Tải bản đầy đủ - 90 (trang)
1 THỰC TRẠNG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

1 THỰC TRẠNG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 90trang

27

.21(xem hìp

ĐÁòp1p

ì200ò

pHpppp

òp ạìp

ìp

pICOR cao, n

p

ù...P2.1.2

p

p2%1994-19,1ùNamỳ ìpỳ ạpp21p1,t

p

1

1ì20% ù

1

p10% Đ

%200

20028Lạm Phát và Tăng Trưởng GDP Việt Nam

1985 - 201125

20%15

10

5Tỷ lệ lạm phátHP2.1: LTsố

20

1120

0920

0720

0520

03Tỷ lệ tăng trưởng GDPTr ởr

US20

0119

9919

9719

9519

9319

9119

89-519

8719

850pGDP (

:):Mỹ200

0ù200

200640$/ounce

ép pũẩ :ổ

ì ỷUSppUS

.ể hỗUS200

2010ù1 10

ì ỷ-C100p200

USì

ì ỷ

ò

p

p

292008. Hay khig02007 (US )HUSD) ể2008 (9.279

USpp

: ể- Cì ỷ

pp

,

%2009, 2010

pp201118%.:p2002002010

%ng t

20%2002 %2002002002 %

p2001%2010 M

200p

2011200 2010.

ũppra ạpp

nhanh,éUSpũgppp.

ũ-v

-ò

ũp5,9% GDPpùũpp30ì

pp

p , gi(T2.1.3pp.1Đ

p) ạỷ US

ù1ỷ US,é2010

ì,1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

(10)

(20)Cán Cân Thương mạiGiá trị xuất khẩu hàng hóa dịc h vụGiá trị nhập khẩu hàng hóa dịc h vụH2.2: C1-2011Tỷ USDCÁN CÂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 1986-201131pdo

ù

,pp

ùpp

pép2.1.4IC

pIIp

p), kpò,v

,ppP,I

p.N2011I2119% trong GDP (xem

ò

òpp

22p32B

k2 1: D

Drệ sGDPkpFDI

(Triệu USD)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011328.80

574.90

1,017.50

2,040.60

2,556.00

2,714.00

3,115.00

2,367.40

2,334.90

2,413.50

2,450.50

2,591.00

2,650.50

2,852.50

3,308.80

4,100.10

8,030.00

11,500.00

10,000.00

11,000.00

11,000.00T lệ FDI/T ng

(%)

17.00

23.00

26.00

31.00

30.40

26.00

28.00

20.80

17.30

18.00

17.60

17.40

16.00

14.20

14.90

16.20

24.80

29.80

25.70

25.80

25.90T lệ

p a

khu v c FDI trong

GDP

(%)

2

2.6

6.1

6.4

6.3

7.4

9.1

10

12.2

13.3

13.8

13.8

14.5

15.1

16

16.98

17.96

18.43

18.33

18.72

1933B

W2 2: T ố

kUkố 1 1-2011AD;D::V

k

Đ

Lo i ngu n

vốn

1 91

1 2

1

1

1

1

1

1

1

2000

2001

2002

200

200

200

200

200

200

200

2010

2011

T ngKi u hối

35

137

141

250

285

469

400

950

1,200

1,757

1,820

2,200

2,600

3,000

3,800

4,500

5,500

7,200

6,283

8,000

9,000

59,526ODA

(Th c hiện)

227

565

413

725

737

900

1,000

1,242

1,350

1,650

1,500

1,550

1,410

1,800

1,800

1,785

2,176

2,253

4,105

3,541

3,650

34,379:pO A

ì

òT ng

591

1,277

1,572

3,015

3,578

4,083

4,515

4,559

4,885

5,821

5,771

6,341

6,661

7,653

8,909

10,385

15,706

20,953

20,388

22,541

23,650

182,851ITheo Calvo 1998,p

USFDI

(Th c hiện)

329

575

1,018

2,041

2,556

2,714

3,115

2,367

2,335

2,414

2,451

2,591

2,651

2,853

3,309

4,100

8,030

11,500

10,000

11,000

11,000

88,946ODA:p

34òò

p2QI 200

200QI 2010

QOI/200ppKhi ò

p

II/2008.ò

p

p2 1 6:H

(2.3:

:

kã g lai- Vietnam: 2010 Article IVConsultation - Staff Report and Public Information Notice.)35ì

ũnh ng ạò

O A

I.DũI O Ap pòũ

2.1.5 D Tr Q ố T

ò

,A200

p

pì

ò

Chinn Hiro Ito 2008

pì. Tỷ

p

pIR/GDP)%2 %I

ĐÁ-1997 (2.ì

Hpò–Đp36H2.4: TệDrố rGDPrReserves/GDP)1980-2006.

(Assessing The Emerging Global Financial Architecture: MeasuringThe Trilemma's Configurations Over Time - Joshua Aizenman, Menzie D.

Chinn, Hiro Ito 2008.)

p1

òp

2ù

2010 ạũIạ 1986-2007

p

M200 ì37TỶ LỆ IR/GDP VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA TRONG KHU VỰC

GIAI ĐOẠN 1986-2010

120%

100%

80%

60%

40%

20%MalaysiaHMyanmar2 :TệDgia rkrSingaporeố rGDP

p12-1

p

2010p

pòH

20092008200720062005T Dp

H2004số q ố

:UpViet Nam2010pổ2003Thailand1980-2006.IM-200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719860%p

ìò

péx

p ạ1997-1

pp ò

òpptr200 -2010.

200Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 THỰC TRẠNG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(90 tr)

×