Tải bản đầy đủ - 37 (trang)
Hoạt động ở các góc:

Hoạt động ở các góc:

Tải bản đầy đủ - 37trang

8. Giờ ăn cơm:• Ăn xong trẻ đánh răng, uống nước: nhắc trẻ

tiết kiệm nước bằng cách lấy cốc hứng nước,

không vặn vòi nước chảy liên tục khi đánh

răng.Lấy nước uống vừa đủ.9. Hoạt động chiều• Sắp xếp gọn gàng các dụng cụ và nguyên vật

liệu sau khi làm.

• Hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệmXin trân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động ở các góc:

Tải bản đầy đủ ngay(37 tr)

×