Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
III. DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN Ở VIỆT NAM

III. DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN Ở VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 41trang

BIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG KHAI THÁC DẦU Ở VIỆT NAM

Triệu tấn

19,36

1710

8

6

4

2,719861991 1993 1995 1997 2000 2002NămMỎ DẦU BẠCH HÔMỎ DẦU RẠNG ĐÔNGNhà máy lọc dầu Dung QuấtViệt Nam đã hình thành 3 trung tâm dầu khí lớn ở Dung Quất

Nghi Sơn và Long Sơn.

( Hình ảnh: Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn )Sự cố dầu trên biểnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN Ở VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×