Tải bản đầy đủ - 25 (trang)
KTQTCP TẠI CTCP XI MĂNG HẢI VÂN

KTQTCP TẠI CTCP XI MĂNG HẢI VÂN

Tải bản đầy đủ - 25trang

20

3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện KTQTCP tại CTCP xi

măng Hải Vân

3.3.1. Quan điểm hoàn thiện

Cần phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa kế toán tài chính và

kế toán quản trị khi tổ chức kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ

phần ximăng Hải Vân.

3.3.2. Giải pháp hoàn thiện

3.3.2.1. Về tổ chức bộ máy kế toán

Công ty nên tổ chức hệ thống kế toán quản trị kết hợp cùng

với kế toán tài chính trong một bộ máy sẽ hợp lý cũng như tiết kiệm

được chi phí và tạo được hiệu quả cao.

Sự kết hợp giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính trong cùng

một bộ máy kế toán tạo ra sự thuận lợi cho các kế toán viên vừa có thể

theo dõi và có thể kiểm soát được chi phí phát sinh trong Công ty.

3.3.2.2. Hoàn thiện về công tác lập dự toán chi phí sản xuất

Lập dự toán là một khâu quan trọng không thể thiếu trong quá

trình sản xuất kinh doanh, nó là cơ sở để xác định việc đơn vị có sử dụng

hiệu quả các nguồn lực hạn chế hay không. Chính vì thế mà việc hoàn

thiện hệ thống dự toán nói chung và dự toán các khoản mục chi phí sản

xuất nói riêng cần phải được thực hiện một cách cụ thể và chi tiết để có

thể năng cao được hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm chi phí.

3.3.2.3. Hoàn thiện công tác phân loại chi phí

Vận dụng phương pháp phân loại chi phí theo cách ứng xử

của chi phí để kiểm soát chi phí, ra các quyết định kinh doanh.

3.3.2.4. Lập dự toán chi phí linh hoạt

Trên cơ sở phân loại chi phí theo cách ứng xử, Công ty có thể

lập được dự toán chi phí linh hoạt. Dự toán chi phí linh hoạt là dự

toán chi phí được lập cho các quy mô hoạt động khác nhau, giúp nhà

quản trị có thể so sánh được chi phí đơn vị sản phẩm tương ứng với21

các mức sản lượng khác nhau để từ đó có các quyết định về giá bán

sản phẩm nhằm đảm bảo Công ty có lãi đồng thời đáp ứng được các

đơn đặt hàng gia tăng đột biến của khách hàng mới.

Bảng 3.3:

TT Loại xi măngBẢNG DỰ TOÁN BIẾN PHÍ SẢN XUẤT ĐƠN VỊSLdự toánCPNVLCPNCBPSXCBPSX đơn vị1 PCB30HV100.000865.55924.432,61.033,7891.025,32 PCB40HV300.000895.98124.432,61.033,7921.447,33 PCB40GC250.00096.155,424.432,61.033,7121.621,7Tổng650.000Trên cơ sở biến phí sản xuất cho từng loại xi măng, ta tiến

hành lập bảng dự toán chi phí linh hoạt.22

Bảng 3.4:BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ LINH HOẠT

Loại xi măngTTChỉ tiêuTổng

PCB30HVPCB40HVPCB40GC1 BPSX đơn vị891,025.3921,447.3121,621.72 BP tiêu thụ12,717.412,717.4-3 BP quản lý16,577.316,577.316,577.34 Định phí62.276.136.139- ĐP SXC + QL37.588.347.842- ĐP bán hàng + Lvay24.687.788.297Sản lượng dự toán100,000300,000250,000650,000 tấn5

Chi phí đơn vị (đ/tấn) 1.039.867,7 1.070.289,7

Sản lượng tăng 10%110,000330,000196.027,2

275,000715,000 tấn6

Chi phí đơn vị (đ/tấn) 1.028.999,7 1.059.421,7190,770.13.3.2.5. Xác định điểm hòa vốn

Xác định được điểm hoà vốn giúp cho nhà quản trị Công ty

chủ động đề ra phương hướng sản xuất kinh doanh để không thua lỗ.

