Tải bản đầy đủ - 60 (trang)
QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI TRONG NHÀ TRƯỜNG

QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI TRONG NHÀ TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 60trang

2.2. Một số nguyên tắc quản lý sự

thay đổi trong nhà trường

• Đọc 11 nguyên tắc của G.E.hall và S.M.Hord trong

tài liệu (tr131-133)

1, Thực hiện từng bước, đều đặn

2, Kế thừa và phát triển

3, Thay đổi tổ chức cần gắn với đặc điểm

4, Tốc độ phù hợp

5, Triển khai theo thực tiễn

6, Chú ý khâu điều hành

7, Yêu cầu gắn với ủy quyền

8, Hiểu được tính hệ thống của đơn vị

9, Tổ chức theo nhóm sẽ dễ dàng hơn

10, Tạo niềm tin

11, Chú ý sự ảnh hưởng cuả bối cảnh292.1. ĐIỀU KIỆN ĐỂ QUẢN LÝ SỰ THAY

ĐỔI THÀNH CÔNG

Nhà trường chấp nhận sự thử nghiệm và thách thức, biết học

hỏi cái mới, mọi người được đặt vào vị thế sẵn sàng cho sự thay

đổi.

Sự thay đổi gắn với sứ mạng và hướng vào mục đích nâng cao

vị thế của nhà trường.

Sự thay đổi gắn với việc xây dựng văn hóa chất lượng của nhà

trường.

Lãnh đạo có: tầm nhìn, khả năng dự báo, năng lực quản lý, uy

tín, quyết tâm, có lộ trình phù hợp.

Đúng quy luật: rã đông - thay đổi - tái đông -> rã đông302.3. VAI TRÒ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO, NHÀ

QUẢN LÝ TRONG QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI

Lãnh đạoDự đoán, xác định nhu cầu

Lên kế hoạch thực hiện

Dẫn dắt sự thay đổiQuản lýTrợ giúp cho thành viên nỗ lực nhất

Hành động làm gương

biến kế hoạch thành hành độngLà điểm tựa của mọi thành viên

Tạo ra môi trường và cơ hội cho sự thay đổi thành côngChịu trách nhiệm về STĐ

31(Chủ động) VAI TRÒ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG

QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI

(1)Dự đoán nhu cầu và yêu cầu, định hướng sự thay

đổi

(2)Lên kế hoạch thực hiện“Nhà quản trị

phải là người

tác động đến

(3)Dẫn dắt, khuyến khích sự thay đổi

sự thay đổi

để nó diễn ra

(4)Trợ giúp cho thành viên nỗ lực nhất

(5)Hành động làm gương biến kế hoạch thành hành động thaymột cách

có hiệu quả nhất

đổi

(6)Điểm tựa của mọi thành viên

và ít bị xáo

trộn nhất.”

(7)Duy trì sự ổn định trong sự thay đổi(8)Tạo ra môi trường và cơ hội sự cho thay đổi thành công(9)Chịu trách nhiệm về STĐ

32(Bị động) VAI TRÒ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG

QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI

(1) Nhận chỉ đạo, nghiên cứu yêu cầu sự thay đổi

(2)Lên kế hoạch thực hiện

(3)Dẫn dắt, khuyến khích sự thay đổi(4)Trợ giúp cho thành viên nỗ lực nhất

(5)Hành động làm gương biến kế hoạch thành hành động thay

đổi(6)Điểm tựa của mọi thành viên(7)Duy trì sự ổn định trong sự thay đổi(8)Tạo ra môi trường và cơ hội sự cho thay đổi thành công(9)Giám sát STĐ chặt chẽ, báo cáo kịp thời

332.4. CÁC BƯỚC QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI

TRONG NHÀ TRƯỜNG

2.4.1.DỰ BÁO SỰ THAY ĐỔI2.4.2. XÁC ĐỊNH NHU CẦU THAY ĐỔI

2.4.3.LẬP KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH THAY ĐỔI

2.4.4.TỔ CHỨC TIẾN HÀNH SỰ THAY ĐỔI

2.4.5.CHỈ ĐẠO TIẾN HÀNH SỰ THAY ĐỔI

2.4.6. KIỂM TRA/CỦNG CỐ SỰ THAY ĐỔI2.4.7. Gắn chặt các phương thức mới vào

văn hóa tổ chức

34DỰ BÁO SỰ THAY ĐỔI

KHÁI NIỆM DỰ BÁODự báo là một khoa học và nghệ thuật tiên đoán

những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, trên cơ sở

phân tích khoa học về các dữ liệu đã thu thập được.DỰ BÁO ĐỊNH LƯỢNG: Thu

thập và xử lý số liệu  xác

định xu hướng vận động nhờ

vào mô hình toán học.DỰ BÁO ĐỊNH TÍNH:

Nhận định chủ

quan/trực giác về

tương taiTƯƠNG

LAI35PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO

8 Phương pháp dự báo của Gordon:

(1)Tiên đoán

(2)Ngoại suy xu hướng

(3)Phương pháp chuyên gia

(4)Phương pháp mô phỏng

(5)Phương pháp ma trận tác động qua lại

(6)Phương pháp kịch bản

(7)Phương pháp cây quyết định

(8)Phương pháp dự báo tổng hợpNhóm dự báo định tínhNhóm dự báo định lượng

36DỰ BÁO SỰ THAY ĐỔIĐặc điểm của dự báoThiếu

chắc

chắnKhông thể

hoàn toàn

chính xácChính sách

ảnh hưởng

đến dự báo

và ngược

lại37XÁC ĐỊNH NHU CẦU THAY ĐỔI

• Nhu cầu là mong muốn, nguyện vọng của con người về vật

chất và tinh thần trong cuộc sống tồn tại và phát triển.

• Nhu cầu có đặc trưng:

- Không ổn định;

- Năng động;

- Biến đổi theo quy luật;

- Không bao giờ thỏa mãn cùng một lúc mọi nhu cầu;

- Ham muốn không có giới hạn;

- Một nhu cầu có thể đáp ứng một số đối tượng với mức độ

không giống nhau.

38Một số cách xác định nhu cầu thay đổi trong nhà trường:

•Sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học để xác định nhu

cầu:

-Lấy ý kiến bằng bảng hỏi đối với CBGV-NV, HS-PHHS.

-Đo lường sự không hài lòng

-Lựa chọn những nhu cầu thay đổi bức thiết.

-Sàng lọc, đánh giá sự phức tạp nếu thực hiện nhu cầu thay

đổi này.

• Tiếp xúc và lắng nghe qua nhiều nguồn thông tin để tiếp

thu ý kiến, nguyện vọng của mọi người (CBGV-NV và

PHHS/HS) nghiêm túc.

- Chọn những nhu cầu thay đổi bức thiết.

- Sàng lọc, đánh giá sự phức tạp nếu thực hiện nhu cầu

thay đổi này.

39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI TRONG NHÀ TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(60 tr)

×