Tải bản đầy đủ - 36 (trang)
Đúng ghi "Đ", sai ghi "S" vào ô trống:

Đúng ghi "Đ", sai ghi "S" vào ô trống:

Tải bản đầy đủ - 36trang

III. TRUNG BỘ

3. Điền vào chỗ trống:a)ươn/ương:bay l..…..., b……. chải, bốn ph…….. , chán ch……\…

ươn

ươn

ương

b) iêt/ iêc:ươngđi biền b…....., thấy tiêng t…/.., xanh biêng b…/..

iêt

iêc

c) n/ng:iêcbả… đen, mà… hình, nồng nà…, vuông vắ…

nd) t/c:

ngnnbước ngoặ…, khăng khí…, trau chuố…, ngặ... nghèo

ctttIII. TRUNG BỘ4. Gạch chân vào những từ viết sai và viết lại cho đúng trong những câu sau đây:

a) Không khí bị ô nhiểm, cây cối bị hũy diệt là thực trạng đáng lo ngại ở nhiều nơi.

b) Cả lớp im lặn để nghe cô dáo dảng bài .

c) Các em phải dữ trật tự.lặn

nhiểm

dữ

dáo

hũy

dảnglặng

nhiễm

giữ giáo

hủy

giảngIII. TRUNG BỘ

5. Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có vần

ghi trong bảng sau:ăn.......……..

Cái khănăngTặng quà

.......……..uôtCon chuột

.......……..uôcNgọn đuốc

.......……..at.......……..

Tát nướcacBác sĩ

.......……..uôn.......……..

Buồnuông.......……..

Chuồngăt.......……..

Giặt đồăc.......……..

Quy tắcIII. TRUNG BỘ6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:a. ong hoặc oong.

vẽ đường c….ongoong

b……...tàucái x….

làm x…. việc,oong

ongb. oc hoặc ooc.

con s…..occần cẩu m…… hàngocmặc quần s..…

oocxe rơ m..….oocIII. TRUNG BỘ7. Đặt câu với các từ sau:a. Chết, chếch.

b. Thông minh, kín đáo.

c. Im thin thít, thấy thinh thích.III. TRUNG BỘ

8. Viết đúng âm cuối vào chỗ trống theo gợi ý:

a. Đêm mùa đông ré… như dao cắ…(t/c)

t

t

b. Buổi sáng mùa đông ở miề…(n/ng) Bắ…(t/c), chắ…(t/c) chắ…(n/ng) trời lạnh, cần mặ…(t/c) áo ấm

c.cQuê hương ta từ ngày khủng khiếp

ncnGiặc kéo lên ngù…(n/ng) ngụ…(t/c) lửa hu…..(n/ng) tà…(n/ng)tChợ…(t/c) lũ quỉ mắ…(t/c) xanh trừ.…(n/ng) trợ…(n/ng)

n

tKhua giày đinh đạp gãy quán gày teo

ng Cầm)

t

(Theo Hoàng

tngn

nIII. TRUNG BỘ

9. Điền vần và dấu thích hợp vào chỗ trống:

a. ên/ênh

buồn t...t.....lửab....dây thừngênhb.... ...tậtb. êt/êch

ên

dấu v...b... đò

ên gập gh.....ên

ênhênhtrắng b...k... quảl...... lạcmỏi m...nhà tr....

êtêt

êchêch

êtêtIII. TRUNG BỘ

9. Điền vần và dấu thích hợp vào chỗ trống:

c. in/inh

tự t...thông t....in

b..... thườnglặng th....d. it/ich inhv.... dự

in k...

cửabánh ...tấm l...inh

con n...t.... lũyxem k...th..... thúit

ichinh

inhich

ichit

.ichIV. CÂU HỎI THẢO LUẬN

Câu 1: Là giáo viên tiểu học tương lai, nếu như trong lớp các bạn có một số em nói giọng Bắc hoặc miền Trung, các em sẽ

vô tình mắc những lỗi chính tả do ảnh hưởng vùng phương ngữ của mình, các em sẽ khó phát hiện ra mình viết sai. Các em

sẽ rất rối rắm khi học trong môi trường có cách phát âm khác mình. Theo nhóm bạn khi gặp những trường hợp treenkhi

giảng dạy các bạn sẽ phải làm gì và thiết kế dạng bài tập như thế nào để các em HS không mắc sai lầm.Trả lời:- HSTH dễ bị ảnh hưởng của môi trường sống xung quanh nên nếu các em đã đi học ở miền Nam thì sẽ chịu ảnhhưởng của phát âm theo miền Nam nhiều hơn nên nhóm nghĩ lỗi chính tả các em mắc phải sẽ dễ sửa chữa. Thời

gian đầu nếu các em còn rối rắm khi học trong môi trường có các phát âm khác mình, GV nên dành thời gian cho

HS đó nhiều hơn để các em không có cảm giác lạc lõng vì có khi các em nói chuyện mà bạn bè lại không hiểu ý

các em ấy muốn nói gì.- Về dạng bài tập thì trong SGK cũng có những bài tập dành cho các vùng phương ngữ, ngoài ra GV có thể tổ chức

các hoạt động ngoài giờ, khuyến khích các em đọc sách, kể chuyện, cho các em làm sổ tay chính tả ghi lại những

từ dễ sai, các em tự sửa lỗi cho nhau,…Mặt khác, GV không chỉ sửa lỗi chính tả trong giờ học chính tả hay luyện

từ và câu mà còn trong các môn khác nếu HS nói sai thì GV phải sửa ngay cho các em. Thông qua các hoạt động

các em có vốn từ nhất định sẽ hạn chế được việc viết sai chính tả.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đúng ghi "Đ", sai ghi "S" vào ô trống:

Tải bản đầy đủ ngay(36 tr)

×