Tải bản đầy đủ - 17 (trang)
Kết luận và tài liệu tham khảo

Kết luận và tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ - 17trang

1.Giới thiệu:1.1.Giới thiệu ic 555:Là linh kiện thông dụng dùng để tạo xung vuông và thay đổi tần số của xung

vuông này tùy thích.

Nguồn cung cấp: 3-18v.

Dòng cung cấp 6 – 15 mA

Áp logic mức thấp: 0.03 – 0.06 V

Áp logic mức cao: 0.5 – 15v

Cấu tạo bên trong:cấu tạo bên trong IC 555chân 1: chân nối đất

Bảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạcSVTH: Nguyễn Văn ASVTH: Huỳnh Chí Khanhchân 2: là ngõ vào của một tần so sánh áp, mạch so sánh áp dùng transistor PNP

mức điện áp bằng 2/3 vcc.

chân 3:ngõ ra output của ic 555.

Chân 4: khi nối chân này với đất điện áp ngõ ra sẽ ở mức thấp. còn khi nối vào vcc

thì áp ngõ ra sẽ phụ thuộc vào chân 2 và 6.

Chân 5: dùng để giảm trừ nhiễu khi nối với tụ rồi xuống đất. ta có thể bỏ qua chân

này

Chân 6: cũng là một ngõ vào của áp so sánh.

Chân 7: là khóa điện tử, chân 3 ở mức thấp thì khóa đóng lại và chân 3 ở mức cao

thì khóa mở ra, lúc này ic sẽ hoạt động như một tần dao động.

Chân 8: nối với nguồn từ 3- 18 v

1.2 giới thiệu ic LM 393: gồm 2 opamp so sánh hoạt động độc lập nhau. Dùng

trong bộ chuyển đổi tương tự sang số, mạch tạo thời gian trễ, sóng vuông, mạch

dao động.Nếu V+ >V-(mức cao).Nếu V+


(mức thấp).Chức năng các chân:

Chân 1: ngõ ra của opamp so sánh thứ nhất.

Chân 2: ngõ vào đảo của opamp so sánh thứ nhất.

Chân 3: ngõ vào không đảo của opamp so sánh thứ nhất

Chân 4: nối đất.

Chân 5: ngõ vào không đảo của opamp so sánh thứ hai.

Chân 6: ngõ vào đảo của opamp so sánh thứ hai.

Bảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạcSVTH: Nguyễn Văn ASVTH: Huỳnh Chí KhanhChân 7:ngõ ra của opamp so sánh thứ 2.

Chân 8: nguồn vcc 2- 36v

2.Các linh kiện cần thiết:

+ ic 555:+ ic LM 393:+led ma trận:Bảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạcSVTH: Nguyễn Văn ASVTH: Huỳnh Chí Khanh+ biến trở 50k:+ biến trở cúc áo:Bảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạcSVTH: Nguyễn Văn ASVTH: Huỳnh Chí KhanhTụ hóa:Điện trở:Bảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạcSVTH: Nguyễn Văn ASVTH: Huỳnh Chí Khanh+ Jack audio 3.5mm đực:+ Adapter 5v:+ domino 2 chân:+ hàng rào cái:

Bảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạcSVTH: Nguyễn Văn ASVTH: Huỳnh Chí Khanh+ dây bus đực cái:3.Lưu đồ thuật toán:Tín hiệu jack tai

ngheĐiện áp vàoSo sánh ápTạo xung vuôngHiển thị led ma trậnBảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạcSVTH: Nguyễn Văn ASVTH: Huỳnh Chí Khanh4.Sơ đồ nguyên lý:5.Nguyên lí hoạt động:Bảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạcSVTH: Nguyễn Văn ASVTH: Huỳnh Chí KhanhIC 555 tạo ra xung vuông cấp vào các chân dương của led ma trận.chân 8 của IC

555 nối với nguồn vcc, ngoài ra nối với điện trở và nối vào chân số 7. Chân số 7

nối vào đầu vào của biến trở, đầu ra của biến trở nối vào chân 6, chân 6 nối vào

chân 2 và nối vào tụ rồi xuống đất. chân 1 là chân nối đất, chân 3 là đầu ra của tín

hiệu IC 555.mạch sữ dụng 4 IC 555 để cấp vào đầu vào dương của led ma trận.

LM 393 chân 4 nối đất. chân 8 nối nguồn vcc. Nguồn vcc qua biến trở rồi vào chân

3 là ngõ vào không đảo của ic LM 393, tiếp tục qua 1 điện trở sụt áp rồi lại vào

chân 5 cũng là 1 ngõ vào không đảo khác của ic LM 393 cứ tiếp tục như vậy cho

đến khi cấp hết nguồn áp vào 4 ic LM 393. Chân 2 và chân 6 là ngõ vào đảo của

lm393 được nối vào ngõ vào của tín hiệu jack cắm tai nghe. Ic lm393 thực hiện so

sánh áp của 2 ngõ vào đảo và không đảo để cho ra tín hiệu logic ở mức cao hoặc mức

thấp theo nguyên lý: điện áp ngõ vào không đảo > điện áp ngõ vào đảo tín hiệu logic ngõ

ra mức cao, điện áp ngõ vào không đảo < điện áp ngõ vào đảo tín hiệu logic ngõ ra ở mức

thấp. các ngõ ra ic LM 393 được nối vào các cực âm của led ma trận.Ngoài ra ngõ ra của ic LM 393 là mức logic không có nguồn dòng nên cần phải có

nguồn cung cấp cho tải hoạt động nên ta cần phải mắc thêm nguồn và điện trở vào

ngõ ra của ic LM 393 để có thể điều khiển cho led ma trận nhấp nháy theo điệu

nhạc.6.Kết quả mô phỏng:Bảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạcSVTH: Nguyễn Văn ASVTH: Huỳnh Chí Khanh7.Mạch pcb và mạch thật7.1.Mạch pcb:Bảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạcSVTH: Nguyễn Văn ASVTH: Huỳnh Chí Khanh7.2 mạch thật:

Bảng led ma trận nhấp nháy theo điệu nhạcSVTH: Nguyễn Văn ASVTH: Huỳnh Chí KhanhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết luận và tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ ngay(17 tr)

×