Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
III. Các hoạt động dạy học : ( 37 phút)

III. Các hoạt động dạy học : ( 37 phút)

Tải bản đầy đủ - 34trang

châu Phi.

2/Bài mới:

* Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của

tiết học

*Hoạt động 1 : Làm việc theo cặp

1/ HS dựa vào bảng số liệu ở bài 17,

+ HS biết dân cư châu Phi

cho biết đặc điểm dân cư của châu Phi

+ Cho HS trả lời câu hỏi mục 3

1

3+ Kết luận: Hơn dân số châu Phi là

người da đen

* Hoạt động 2 : Làm việc cả lớp

+ HS tìm hiểu về hoạt động kinh tế

+ Cho HS tìm hiểu kinh tế châu Phi

có đặc điểm gì khác so với các châu

lục đã học?

- Đời sống người dân châu Phi còn có

những khó khăn gì? Vì sao?

+ Kết luận : Châu Phi là châu lục có

kinh tế chậm phát triển

* Hoạt động 3 : Làm việc theo nhóm

+ HS tìm hiểu về Ai Cập

+ Cho HS trả lời câu hỏi ở mục 5

trong SGK2/ HS dựa vào SGK, trả lời các câu hỏi:

- HS kể tên và chỉ trên bản đồ các nước

có nền kinh tế phát triển hơn cả ở châu

Phi như Cộng hoà Nam Phi, An- giêri, Ai Cập3/ HS quan sát bản đồ chỉ vị trí địa lý,

giới hạn của đất nước Ai Cập, của dòng

sông Nin

- HS dựa vào hình 5 và vốn hiểu biết,

cho biết các công trình kiến trúc cổ nổi

tiếng của Ai Cập

. Ai Cập nổi tiếng về các công trình

kiến trúc cổ như kim tự tháp, tượng

nhân sư,...rất thu hút khách du lịch+ Kết luận: Ai Cập nằm ở Bắc Phi,

cầu nối giữa 3 châu lục á, Âu, Phi

- Thiên nhiên: có dòng sông Nin (dài

nhất)

- Kinh tế- xã hội: có nền văn minh

sông Nin, nổi tiếng về các công trình

kiến trúc cổ, là một trong những nước

có nền kinh tế tương đối phát triển

3*Củng cố

* Nhắc lại nội dung bài

- Nêu nội dung bài

- Liên hệ giáo dục

- Dặn HS về học bài và xem bài tt

------------------------------------------------------------------------------------------Tiết 4: GDNGLL

MÚA HÁT VỀ ĐOÀN – ĐỘI, TẬP NGHI THỨC ĐỘI

I. Mục tiêu

- HS hát được các bài hát về Đoàn, Đội.

30- HS Tập được 7 động tác tại chỗ, 7 động tác di động.

II. Chuẩn bị

- Các bài hát về Đoàn, Đội. Sân tập.

III. Các hoạt động dạy – học: (35 phút)

Hoạt động dạy

Hoạt động học

HĐ1:tập múa hát các bài hát về

đoàn, đội.

- Giáo viên nêu nội dung bài học

- HS nghe phổ biến nội dung bài học.

- Tổ chức hát các bài hát về Đội.

- HS hát lại các bài hát: Khăn quàng

thắm mãi vai em, Hành khúc đội...

- Gọi một vài em lên biểu diễn lại bài - HS hát tốp ca các bài hát về đoàn,

hát.

đội.

HĐ2: Thực hiện nghi thức đội.

- Tổ chức HS thực hiện bảy động tác - 4 HS làm mẫu động tác

tại chỗ:

- Lớp tập theo và ôn lại 7 động tác nghi

thức đội tại chỗ.

- Tổ chức HS tập 7 động tác di động

- HS thực hiện

- Thi đua giữa các nhóm với nhau.

HĐ3: Củng cố dặn dò

- GV tóm tắt nội dung bài

- Nhận xét tiết học

===============================================

Ngày soạn: 06/3/2016

Ngày dạy: thứ sáu 11/3/2016

Buổi sáng

Tiết 1: Toán

LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu: Giúp học sinh:

- Biết tính vận tốc của chuyển động đều.

