Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Việt Nam đã hình thành 3 trung tâm dầu khí lớn ở Dung Quất Nghi Sơn và Long Sơn. ( Hình ảnh: Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn )

Việt Nam đã hình thành 3 trung tâm dầu khí lớn ở Dung Quất Nghi Sơn và Long Sơn. ( Hình ảnh: Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn )

Tải bản đầy đủ - 41trang

S c du trờn binS Cễ DU TRấN BIấN1.Tớnh cht vt lớI/ DU M- Du m l cht lng sỏnh, mu nõu en,

khụng tan trong nc v nh hn nc.2. Trng thỏi t nhiờn,

thnh phn ca du m

- Du m tp trung thnh nhng vựng ln

sõu trong lũng t, to thnh m du.

- M du cú 3 lp :

+ Lp khớ trờn.

+ Lp du lng cú ho tan khớ gia.

+ Lp nc mn di ỏy.

- Thnh phn ca du m: hn hp phc

tp ca nhiu loi hidrocacbon,3. Cỏc sn phm ch bin t du m

- Khớ t, xng, du thp, du iezen,

Du mazut, nha ng.II/ KH THIấN NHIấN

- Khớ thiờn nhiờn cú trong cỏc m

khớ nm di lũng t. Thnh phn

ch yu ca khớ thiờn nhiờn l

metan.

III/ DU M V KH THIấN

NHIấN VIT NAM

-Du m v khớ thiờn nhiờn nc

ta tp trung ch yu thm lc a

phớa Nam.

- u im ni bt ca du m

nc ta l hm lng cỏc hp

cht cha lu hunh thp

(<0,5%).Cng c

Bài tập 1: Chọn câu đúng trong các câusau:

a) Dầu mỏ là một đơn chất.

b) Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp.

c) Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của

nhiều loại

hiđrocacbon.

d) Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định.

e) Dầu mỏ sôi ở những nhiệt độ khác

nhau.Bài tập 2: Điền những từ thích hợp vào cácchỗ trống

trong các câu sau:

xăng,

dầu

a) Ngời

ta ch

ng cất dầu mỏ để thu đ

hỏa và các

sản phẩm khác.

ợc..

crăckinh

b) Để thu thêm đợc xăng, ngời ta tiến

hành.....

metan

dầu nặng.

c) Thành phần

thành

chủ yếu

phần

của khí thiên

nhiên là.Bài tập 3:Để dập tắt xăng dầu cháy ngời ta làm

nh sau:

a)Phun nớc vào ngọn lửa.

b) Dùng chăn ớt trùm lên ngọn lửa.

c) Phủ cát vào ngọn lửa.Cách

đúng?

Giải

Cáchlàm

làmnào

đúng

là b và

c thích?

vì ngăn không ch

tiếp xúc với không khí. Cách làm a sai vì k

dầu loang nhanh trên mặt nớc gây cháy toHNG DN V NHChun b trc bi 41NHIấN LIU

ễn li kin thc bi s chỏy hc lp 8Hon thnh bi tp 1, 2, 3, 4 ( SGK trang129 )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Việt Nam đã hình thành 3 trung tâm dầu khí lớn ở Dung Quất Nghi Sơn và Long Sơn. ( Hình ảnh: Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn )

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×