Tải bản đầy đủ - 26 (trang)
2 Bản chất của đàm phán

2 Bản chất của đàm phán

Tải bản đầy đủ - 26trang

1.3. Tiêu chuẩn đánh giá đàm phán thành công

Tiêu chuẩn mục tiêu: đàm phán có đạt được mục tiêu dự định hay

không.

Tiêu chuẩn hiệu quả: đạt được chi phí thấp nhất

Tiêu chuẩn mối quan hệ: tăng cường mối quan hệ giữa hai bên.1.4. Các yếu tố để đàm phán thành công

Mục đích của đàm phán

Đối tượng đàm phán

Nội dung đàm phán

Phương pháp đàm phán

Yếu tố phản hồi

Địa điểm và thời gianSo sánh ba kiểu đàm phán

Nội dungMềmCứngNguyên tắcBạn bèĐịch thủCộng sựGiữ

Giữ được

được mối

mối quan

quan hệ

hệGiành

Giành được

được thắng

thắng lợi

lợiNhượng bộĐối tác nhượng bộTách con người ra VđDễ thay đổiKiên trì giữ lập trườngChú ý tới lợi íchĐối tácMục tiêuGiải

Giải quyết

quyết vấn

vấn đề

đề hiệu

hiệu

quả

quảĐiểm xuất phátLập trườngPhương ánTìm P/a đối tác chấp

nhậnTìm P/a có lợi cho mìnhTìm P/a có lợi cho cả hai

bênKết quả

Nhượng bộ trước đối tácKhiến đối tác nhượng bộ.Tôn trọng nguyên tắc2. Một số kĩ năng cơ bản trong đàm phán

2.1. Kĩ năng thuyết phục

2.1.1. Khái niệm

Thuyết phục là đưa ra lý lẽ, những dẫn

chứng làm cho người khác cảm thấy đúng,

tin và làm theo.2.1.2. Yêu cầu trong thuyết phục

Xây dựng bầu không khí thoái mái

Vị trí ngồi

Khoảng cách

Lắng nghe và tôn trọngHiểu và thoả mãn nhu cầu của đối tácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Bản chất của đàm phán

Tải bản đầy đủ ngay(26 tr)

×