- Thực hành tính vận tốc theo các đơn vị đo khác nhau. Làm được BT1, 2,

3/SGK.

* HS khá giỏi làm được thêm BT4 tại lớp.

II. Đồ dùng Dạy- Học: - Bảng phụ cá nhân, nhóm

III. Các hoạt động Dạy- Học: (40 phút)

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1.Bài cũ: Bài "Vận tốc"

- Sửa bài 3/VBT, nêu cách tính vận tốc

- Kiểm tra 2 HS

2.Bài mới: Nêu mục tiêu bài học

*/Hướng dẫn luyện tập:

Các bài tập 1; 2; 3; 4/Sgk- 139; 140

Bài 1:- Vận dụng công thức tính vận Bài 1: Làm vào vở; 2 HS làm trên

tốc; Gợi ý HS nhận thấy đà điểu là bảng theo 2 đơn vị đo khác nhau

loại ĐV có khả năng chạy nhanh

Đáp số: 1050 m/phút hoặc 17,5 m/giây

- Có thể tính vận tốc chạy của đà điểu

31với đơn vị m/giây không? Tính như

thế nào?

Bài 2:

- HD cách trình bày bài giải vào vở:

Với s= 130; t= 4 giờ; thì v= 130 : 4=

32,5 km/giờBài 2: Làm vào vở, HS lần lượt trình

bày từng phép tính trên bảng phụ; đính

bài nhận xét

Kết quả:

32,5 km/giờ; 49 km/giờ; 35

m/giây; 78 m/phút

Bài 3: Quãng đường người đó đi bằng

Bài 3: Yêu cầu HS chỉ ra được quãng ô tô là:

đường và thời gian đi bằng ô tô, nêu

25 - 5 = 20 (km)

cách tìm vận tốc của ô tô

Thời gian người đó đi bằng ô tô là: 0,5

giờ (hoặc 1/2 giờ).

3.Củng cố- Dặn dò:

Vận tốc của ô tô: 20: 0,5= 40(km/giờ)

- Làm các bài trong VBT

- Chuẩn bị bài: Quãng đường

--------------------------------------------------------------------------------------------Tiết 2: Tập làm văn

TRẢ BÀI VĂN TẢ ĐỒ VẬT

I.Mục tiêu:

- Biết rút hinh nghiệm và sửa lỗi trong bài ; viết lại được một đoạn văn trong bài

cho đúng hoặc hay hơn.

- Giáo dục HS yêu thích văn học.

II.Đồ dùng dạy- học:

- Bảng phụ ghi 5 đề bài của tiết Kiểm tra viết ( Tả đồ vật). Một số lỗi điển hình

về chính tả, dùng từ, đặt câu, ý, ... trong bài làm của HS, cần chữa chung cả lớp

III.Các hoạt động dạy- học: ( 37 phút)

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1.Kiểm tra bài cũ :Tập viết đoạn đối

thoại

- HS phân vai, diễn kịch đoạn kịch

- GV gọi HS phân vai, diễn lại đoạn kịch - Cả lớp nhận xét, bổ sung

đã viết

- GV nhận xét.

2. Dạy bài mới :

Hđ1/ Giới thiệu bài:

- Lớp lắng nghe xác định yêu cầu.

- Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học;

Hđ2/ GV nhận xét chung về kết quả làm

bài của cả lớp

- HS đọc 5 đề kiểm tra

- GV mở bảng phụ đã viết sẵn 5 đề của

tiết kiểm tra; một số lỗi điển hình về

dùng từ, đặt câu, ý... của HS

* Nhận xét về kết quả làm bài:

- Nhận xét chung về bài làm của lớp: ưu

điểm, tồn tại. Nêu một vài ví dụ kèm

theo

* Thông báo số điểm cụ thể

+ Một số HS lên bảng chữa lần lượt

32Hđ3/ Hướng dẫn HS chữa bài:

* Hướng dẫn chữa lỗi chung

- Tổ chức cho HS lên bảng chữa từng lỗi

- GV chữa lại cho đúng bằng phấn màu

* Hướng dẫn từng HS sửa lỗi trong bài

- GV hướng dẫn HS phát hiện và sửa

thêm lỗi

* Hướng dẫn học tập những đoạn văn,

bài văn hayHđ4) HS viết lại một đoạn văn cho hay

hơn

- GV theo dõi và giúp đỡ những em gặp

khó khăntừng lỗi.

