Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
4 Cảm biến gia tốc góc MPU-6050

4 Cảm biến gia tốc góc MPU-6050

Tải bản đầy đủ - 27trang

ĐỒ ÁN 3

Trang 15/17-Tuỳ thuộc vào yêu cầu sử dụng mà cảm biến MPU-6050 có thể hoạt động ở

chế độ xử lý cao hoặc chế độ đo góc quay chính xác. MPU-6050 có khả năng-đo ở phạm vị :

• Con quay hồi chuyển :

• Gia tốc :

Hơn nữa, MPU-6050 còn có sẵn bộ đệm dữ liệu 1024 byte cho phép vi điều

khiển phát lệnh cho cảm biến, và nhận về dữ liệu sau khi mpu-6050 tính toán

xong.Hình 2-2 :MPU-6050 [2]Bảng 2-2 :Thông số kỹthuật củaMPU6050VCC5V/3V3GND0VSCLChân SCL trong giao tiếp I2CSDAChân SDA trong giao tiếp I2CXDAChân dữ liệu (kết nối với cảmXCLChân xung (kết nối với cảm biAD0Bit0 của địa chỉ I2C2INTChân ngắtMô Phỏng Chuyển Động Cánh TaySVTH : Nguyễn Nhật QuangĐỒ ÁN 3

Trang 16/171.5 Module Bluetooth HC-05

Module Bluetooth HC-5 master/slave được dùng để thiết lập kết nối giữa 2 thiết bị

bằng sóng bluetooth. Đặc biệt module HC-05 có thẻ hoạt động ở cả 2 chế độ master

hoặc slave.

Module bluetooth HC-05 được điều khiển bằng tập lệnh AT để thực hiện các tác vụ

mong muốn. Để module bluetooth chuyển từ chế độ thông thường sang điều khiển

bằng AT, ta có 2 cách sau :

-Cấp nguồn cho HC-05 ( Vcc và Gnd ) đồng thời cấp mức điện áp cao ( Vcc )

cho chân Key của module bluetooth. Khi đó giao tiếp bằng tập lệnh AT với-modulebangwf² oongcr Serial ( Tx và Rx ) với baud rate là 38400.

Cấp nguồn cho HC-05 trước sau đó cấp mức điện áp cao cho chân Key của

module. Bây giờ, có thể giao tiếp với module bằng tập lệnh AT với baud rate

là 9600.Sau khi pari thành công với các thiết bị khác, đèn trên module sẽ nhấp nháy

chậm, cho thấy kết nối Serial đã được thiết lập.

Module HC-05 dùng nguồn cấp từ 3.6 V đến 6 V. Ngoài ra, module còn tương

thích với các vi điều khiển 5 V mà không cần chuyển đổi mức điện áp giao tiếp

5 V về 3.3 V như nhiều loại module.Mô Phỏng Chuyển Động Cánh TaySVTH : Nguyễn Nhật QuangĐỒ ÁN 3

Trang 17/17Hình 2-3 : Module Bluetooth HC-05 [3]1.6 Module Bluetootth HC-06

Bluetooth module SLAVE HC-06 cho phép vi điều khiển kết nối với các thiết bị

ngoại vi như : smartphone, laptop, usb bluetooth... thông qua giao tiếp Serial gửi và

nhận tín hiệu 2 chiều.

Module bluetooth HC-06 sử dụng nguồn từ 3.5V đến 6V cung cấp cho board mà

không cần lo lắng về chênh lệch điện áp 3V - 5V gây hỏng board.

Bluetooth module gồm 6 chân theo thứ tự: KEY, VCC, GND, TX, RX, STATE.

Đây là module bluetooth SLAVE nghĩa là bạn không thể chủ động kết nối bằng vi

điều khiển, mà cần sử dụng smartphone, laptop, bluetooth usb... để dò tín hiệu và

kết nối (pair) từ smartphone, laptop, bluetooth usb... Sau khi pair thành công, bạn có

thể gửi và nhận tín hiệu từ vi điều khiển đến các thiết bị này.Mô Phỏng Chuyển Động Cánh TaySVTH : Nguyễn Nhật QuangĐỒ ÁN 3

Trang 18/17Hình 2-4 : Module Bluetooth HC-06 [4]Bảng 2-3 : Hướng dẫn nối dâyHC-06ARDUINO UNOVcc5VGndGndMô Phỏng Chuyển Động Cánh TaySVTH : Nguyễn Nhật QuangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Cảm biến gia tốc góc MPU-6050

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×