Tải bản đầy đủ - 114 (trang)
VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tải bản đầy đủ - 114trang

Văn bản quản lý hành chính nhà nước

là những quyết định và

thông tin quản lý thành văn,

do các cơ quan quản lý hành

chính nhà nước ban hành

hoặc phối hợp ban hành,

theo thẩm quyền, hình thức,

trình tự, thủ tục do pháp luật

quy định, điều chỉnh những

quan hệ quản lý hành chính

nhà nước;

VD: Nghị quyết, Nghị định,

Thông tư, Quyết định, chỉ

thị,công văn, tờ trình,….Văn bản

Văn bản QLNN

Văn bản QLHCNNVBQLHCNN về giáo

dục và đào tạoPhân biệt văn bản, văn bản quản lý nhà nước, văn bản quản lý

hành chính nhà nước

Tiêu chíVăn bảnVăn bản quản lý

nhà nướcVăn bản quản lý

hành chính nhà

nướcChủ thểĐảng, đoàn thể,

doanh nghiệp, cá

nhânCơ quan Nhà nước

(Lập pháp, hành

pháp, Tư pháp)Cơ quan hành

chính Nhà nước

(Hành pháp)Quá trình hình

thànhQuản lý tổ chức,

nhu cầu cá nhânQuản lý Nhà nướcHoạt động quản lý

hành chính Nhà

nướcPhương thức

thực hiệnKhông được sử

dụng quyền lực Nhà

nướcSử dụng quyền lực

Nhà nướcSử dụng và thực

thi quyền lực Nhà

nước1.2. Vai trò và chức năng của văn bản quản lý nhà nướcb. Hệ thống văn bản và thẩm

quyền ban hànhQuốc hội: HP, Luật,

NQ

UBTVQH: PL,NQ

CT nước: Lệnh, QĐ

Chính phủ: NĐVB quy phạm PLThủ tướng CP: QĐ

Bộ trưởng: TT

NĐND: NQHĐTPTANNDTC: NQ

Chánh án TANDTC:

TT

Viện trưởng VKSND TC:

TT

Tổng kiểm toán nhà nước;

UBND: QĐ,CT

Có tên loạiVBQLNN

VB Hành chínhVBHC Thông thường

VB cá biệt

Tài chính

Kiến trúcVBchuyên ngành

Y tế

Xây dựng …Không tên loạiKết luận phần 1

- Văn bản quản lý hành chính nhà nước trong giáo dục vào đào

tạo là sản phẩm, là công cụ của hoạt động quản lý.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý gắn liền với việc nâng cao

chất lượng của văn bản quản lý nhà nước.

- Nâng cao chất lượng văn bản đòi hỏi tuân thủ quy trình và kỹ

thuật soạn thảo.Câu hỏi thảo luận

* Có nhận định cho rằng: việc soạn thảo văn bản hành

chính chỉ cần đảm bảo về mặt nội dung, hình thức thể hiện

thì không quan trọng.

* Qúy thầy, cô hãy có biết ý kiến của mình vầ nhận định

trên?2. KỸ THUẬT XÂY DỰNGVĂN BẢN HÀNH CHÍNH

2.1.Thể thức văn bản hành chính .

2.2. Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2.3. Xây dựng ban hành, sữa đổi, bổ sung văn bản

2.4.Kỹ thuật soạn thảo một số loại văn bản hành chính.2.1.Thể thức văn bản hành chínhThể thức văn bản:

là những thành

phần cấu thành

văn bản mà nhà

nước quy định cho

mỗi văn bản phải

có để đảm bảo giá

trị pháp lí và hiệu

lực thi hành của

văn bản.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tải bản đầy đủ ngay(114 tr)

×