- Cả lớp tự chữa trên nháp

- HS cả lớp trao đổi về bài chữa trên

bảng

+ HS đọc lời nhận xét của thầy ( cô)

giáo, phát hiện thêm lỗi trong bài

làm của mình và sửa lỗi

- Đổi bài cho bạn bên cạnh để rà soát

việc sửa lỗi

+ HS trao đổi, thảo luận dưới sự

hướng dẫn của GV để tìm ra cái hay,

cái đáng học của đoạn văn, bài văn,

từ đó rút kinh nghiệm cho mình

+ Mỗi HS chọn một đoạn văn viết

chưa đạt viết lại cho hay hơn

- HS tiếp nối nhau đọc đoạn văn

- Cả lớp nhận xét3.Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị nội dung cho tiết TLV tuần

- HS ghi phần giao việc của GV

27

-------------------------------------------------------------------------------Tiết 3: Hoạt động tập thể

SINH HOẠT LỚP

I. Mục tiêu:

- HS thấy được những ưu điểm và tồn tại của bản thân và của lớp trong tuần để

có hướng khắc

phục, sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm và vươn lên trong tuần tới.

- Giáo dục học sinh ý thức tự quản tốt.

II. Nội dung sinh hoạt

1. Lớp trưởng nhận xét chung về các mặt hoạt động của lớp trong tuần

2. Các tổ sinh hoạt

- Tổ trưởng nhận xét cụ thể

- HS tham gia ý kiến

3. GV nhận xét, đánh giá và phổ biến kế hoạch tuần tới

- Học tập chuyên cần

- Tổ chức học nhóm hiệu quả

- Tiếp tục phụ đạo họp sinh yếu

- Thi đua học tập chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Ngày thành lập Đoàn 26-03

- Vệ sinh lớp học xanh- sạch- đẹp

334. Sinh hoạt văn nghệ

5. Dặn dò

------------------------------------------------------------------------------------------Tiết 4: C/C K/T toán

LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu: Giúp học sinh:

- Biết tính vận tốc của chuyển động đều.

- Thực hành tính vận tốc theo các đơn vị đo khác nhau. Làm được BT1, 2,

3/SGK.

* HS khá giỏi làm được thêm BT4 tại lớp.

II. Đồ dùng Dạy- Học: - Bảng phụ cá nhân, nhóm

III. Các hoạt động Dạy- Học: (40 phút)

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1.ổn định tổ chức

2.Bài ôn: Nêu mục tiêu bài học

*/Hướng dẫn luyện tập:

Các bài tập 1; 2; 3; 4/Sgk- 139; 140

Bài 1: Làm vào vở; 2 HS làm trên

Bài 1:- Vận dụng công thức tính vận bảng theo 2 đơn vị đo khác nhau

tốc; Gợi ý HS nhận thấy đà điểu là Đáp số: 1050 m/phút hoặc 17,5 m/giây

loại ĐV có khả năng chạy nhanh

- Có thể tính vận tốc chạy của đà điểu Bài 2: Làm vào vở, HS lần lượt trình

với đơn vị m/giây không? Tính như bày từng phép tính trên bảng phụ; đính

thế nào?

bài nhận xét

Bài 2:

- HD cách trình bày bài giải vào vở:

Hs thực hiện

Bài 3: Yêu cầu HS chỉ ra được quãng Bài 3: Quãng đường người đó đi bằng

đường và thời gian đi bằng ô tô, nêu ô tô là:

cách tìm vận tốc của ô tô

3.Củng cố- Dặn dò:

- Làm các bài trong VBT

- Chuẩn bị bài: Quãng đường

------------------------------------------------------------------------------------------Tiết 5: Ê đê

Giáo viên chuyên dạy

===================================================34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Các hoạt động dạy học : ( 37 phút)

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×