36,75

-GV hướng dẫn:

14,5

+Đặt tính -Tính -Viết dấu phẩy vào kết

78,75

quả

b)Bài toán:

-HS đọc đề bài , phân tích đề và làm bài .

Nhận xét : Để tính tổng nhiều số thập Chu vi của hình tam giác :

phân , ta làm tương tự như tính tổng hai

8,7 + 6,25 + 10 = 24,95 (dm)

số thập phân .

Đáp số : 24,95dm

c) Thực hành :

Bài 1:SGK trang 51:

c) 20,08

d) 0,75

-Hs đọc đề bài và làm bài .4 em làm

+ 32,91

+ 0,09

-Lưu ý : Phải đặt tính dọc .

7,15

0,8

GV nhận xét, tuyên dương.

60,14

1,64

a

b

c

(a+b) = c

a+( b+c)

2,5

6,8 1,2

(2,5+ 6,8) + 1,2 = 10, 5

2,5 +( 6,8 + 1,2) = 10,5

1,34

0,25 4

( 1,34 + 0,52) + 4 = 5,86

1,34 + (0,52 + 4) = 5,86

Bài 3:SGK trang 52:

a) 2,7 + 5,89 + 1,3 = (12,7 + 1,3) + 5,89

-Hs đọc đề và làm bài a và c . Còn bài b

=

14 + 5,89

và d về nhà làm .

= 19,89

-Cả lớp sửa bài .

-Các ý còn lại tương tự

4. Củng cố – dặn dò

-Gv tổng kết tiết học .

-Dặn hs về nhà làm bài và 3b,d /51, 52

-----------------------------------------------------------------Tiết 2: Tập làm văn

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

HS viết bài tập làm văn tả cảnh ngôi trường mà em đang học

Giáo viên ghi đề tổ chức tìm hiểu đề và làm bài

HS làm bài.

Thu bài chấm chữa rút kinh nghiệm một số bài.

Nhận xét tiết học.

-----------------------------------------------------------------Tiết 4 :

SINH HOẠT LỚP TUẦN 10

I. Mục tiêu

25- Nhận xét đánh giá hoạt động trong tuần

- Phương hướng tuần tới

II. Chuẩn bị

Nội dung sinh hoạt

III. Hoạt động dạy (35 phút)

1. Ổn định: Hs hát

2. Tiến hành

* Lớp trưởng và các tổ trưởng báo tình hình học tập và nề nếp của các bạn trong tổ. Lớp

trưởng nêu nhận xét chung. Các bạn trong lớp có ý kiến.

* Gv nhận xét, đánh giá:

Nề nếp tương đối tốt.

Tuyên dương những em học tốt và mong các em phát huy hơn nữa. Còn những em yếu

cần rèn luyện thêm.

* Phương hướng tuần 11

3. Phương hướng :

- Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt.

- Khắc phục những nhược điểm còn tồn tại

- Phát huy ưu điểm đă đạt được trong tuần vừa qua

- Ôn tập kĩ để chuẩn bị kiểm tra.

----------------------------------------------------------------------Tiết 1 -ToánTỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN

I. Mục tiêu:

Biết:

- Tính tổng nhiều số thập phân .

- Tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân.

- Vận dụng để tính tổng bằng cách thuận tiện nhất.

- Giáo dục HS có ý thức tự giác và cẩn thận khi làm toán.

II.Hoạt động dạy học: ( thời gian : 40 phút )

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. ổn định: Cho HS hát tập thể

Thực hiện

2. Bài mới:

Giới thiệu bài: Dùng lời

- Lắng nghe, nhắc lại

- HD HS làm các bài tập

Bài 1: ( HS khá, giỏi làm cả bài)

- 1 HS nêu

-Gọi HS nêu Y/C bài tập

- 2 em làm bảng, lớp làm vở.

- Yêu cầu HS tự làm bài, giúp đỡ HS yếu.

- Gọi HS nêu lại cách tính

- Nhận xét sửa sai

Bài 2: gọi hs đọc yêu cầu đề bài:

-Hs làm bài vào vở bài tập.

26-Hs làm bài vào vở bt.

Bài 3: ( HS khá, giỏi làm cả bài)

-Gọi HS đọc đề và nêu yêu cầu

- 1 em nêu

- Yêu cầu HS khá, giỏi tự làm, giúp đỡ HS yếu

- 2 em làm bảng, lớp làm vở bài tập

- Cùng HS nhận xét, chốt đúng.

4. Củng cố dặn dò:

Chốt lại kiến thức bài học

- Lắng nghe

Về nhà làm lại các bài tập ở VBT.

- Thực hiện

--------------------------------------------------------Tiết 5: Ê đê

Giáo viên bộ môn dạy

==========================================27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Đồ dùng dạy – học

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×