Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
Hình 2.5: cảm biến ánh sáng

Hình 2.5: cảm biến ánh sáng

Tải bản đầy đủ - 22trang

ĐỒ ÁN 2

trang 11 / 20• Xuất tín hiệu Digital

• Tích hợp sẵn bộ so sánh opamp LM393.

• Trên mạch có 1 biến trở 10K ohm dùng để điều chỉnh độ nhạy sáng.

Chức năng các chân:• VCC: dùng để cấp nguồn 5V

• GND: dùng nối đất

• D0: ngõ ra tín hiệu Digital

2.2.5 LCD 16x2 (khối hiện thị LCD):Hình 2.6: LCD 16x2

LCD hiện thị ở chế độ 4 bit dùng để giao tiếp với Vi điều khiển2.2.5 khối cảm biến thu phát hồng ngoại (khối cảm biến):Cảm biến hồng ngoại có chức năng phát hiện vật cản đồng thời xuất ra mức cao và

mức thấp trả về vi xử lý từ đó có thể dùng để đếm số ngườiCLASS SMART ROOMNGUYỂN DANH TIẾNĐỒ ÁN 2

trang 12 / 20Thộng số kỹ thuậtSử dụng 1 led phát hồng ngoại.1 led thu hồng ngoại.IC chính LM358 SMD.Led nguồn báo sáng.Biến trở điều chỉnh độ chỉnh VR vuông 10K.Chân AO - DO- GND - VCC.Điện áp hoạt động : 3.3 đến 5VDC.VCC= 3-5VDC.GND = 0V.D0 = tín hiệu ra 1, 0.CLASS SMART ROOMNGUYỂN DANH TIẾNĐỒ ÁN 2

trang 13 / 20CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH3.1 Sơ đồ nguyên lý mạch:Hình 3.1: Sơ đồ nguyên lý

Giải thích sơ đồ:• Cảm biến nhiệt độ sẽ lấy nhiệt độ từ bên ngoài xuất tiến hiệu vào vi xử lý,

sau đó vi xử lý sẽ tính toán theo code được lập trình xuất nhiệt hiện thị ra

ngoài LCD nếu nhiệt độ vượt ngưỡng cho phép thì đèn thứ nhất sẽ sáng lên

tức thay cho quạt

• Cảm biến hồng ngoại được gán vào 2 chân PB1 và PB0 khi phát hiện vật cản

đi qua cảm biến sẽ trả về mức cao hoặc mức thấp về vi xử lý, từ đó vi xử lý

sẽ tính toán được số vật cản đi qua tức số người ra vào phòng học rồi trả kết

quả hiện thị ra LCDCLASS SMART ROOMNGUYỂN DANH TIẾNĐỒ ÁN 2

trang 14 / 20• Cảm biến ánh sáng được gắn vào chân của vi xử lý sau đó khi trời sáng

quang trở sẽ tạo mức cao ngược lại trời tối sẽ tạo mức thấp, trả kết quả về vi

xử lý rồi vi xử lý sẽ biết được kết quả mà tạo mức cao hay thấp cho đèn tức

đèn phòng học

• LCD nhận mã lấy dữ liệu rồi xuất ra những yêu cầu của vi xử lý như nhiệt độ

phòng học, số người ra vào và cuối cùng là trạng thái của đèn hoặc quạt

• Ngoài ra các chân Vcc và chân GND của các linh kện sẽ được cấp nguồn từ

khối nguồn để hoạt độngCLASS SMART ROOMNGUYỂN DANH TIẾNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.5: cảm biến ánh sáng

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×