Tải bản đầy đủ - 36 (trang)
Đánh dấu X vào ô trống trước từ viết đúng chính tả :

Đánh dấu X vào ô trống trước từ viết đúng chính tả :

Tải bản đầy đủ - 36trang

II. BẮC TRUNG BỘ

2. Chọn từ điền vào chỗ trống cho phù hợp:

a. nở/ nợ ?

hoa ..............., bột ................, ............. nần, ............ nang.

nợ

nở

nở

b. mải, mãi hay mại ?nở......... mê; nói ............; ........ miết; mềm ........

mải

mải

c.mải

lẻ , lẽ hay lẹ?mại........... loi; mau ............; ........... ra; lí .......

d. cổ,

lẻ cỗ hay cộ?lẹlẽlẽmâm ............; xe ............; ........... kính; ........... máy

e. vở, vỡ hay vợ?

cỗ

cộ

cổ

Sách .........;............ bờ; hỏi .......; quyển .......

vởvỡvợcỗvởII. BẮC TRUNG BỘ3. Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã:ʼ mơ ra rồi ngao ˜ngán thơ dài.

a. Chị mơ gói thịt

ʼ

b. Nó cứ tranh cai, mà không

˜ lo cai tiến công việc.

c. Anh không lo nghi ngơi. Anh phảiʼ nghi đến sức khỏe chứ.

d. Đứa bé đa ăn no˜rồi mà vân chưa chịu đi ngu.˜ʼ˜

ʼII. BẮC TRUNG BỘ4. Tìm các từ có thanh hỏi hoặc thanh ngã có nghĩa như sau:a.Môn bóng có hai đội thi đấu, người chơi dùng tay điều khiển bóng, tìm cách ném bóng vào rổ của đối

phương.

Bóng rổb.Môn thể thao đòi hỏi vận động viên nhảy bật cao để vượt qua một xà ngang.c.Môn thểNhảy

thaocao

đòi hỏi vận động viên dùng tay, chân hay côn, kiếm,… để thi đấu.II. BẮC TRUNG BỘ

5. Đặt trên những chữ in đậm thanh hỏi hay thanh ngã? Giải câu đố.a. Giọt gìʼ từ biên, từ sôngb. Cánh gì cánh chăng biết bay ʼ

˜ Bay lên lơ lưng mênh mông lưng trời

Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi

Coi tiênʼ thơ thân rong chơi

˜

Đôi ngàn

vạn giọt mồ hôi

ʼ

Gặp miền giá rét lại rơi xuống trần?

ʼ ngần.

˜

Bát cơm trắng deo, dia xôi thơm

(Là gì?)

(Là gì?)

CÁNHMƯA

ĐỒNGII. BẮC TRUNG BỘ6. Thi tìm nhanh:a. Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng mang thanh hỏi.

Ví dụ: hổn hển,…nhỏ nhẻ, lảo đảo, đủng đỉnh, mủm mỉm, …b. Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng mang thanh ngã.

Ví dụ: mãi mãi,…lã chã, lẽo đẽo, nhõng nhẽo, cũ kĩ, …II. BẮC TRUNG BỘ7. Khoanh vào câu gồm các từ viết đúng chính tả:

a. Dũng cảm, tan vở, sộ sàng, xin lội, quãng đường.

b. Dụng cảm, tan vỡ, sổ sàng, xin lỗi, quảng đường.

c. Dũng cảm, tan vỡ, sỗ sàng, xin lỗi, quãng đường. II. BẮC TRUNG BỘ

8. Chọn từ đúng trong ngoặc để hoàn chỉnh những câu sau:

a). Vào ............. (nhứng/những/nhựng) ngày ............ (lệ/lể/lễ) Tết nhân dân ta thường tổ chức nhiều trò chơi dân gian.

những

lễ

b). Trong Hội thi, chúng em được gặp .............. (gỡ/gở/gợ), giao lưu với học sinh các trường kết ............ (nghía/nghịa/nghĩa).

c). Lúc còn nhỏ, Lẹ rất hay ........ (nhõng nhẽo/nhỏng nhẻo/nhọng nhẹo) nên ..........(những/nhửng/nhựng) người lớn rất là cưng

chiều bé.

gỡ

d). Sạch ..... (sẹ/sẽ) là mẹ sức ….... (khõe/ khỏe).

nghĩa

nhõng

những

sẽkhỏeII. BẮC TRUNG BỘ

9. Gạch chân dưới những từ viết sai và viết lại cho đúng :

a. Tôi hát nữa bài rồi không hát nửa.

b. Tôi không có tiền lẽ, lẹ ra tôi phải mang theo.

c.Khi em bé khóc

Anh phải dổ dành

Nếu em bé ngả

Anh nâng dịu dàng.nữanửalẽlẻlẹlẽdổdỗngảngãIII. TRUNG BỘ

1. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước từ viết sai

1. a. Kính yêub. Tinh tứcc. Xin lỗi 2. a. Điền kinhb. Vinh quangc. Thông tinh3. a. Gẫy chânb. Gẩy đànc. Vẩy cá4. a. Suy nghĩb. Lẩn trốnc. Vẻ đẹp5. a. Hướng dẩnb. Uống sữac. Sửa soạn6. a. Phương bắtb. Chắc chắnc. Cáu gắt 7. a. Lũ lụcb. Hoa cúcc. Thể dục 8. a. Đôi giàyb. Đôi dàyc. Giáp tếtIII. TRUNG BỘ

2. Đúng ghi "Đ", sai ghi "S" vào ô trống:SRau muốnĐSChải chuốcĐ

Rau muốngSGiặc quần áoĐChải chuốt

Giặt quần áoĐHướng dẫnSHướng dẩnIII. TRUNG BỘ

3. Điền vào chỗ trống:a)ươn/ương:bay l..…..., b……. chải, bốn ph…….. , chán ch……\…

ươn

ươn

ương

b) iêt/ iêc:ươngđi biền b…....., thấy tiêng t…/.., xanh biêng b…/..

iêt

iêc

c) n/ng:iêcbả… đen, mà… hình, nồng nà…, vuông vắ…

nd) t/c:

ngnnbước ngoặ…, khăng khí…, trau chuố…, ngặ... nghèo

ctttTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh dấu X vào ô trống trước từ viết đúng chính tả :

Tải bản đầy đủ ngay(36 tr)

×