Tải bản đầy đủ - 111 (trang)
Chương trình di truyền học

Chương trình di truyền học

Tải bản đầy đủ - 111trang

Dị tật bẩm sinh?Năng lực siêu

nhiên?Lịch sửThời cổ đại:

Giữa thế kỉ 20:

Dự án bộ gien ngườiNGUYÊN

NGUYÊN LÍ

LÍ CHẨN

CHẨN ĐOÁN

ĐOÁN và

và ĐIỀU

ĐIỀU TRỊ

TRỊ BỆNH

BỆNH DI

DI

TRUYỀN

TRUYỀNThS.BS. Nguyễn Phương Thảo

Email: nphuongthao@pnt.edu.vnDàn bài

Tiếp

Tiếp cận

cận bn

bnLí do đến khámBệnh sử- Tiền sửKhámXét

Xétnghiệm

nghiệmNguyên

NguyênlílíThực

Thựchiện

hiệnPhân

Phânloại

loạiĐiều

Điềutrị

trịNguyên

Nguyên lílíPhương

Phươngpháp

phápÁp

Áp dụng

dụngMục tiêu1.1.Nêu

Nêucác

cácbước

bướctiếp

tiếpcận

cậnbệnh

bệnhnhân

nhân2.2.Vẽ

Vẽcây

câygia

giahệ

hệ3.3.Nêu

Nêuyếu

yếutố

tốnghi

nghingờ

ngờbệnh

bệnhDT

DT4.4.Áp

Ápdụng

dụngtrong

trongchẩn

chẩnđoán

đoán5.5.Nêu

Nêunguyên

nguyêntắc

tắcđiều

điềutrị

trịbệnh

bệnhDT

DTTiếp cận bệnh nhân

Lí do đến khám

Bệnh sử

Tiền sử

KhámTiếp cận bệnh nhânLí do đến khám:– Dị tật bẩm sinh

– Chậm phát triển tâm thần, thể chất

– Tiền sản

– Bệnh lí mãn tính xuất hiện sớmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương trình di truyền học

Tải bản đầy đủ ngay(111 tr)

×