Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
2 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN

2 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN

Tải bản đầy đủ - 23trang

4

người bán được đơn vị bao thanh toán cung cấp ít nhất một trong bốn

chức năng chủ yếu của bao thanh toán như sau:

Theo dõi sổ sách bán hàng của người bánTài trợ dưới dạng tạm ứng cho người bán hàng dựa trên

giá trị các khoản phải thu1.2.1.2Thu nợ hộBảo hiểm rủi ro tín dụng các khoản phải thu.

Chức năng của bao thanh toánBao thanh toán có 04 chức năng cơ bản sau: Chức năng quản lý

sổ sách liên quan đến các khoản phải thu, chức năng tài trợ thuần

tuý, chức năng thu hộ nợ và chức năng bảo hiểm rủi ro trong thanh

toán.

1.2.1.3

Các hình thức bao thanh toán chủ yếu

Căn cứ vào chức năng của bao thanh toán: Bao thanh toánđầy đủ các chức năng và bao thanh toán thực hiện một số chức năng.

Căn cứ vào tính chất truy đòi: Bao thanh toán có quyền truyđòi và bao thanh toán miễn truy đòi.

Căn cứ theo phạm vi hoạt động địa lý: Bao thanh toán trongnước và bao thanh toán quốc tế.

Căn cứ theo số lượng đơn vị bao thanh toán tham gia: Baothanh toán trực tiếp (01 đại lý) và bao thanh toán 02 đại lý.

Căn cứ theo phạm vi giao dịch với người mua hàng: Baothanh toán kín và bao thanh toán công khai.

Căn cứ theo phạm vi bao thanh toán đối với số lượng hoáđơn của người bán: Bao thanh toán toàn bộ và bao thanh toán một

phần.5

1.2.2Quy trình thực hiện bao thanh toán1.2.2.1Hệ thống một đơn vị bao thanh toán1.2.2.2Hệ thống hai đơn vị bao thanh toánVề cơ bản, trình tự của dịch vụ bao thanh toán quốc tế cũng

tương tự như trình tự bao thanh toán trong nước. Điểm khác biệt là

khả năng có sự tham gia của hệ thống hai đại lý (hai đơn vị bao

thanh toán đứng ra làm đại lý cho nhau để cung cấp dịch vụ cho

người xuất và người nhập). Các đại lý thường có trụ sở tại nước của

người xuất và nước của người nhập. Bao thanh toán quốc tế thường

được chia làm hai loại: Bao thanh toán xuất khẩu và Bao thanh toán

nhập khẩu.

1.2.3Rủi ro phát sinh từ hoạt động bao thanh toánTrong hoạt động bao thanh toán đơn vị bao thanh toán có thể đối

mặt với các loại rủi ro sau: Rủi ro tín dụng, rủi ro gian lận, rủi ro tác

nghiệp, rủi ro thu nợ, rủi ro thanh khoản, rủi ro ngoại hối, rủi ro pháp

lý. Rủi ro phát sinh phụ thuộc vào vai trò của đơn vị bao thanh toán

và vào các thời điểm khác nhau.1.2.4 Lợi ích của bao thanh toán và lợi thế so với các sản phẩm

khác

1.2.4.1

Lợi ích của bao thanh toán

Đối với người bán: Có nguồn vốn ứng trước của đơn vị baothanh toán để hoạt động, giảm rủi ro trong thanh toán, giảm chi phí

quản lý, thời gian và sức lực trong việc thu hồi nợ, nâng cao sức cạnh

tranh và phá bỏ những rào cản trong thương mại quốc tế. Tuy nhiên

điểm hạn chế là phí bao thanh toán tương đối cao, mối quan hệ giữa6

doanh nghiệp với các khách hàng có thể bị ảnh hưởng bởi đơn vị bao

thanh toán.

Đối với người mua: Không mất phí và thời gian để mở L/Ccho từng đơn hàng mua tại từng thị trường và thường không phải ký

quỹ, được nhận hàng và sử dụng hàng mà chưa cần phải thanh toán

tiền hàng ngay, chỉ thanh toán hàng khi hàng hóa đáp ứng được các

yêu cầu của hợp đồng mua bán và được đơn vị bao thanh toán san sẻ

những khó khăn về bất đồng ngôn ngữ với người xuất khẩu. Tuy

nhiên điểm hạn chế là giá hàng thanh toán bằng phương thức bao

thanh toán có thể cao hơn so với giá hàng thanh toán bằng phương

thức L/C.

