Tải bản đầy đủ - 26 (trang)
Một số kĩ năng cơ bản trong đàm phán

Một số kĩ năng cơ bản trong đàm phán

Tải bản đầy đủ - 26trang

2.1.2. Yêu cầu trong thuyết phục

Xây dựng bầu không khí thoái mái

Vị trí ngồi

Khoảng cách

Lắng nghe và tôn trọngHiểu và thoả mãn nhu cầu của đối tác2.1.2. Yêu cầu trong thuyết phục

Lời nói và hành vi tích cực

Ngắn gọn, rõ ràng, tốc độ nói vừa phải.

Ngôn ngữ đối tác

Trật tự từ, ngắt giọng, nhấn giọng

Kết hợp phi ngôn ngữ2.1.2. Yêu cầu trong thuyết phục

Thuyết phục phải có cơ sở, những luận cứ - luận chứng khoa học

Thuyết phục tác động đồng bộ tới nhận thức, tình cảm, ý chí.

Sự chân thành và nhiệt tình2.2. Kĩ năng điều chỉnh mục tiêu ban đầuTheo thầy (cô) tại sao phải điều chỉnh mục tiêu ban đầu ?2.3. Kĩ năng xử lý nhượng bộ trong đàm phánNhượng bộ là sự thay đổi một quan điểm trước đó mà bạn đã giữ và

bảo vệ một cách công khai. Nhượng bộ là cái bắt buộc phải có và luôn được

trông đợi trong đàm phán.2.4. Kĩ năng lắng nghe

2.4.1. Khái niệm

Lắng nghe là tiếp nhận thông tin qua thính giác đi kèm với trạng thái chú ý nên có khả

năng hiểu được nội dung lời nói, tình cảm, nhu cầu…của đối tác.2.4.2.Lắng nghe hiệu quả2.5. Kĩ năng đặt câu hỏi

2.5.1. Phân loại câu hỏiCăn cứ vào cách đặt câu hỏiCâu hỏi đóngCâu hỏi mở2.5.2. Yêu cầu đặt câu hỏi hiệu quả

Nên bắt đầu bằng câu hỏi dễ.

Nên sử dụng nhiều câu hỏi mở.

Kiên trì trong quá trình đặt câu hỏi.

Đặt câu hỏi đơn ý, ngắn gọn, rõ ràng.

Chuẩn bị câu hỏi từ trước.2.6. Kĩ năng xử lý bế tắc trong đàm phán

2.6.1. Khái niệm

Bế tắc là tình huống mà trong đó lập trường của hai phía có sự khác biệt

nhất định, cả hai bên đều có cảm giác không thể nhượng bộ tiếp được nữa,

cuộc đàm phán có thể dẫn tới bế tắc.2.6.2. Kĩ năng giải quyết bế tắc trong đàm phán

Tập trung vào lợi ích, không tập trung vào lập trường

Đưa ra các phương án để cùng đạt được mục đích

Sử dụng các tiêu chuẩn khách quan để tiến hành đàm phán2.6.2. Kĩ năng giải quyết bế tắc trong đàm phán

Đánh vào điểm và nhân vật chủ chốt

Lấy nhu thắng cương

Tạm thời nghỉ giải laoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số kĩ năng cơ bản trong đàm phán

Tải bản đầy đủ ngay(26 tr)

×