Tải bản đầy đủ - 25 (trang)
Những nhân tố ảnh hưởng tới phong cách lãnh đạo

Những nhân tố ảnh hưởng tới phong cách lãnh đạo

Tải bản đầy đủ - 25trang

1) Phẩm chất tâm lý cá nhân

lãnh đạo

Động cơ

Đặc điểm

tâm lý

người

lãnh đạoNăng lực

Khí chất

Tính cách

Mục tiêuẢnh hưởngLựa chọn

PCLĐ(2) Môi trường xã hội

[2.1] Trình độ phát triển của tập thể

Giai đoạn 3

Giai đoạn 2

Giai đoạn 1Hợp nhấtPhân hoáChưa ổn định

Tích

cựcĐộc đoán

KLThụ

độngLinh hoạtChống

đốiDân chủ,

tự do(2) Môi trường xã hội

[2.2] Đặc điểm tâm lý của đối tượng quản lý

Mong muốn

Tính cách

Người

lãnh đạoCăn cứ

Lựa chọn

PCLĐKhí chất

Giới tính

Tuổi tác

Năng lực(2) Môi trường xã hội

[2.3] Đặc điểm tình huốngNắm rõ

thông tin

Tính bức

báchĐặc điểm tình

huốngTính phức

tạp

Tầm quan

trọng

Tính bí mật

Biến động

xấuPhong

cách

lãnh

đạo

phù

hợp4. Xây dựng phong cách lãnh đạo

của người cán bộ quản lý trường

phổ thông

Phong cách lãnh đạo chủ đạo của người

quản lý trong trường phổ thông là phong cách

dân chủ phù hợp với môi trường xã hội cụ

thể. (trình độ phát triển của tập thể sư phạm,

đặc điểm tâm lý của cấp dưới và tình huống

quản lý).4. Xây dựng phong cách lãnh đạo

của người cán bộ quản lý trường

phổ thông

Thúc đẩy sự phát triển tay nghề, tinh thần

trách nhiệm, tính tự tin, tính năng động tự chủ

của giáo viên, công nhân viên...

Tạo bầu không khí tâm lý đoàn kết; tạo

động lực làm việc cho mỗi giáo viên và tập thể

sư phạm.

Nâng cao uy tín của người lãnh đạo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những nhân tố ảnh hưởng tới phong cách lãnh đạo

Tải bản đầy đủ ngay(25 tr)

×