Đối với đơn vị bao thanh toán: Bao thanh toán giúp tăngcác thu nhập cho ngân hàng thông qua các khoản thu từ phí, lãi suất

và các chi phí khác từ khách hàng, cho phép đa dạng hóa hệ sản

phẩm và giúp ngân hàng duy trì và mở rộng thị phần, nâng cao uy tín

thanh toán trong nước và quốc tế. Tuy nhiên điểm hạn chế là đơn vị

bao thanh toán có thể gặp các rủi ro khi quá hạn khoản phải thu mà

người mua không thanh toán hoặc mất khả năng thanhh toán, khi có

tranh chấp giữa người mua và người bán.

Đối với nền kinh tế: Bao thanh toán giúp đẩy mạnh hoạtđộng thương mại, sản xuất, tạo ra môi trương kinh doanh ổn định cho

doanh nghiệp và nền kinh tế…

1.2.4.2Lợi thế của bao thanh toán so với một số sản phẩm khácĐể thấy được lợi thế của bao thanh toán, luận văn đã tiến hành so

sánh bao thanh toán với các phương thức tài trợ khác. Đó là:

So sánh bao thanh toán với các phương thức tài trợ và quảnlý tín dụng thương mại khác7

So sánh bao thanh toán với các sản phẩm tín dụng thôngthường

So sánh bao thanh toán với tài trợ các khoản phải thu.1.2.5Các điều kiện triển khai dịch vụ bao thanh toánĐiều kiện bên ngoài: Hệ thống pháp luật, nhu cầu của thịtrường.

Điều kiện bên trong: Quy trình nghiệp vụ của ngân hàng,bộ máy tổ chức triển khai, nhân sự, các điều kiện khác về công nghệ,

mạng lưới cung cấp dịch vụ, tổ chức tiếp thị quảng bá…

1.2.6Hoạt động bao thanh toán trên thế giới và kinh nghiệmphát triển

1.2.6.1Hoạt động bao thanh toán trên thế giớiHoạt động bao thanh toán đã xuất hiện từ lâu và trở thành

phương thức thanh toán phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Nhìn

chung, doanh thu bao thanh toán trên thế giới đều tăng trong những

năm vừa qua. Điều này chứng tỏ hoạt động bao thanh toán ngày càng

phát triển và trở thành sản phẩm tài chính không thể thiếu đối với

doanh nghiệp và ngân hàng.

1.2.6.2Kinh nghiệm phát triển hoạt động bao thanh toán trênthế giới

Để có cơ sở triển khai dịch vụ bao thanh toán thì việc rút kinh

nghiệm hoạt động của các nước đã triển khai dịch vụ này là rất quan

trọng. Kinh nghiệm phát triển hoạt động bao thanh toán trên thế giới

được rút ra trên các mặt sau:

Về thị trườngVấn đề nhận thức của đơn vị bao thanh toán và khách hàng.8

Về môi trường pháp lýVề hình thức tổ chức của các đơn vị cung cấp dịch vụ bao

thanh toánXác định loại sản phẩm bao thanh toán cung cấp cho khách

hàngVề nguồn nhân lựcXây dựng Hiệp hội bao thanh toán quốc gia

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1Trong chương một của đề tài đề cập đến các vấn đề lý luận liên

quan đến dịch vụ bao thanh toán. Bên cạnh các vấn đề lý luận cơ bản

về dịch vụ bao thanh toán như khái niệm, chức năng, các hình thức

bao thanh toán, qui trình thực hiện bao thanh toán… đề tài cũng tiến

hành phân tích những lợi ích của bao thanh toán so với các phương

thức tài trợ khác, các điều kiện để triển khai dịch vụ bao thanh toán

cũng như trình bày những kinh nghiệm về hoạt động bao thanh toán

trên thế giới. Từ những nhận định và tìm hiểu của tác giả trong

chương này sẽ tạo cơ sở về mặt lý luận cho tác giả trong quá trình

nghiên cứu và phát triển đề tài này ở chương 2 và chương 3.9

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN

TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI

THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM

2.1 GIỚI THIỆU VỀ VIETCOMBANK QUẢNG NAM

2.1.1Vài nét về Vietcombank Quảng NamVietcombank Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số

216/QĐ-NHNT-TCCB-ĐT và chính thức khai trương đi vào hoạt

động vào ngày 03/07/2006 trên cơ sở nâng cấp chi nhánh cấp 2 Tam

Kỳ. Tính đến ngày 31/12/2009, Vietcombank gồm Trụ sở chính, 05

Phòng giao dịch.

2.1.2Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh củaVietcombank Quảng Nam

2.1.2.1 Địa bàn hoạt động

Tình hình kinh tế và hoạt động của các doanh nghiệptrên địa bàn: Nền kinh tế tỉnh Quảng Nam trong những năm qua có

sự tăng trưởng cao và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo

hướng tích cực. Về hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, số

lượng các doanh nghiệp không ngừng tăng lên qua các năm trong đó

các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất. Đây sẽ

là tiền đề thúc đẩy các dịch vụ ngân hàng phát triển trong đó có dịch

vụ bao thanh toán.