Chỉ tiêuPCB30HVPCB40HVPCB40GCTổng100.000300.000250.000650.000Giá bán đơn vị (đ/tấn)1.041.6661.125.000203.077Biến phí đơn vị (đ/tấn)920.320950.742138.199SL tiêu thụ dự kiếnDoanh thu (DT)

Biến phí (BP)104.166.666.000337.500.000.00050.769.230.770492.435.897.77092.032.000.000285.222.600.00034.549.750.000411.804.350.000Lãi trên biến phí (LB)80.631.547.400Định phí62.276.136.13923

Lợi nhuận18.355.411.261Tỷ lệ kết cấu spi22.3%69.2%8.5%100%LB% bình quân16.3%DT hòa vốn chung382.062.184.811DT hòa vốn spi

Sản lượng hòa vốn spi (tấn)85.199.867.220264.387.031.19281.792235.01132.475.285.715

159.9163.3.2.6. Hoàn thiện công tác lập báo cáo phục vụ công tác

kiểm soát chi phí

Công ty cần soạn thảo các báo cáo thực hiện. Trong báo cáo

thực hiện phải thể hiện được các thông tin thực hiện, các thông tin kế

hoạch tương ứng để so sánh kết quả thực tế với số liệu dự toán, liệt

kê sự khác biệt giữa thực hiện và dự toán nhằm giúp nhà quản lý

đánh giá tình hình thực hiện dự toán.

- Báo cáo thực hiện kế hoạch giá thành

- Báo cáo tình hình thực hiện chi phí

PHÂN TÍCH CHI PHÍ NVL TRỰC TIÊP

Sản phẩm: Xi măng PCB30HV

NVLĐVTDự toán 2011

LượngĐơn giáNVL chínhBiến động,Thực tế 2011

TTLượngĐơn giá69.993tăng (+), giảm (-)

TTLượngĐơn giá61.898TT

-11.709Clinkertấn0,761 825.455 628.1710,772 796.817 615.1430,011-28.638-13.028Thạch caotấn0,044 766.66733.7330,052 765.63839.8130,008-1.0296.080Phụ giatấn0,200 146.60029.3200,182 134.48724.477-0,01812.113-4.843kg0,5468.7910,0036282Chất trợ

ngiền15.950NVL phụ

Điện8.7090,54916.01216.566

kwh40,797139.51614.737

39,71.05741.963-199

-1862.44724

NhớtLít0,05740.0002.2800,06653.1933.5110,00913.1931.231Mỡkg0,00550.0002500,00194.41594-0,00444.415-156Dầu Diezen Lít0,15014.0002.1000,11417.8132.031-0,0363.813-69Bi đạn + TL kg0,40028.80011.5200,51419.1999.8680,114-9.601-1.6525.500 110.000205.400 108.0000-100-2.000Vỏ bao

CộngCái20865.599853.690-11.908KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Chương này, tác giả đã đưa ra mô hình kế toán quản trị lồng

ghép với kế toán tài chính trong cùng một bộ máy kế toán để phân

công công tác kế toán quản trị chi phí để khắc phục tình hình hiện tại

của Công ty là kế toán quản trị chỉ do một nhân viên kế toán đảm

nhận và không chú trọng đến khâu phân tích, lập báo cáo kế toán

quản trị một cách chi tiết, cụ thể. Đồng thời đưa ra một số giải pháp

cụ thể nhằm thể hiện sự liên kết, mối liên hệ cung cấp thông tin cho

nhau của kế toán tài chính và kế toán quản trị của Công ty, tạo cơ sở

cho công tác so sánh, đánh giá, kiểm soát các khoản mục chi phí.25

KẾT LUẬN

Công ty cổ phần xi măng Hải Vân là một doanh nghiệp lớn

và đã được cổ phần hóa. Mục tiêu của Công ty sau cổ phần hóa là

nhà cung cấp xi măng chủ yếu cho khu vực Miền Trung Tây Nguyên.

Để làm được điều đó thì công tác lập dự toán chi phí là một phần

không thể thiếu nhằm phục vụ công tác kiểm soát chi phí, nâng cao

chất lượng sản phẩm, giúp các nhà quản trị có hướng đi đúng trong

định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhìn chung Công ty đã xây dựng được công tác hạch toán

chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phù hợp với đặc điểm sản

xuất kinh doanh của mình, đáp ứng được các yêu cầu phục vụ cho

công tác quản lý và tuân thủ theo những quy định của Chế độ kế

toán. Tuy nhiên, công tác này cũng còn nhiều mặt tồn tại, hạn chế cần

phải điều chỉnh và sửa đổi để kế toán quản trị chi phí ngày càng

chính xác, kịp thời hơn, phục vụ ngày càng đắc lực hơn trong công

tác quản lý.

Chuyên đề với đề tài “Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ

phần xi măng Hải Vân” đã cho ta thấy tổng quan và thực trạng công

tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty, trên cơ sở đó đưa ra một số

đánh giá và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi

phí của Công ty.

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng luận văn khó tránh khỏi

những sai sót nhất định. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến

của thầy cô nhằm hoàn thiện hơn nữa luận văn.

Xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

cùng toàn thể cán bộ lãnh đạo Công ty cổ phần xi măng Hải Vân

cũng như các cán bộ nhân viên Công ty đã giúp đỡ em hoàn thành

luận văn này.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KTQTCP TẠI CTCP XI MĂNG HẢI VÂN

Tải bản đầy đủ ngay(25 tr)

×