Tải bản đầy đủ - 14 (trang)
1) Con hãy chọn hình đúng với tên gọi nhé!

1) Con hãy chọn hình đúng với tên gọi nhé!

Tải bản đầy đủ - 14trang

2) Hình tròn là:3) Hình tam giác

Hình có mấy hình tam giác:

có 3 hình tam giác

có 4 hình tam giác

có 5 hình tam giácCác con hãy vào trang web dưới đây và chơi

các trò chơi hình học khác nhé!http://gamechocon.com/Toan-lop1/29/hinh-vuong-hinh-tron-hinhtam-giac.htmlPhần thứ 2

Bài tập 1

Bài tập 2

Bài tập 3……..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1) Con hãy chọn hình đúng với tên gọi nhé!

Tải bản đầy đủ ngay(14 tr)

×