Tình hình hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn:Tính đến cuối năm 2009 có 20 ngân hàng thương mại được thành lập

trong đó có 4 ngân hàng thương mại quốc doanh và 16 ngân hàng

thương mại cổ phần tư nhân. Các dịch vụ do các ngân hàng cung cấp10

ngày càng đa dạng. Hoạt động cho vay của các ngân hàng chủ yếu

phục vụ cho các doanh nghiệp trong khi đó khả năng tiếp cận nguồn

vốn thông các kênh tín dụng truyền thống còn gặp nhiều khó khăn

đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dịch vụ bao thanh toán với

những ưu việt của nó sẽ là một kênh mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu

của doanh nghiệp.

2.1.2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank Quảng

Nam

Mặc dù là Chi nhánh còn non trẻ nhưng đã có sự phát triển rất

mạnh mẽ, các chỉ tiêu về tín dụng, huy động vốn, thanh toán xuất

nhập khẩu… luôn đạt kế hoạch được giao, mạng lưới hoạt động

không ngừng được mở rộng. Nhìn chung hiện nay Vietcombank

Quảng Nam đã tạo dựng được thương hiệu khá tốt trên địa bàn.

2.2 THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ BAO THANH

TOÁN TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM

2.2.1Khái quát quá trình triển khai dịch vụ bao thanh toán tạiVietcombank Quảng Nam

2.2.1.1 Quá trình triển khai của Vietcombank:

Dịch vụ bao thanh toán của Vietcombank được Ngân hàng Nhà

nước cấp phép hoạt động từ ngày 06/12/2005. Do đây là dịch vụ còn

mới mẻ đối với khách hàng, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó

khăn nên nhìn chung kết quả đạt được thời gian qua còn thấp, chưa

tương xứng với kỳ vọng của Ban lãnh đạo Vietcombank.

2.2.1.2 Quá trình triển khai của Vietcombank Quảng nam

Vietcombank Quảng Nam bắt đầu triển khai cung cấp cho

khách hàng từ năm 2009 nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau vẫn11

không đạt được kết quả. Việc triển khai dịch vụ bao thanh toán tại

Vietcombank Quảng Nam còn nhiều bất cập, hạn chế nên cần phải có

các giải pháp triển khai hiệu quả hơn.

2.2.2Một số quy định về hoạt động bao thanh toán củaVietcombank Quảng Nam

Bao gồm các quy định về loại hình bao thanh toán, điều kiện các

khoản phải thu, mức bao thanh toán, phương thức bao thanh toán,

thời hạn bao thanh toán, lãi suất bao thanh toán, phí bao thanh toán.

2.2.3Quy trình nghiệp vụ bao thanh toán tại VietcombankQuảng Nam

Hiện nay, Vietcombank đã ban hành quy trình hoạt động bao

thanh toán trong hệ thống, bao gồm quy trình bao thanh toán xuất

khẩu, quy trình bao thanh toán nhập khẩu và quy trình bao thanh toán

trong nước.

2.2.4Cơ cấu tổ chức hoạt động bao thanh toán tạiVietcombank Quảng Nam

Theo quy định của Vietcombank thì Phòng Quan hệ khách hàng

và bộ phận tác nghiệp bao thanh toán là 02 bộ phận tác nghiệp trực

tiếp ở Chi nhánh. Tuy nhiên hiện nay tại Vietcombank Quảng Nam

vẫn chưa thành lập bộ phận bao thanh toán mà chức năng của bộ

phận này được nhập chung với phòng Quan hệ khách hàng.

2.2.5Nguồn nhân lực, công nghệ, mạng lưới cung cấp dịch vụbao thanh toán

 Nguồn nhân lực: Chi nhánh chưa có cán bộ chuyên trách về

dịch vụ bao thanh toán.12

 Công nghệ: Sử dụng phần mềm quản lý bao thanh toán

HPD (Anh) và đã được tích hợp vào hệ thống chung của ngân hàng.

 Mạng lưới cung cấp dịch vụ: Mạng lưới cung cấp dịch vụ

của Vietcombank Quảng Nam bao gồm các Chi nhánh trong cùng hệ

thống, các đại lý bao thanh toán trong tổ chức FCI và Chi nhánh.

