Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
III. Các hình thức dạy học chính tả:

III. Các hình thức dạy học chính tả:

Tải bản đầy đủ - 22trang

III. Các hình thức dạy học chính tả:1. Các hình thức dạy học chính tả vận dụng tri giác nhìn:

Chính tả trí nhớ:

Chính tả trí nhớ là cũng cách rèn viết chính tả từ nghĩa đến chữ. Trong quá trình viết chính tả trí nhớ, học

sinh chuyển từ những ghi nhớ hình ảnh (biểu tượng chữ viết) và ghi nhớ từ ngữ logic (nghĩa từ, nghĩa văn bản)

thành dạng chữ viết. Hai hình thức dạy học chính tả trí nhớ và tập chép thiên về vận dụng nguyên tắc chính tả ngữ nghĩa.III. Các hình thức dạy học chính tả:2. Các hình thức dạy học chính tả vận dụng tri giác nghe:

Chính tả nghe viết:Chính tả nghe viết là viết chính tả bằng cách giải mã âm thanh lời nói thành chữ viết, nghĩa là chuyển đổi văn

bản từ dạng âm thanh sang dạng chữ viết.

Có hai mức độ: nghe viết những văn bản mà học sinh đã được học và nghe viết những văn bản chưa được

học.III. Các hình thức dạy học chính tả:2. Các hình thức dạy học chính tả vận dụng tri giác nghe:

Chính tả so sánh:Yêu cầu riêng biệt của dạng chính tả này là nhấn mạnh vào các trường hợp chính tả dễ lẫn, nhấn mạnh vào

biện pháp so sánh đối chiếu và tạo cho học sinh một ý thức thường trực về sự phân biệt những trường hợp dễ

nhầm lẫn trong chính tả.

Do vậy, chính tả so sánh là dạng kết hợp hướng dạy học chính tả ngữ âm với chính tả ngữ nghĩa.III. Các hình thức dạy học chính tả:

3. Các dạng bài tập chính tả

- Bài tập điền phụ âm đầu, vần, thanh vào từng từ riêng lẻ hoặc vào từ trong câu.

- Bài tập có các tiếng có cùng vần, thanh hoặc phụ âm đầu.

- Bài tập dùng chung cho tất cả các vùng phương ngữ: nội dung là luyện viết phân biệt những âm vần dễ lẫn lộn

do không nắm vững qui tắc chữ quốc ngữ.

- Bài tập chọn lựa cho từng vùng phương ngữ: nội dung là luyện viết phân biệt các âm, vần dễ lẫn do ảnh

hưởng của phát âm địa phương. Nhìn tranh hay vật để viết thành từ ngữ hay câu.III. Các hình thức dạy học chính tả:

3. Các dạng bài tập chính tả

- Bài tập so sánh chính tả căn cứ theo nghĩa để phân biệt các âm/ vần dễ lẫn lộn.

- Bài tập tự tìm các từ có cách viết khác nhau nhưng có cách đọc (theo phương ngữ) giống nhau.

- Bài tập tìm từ sai chính tả và sửa.

- Bài tập nhận diện mẹo luật chính tả qua ngữ liệu cụ thể.

- Bài tập sáng tạo một ngôn bản trong đó thể hiện việc sử dụng một vài mẹo luật chính tả cụ thể.

- Bài tập đoán, nhận diện cách viết của từ ngữ thông qua hiểu ngữ cảnh khi nghe đọc chính tả.IV. Cách đọc bài chính tả1. Số lần đọc:- Đọc lần một toàn bài để học sinh nắm được nội dung văn bản sẽ được viết. Thông qua việc nắm nội dung

chung, học sinh bước đầu định hướng việc viết một số từ nào đó trong bài.

- Đọc lần hai từng câu để học sinh viết.

- Đọc lần ba toàn bài để học sinh kiểm tra và tự sửa chữa.IV. Cách đọc bài chính tả2. Giọng đọc:Giọng đọc cần phải thong thả, rõ ràng và chính xác (đọc đúng âm, ngắt nghỉ thích hợp). Trước khi đọc trước

lớp, giáo viên nên xem qua, đánh các dấu ngắt thích hợp để việc đọc ở lớp trôi chảy.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Các hình thức dạy học chính tả:

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×