2.2.6Về mặt khách hàng

Khách hàng của Vietcombank Quảng Nam bao gồm các doanhnghiệp, các chi nhánh khác cùng hệ thống và các đại lý bao thanh

toán quốc tế. Đối với khách hàng là doanh nghiệp đến nay Chi nhánh

vẫn chưa xây dựng cho mình các khách hàng tiềm năng.

2.2.7Về công tác quảng bá tiếp thị dịch vụ bao thanh toán

Năm 2009 Chi nhánh đã một lần tiến hành tiếp thị dịch vụ baothanh toán đến với các khách hàng đang có quan hệ Vietcombank

Quảng Nam thông qua hình thức đưa cán bộ tiếp thị trực tiếp đến

doanh nghiệp. Tuy nhiên vẫn không đạt được kết quả.

2.3 MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CÁC

DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM VỀ

SỬ DỤNG DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN

Để triển khai dịch vụ bao thanh toán - một dịch vụ mới ở

Vietcombank Quảng nam thì công tác đánh giá, điều tra nhu cầu

khách hàng về nhận thức đối với sản phẩm này là hết sức cần thiết.

Thông qua cách điều tra chọn mẫu, một số kết quả phân tích được rút

ra như sau:

2.3.1Sự hiểu biết về dịch vụ bao thanh toán của các doanhnghiệp tại tỉnh Quảng Nam13

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hầu hết là

chưa có hiểu biết về dịch vụ này, còn mới mẻ đối với họ, thậm chí

nhiều khách hàng không biết ngân hàng mình đang giao dịch có cung

cấp dịch vụ này hay không.

2.3.2Phương thức thanh toán và khoản phải thu của doanhnghiệp

Phương thức thanh toán của doanh nghiệp xuất nhập khẩu chủ

yếu là trả chậm và tín dụng chứng từ. Mức độ bán hàng trả chậm của

doanh nghiệp diễn ra thường xuyên. Hầu hết các doanh nghiệp muốn

chuyển những khoản phải thu chưa đến hạn thành tiền ngay để đáp

ứng nhu cầu vốn kinh doanh và hạn chế rủi ro trong thanh toán thông

qua sử dụng dịch vụ của NH.

2.3.3Nhu cầu sử dụng dịch vụ bao thanh toán của doanhnghiệp

Số lượng khách hàng từ chối sử dụng ngay lập tức rất ít trong

khi số khách hàng có nhu cầu và muốn tìm hiểu thêm chiếm tỷ lệ rất

cao trong tổng số khách hàng điều tra. Có lẽ do ít hiểu biết về dịch

vụ này nên khách hàng còn phân vân, muốn tìm hiểu rõ hơn về dịch

vụ này. Điều này cũng đặt ra yêu cầu đối với Vietcombank Quảng

Nam trong quá trình triển khai dịch vụ bao thanh toán là làm sao

giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiểu rõ về dịch

vụ này, từ đó thấy được lợi ích mà doanh nghiệp thu được khi sử

dụng dịch vụ này.

2.4 NHỮNG NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC

TRIỂNKHAIDỊCHVỤBAOVIETCOMBANK QUẢNG NAM

2.4.1Về phía nhà nướcTHANHTOÁNTẠI14

Các văn bản luật qui định về hoạt động bao thanh toán cònchồng chéo và chưa đề cập đầy đủ hết các nội dung của nghiệp vụ

bao thanh toán.

Luật các công cụ chuyển nhượng chưa có qui định cho phépthực hiện việc chuyển nhượng các khoản phải thu trong thương mại.

2.4.2

Về phía Vietcombank Hội sở

Qui định về tổ chức tác nghiệp bao thanh toán tại Chi nhánhchưa phù hợp.

Công tác quảng bá sản phẩm bao thanh toán còn nhiều hạnCác nguyên nhân khác như chưa có chính sách ưu đãi kháchchế.

hàng sử dụng dịch vụ, công tác đào tạo cán bộ bất cập, chưa thường

xuyên, chưa giao chỉ tiêu cụ thể về dịch vụ bao thanh toán cho các

chi nhánh thực hiện…

2.4.3Về phía Vietcombank Quảng NamVietcombank Quảng Nam chưa có bộ phận bao thanh toánCông tác tiếp thị quảng bá sản phẩm chưa được quan tâmđúng mức

Đội ngũ nhân viên phục vụ cho hoạt động bao thanh toáncòn ít và ít hiểu biết về sản phẩm này

Đối tượng mà khách hàng Vietcombank Quảng Nam nhắmđến đều là khách hàng lớn2.4.4

Phí và lãi suất bao thanh toán cao, kém linh hoạt.

Về phía doanh nghiệp

Sự hiểu biết về dịch vụ bao thanh toán của các doanh nghiệptrên địa bàn tỉnh Quảng Nam còn hạn chế.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×