Tải bản đầy đủ - 26 (trang)
Chương 3 - GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Chương 3 - GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Tải bản đầy đủ - 26trang

19

người lao động ngày càng được nâng cao.

- Việc ứng dụng công nghệ vào quản trị nguồn nhân lực

đang trở nên phổ biến.- Chi cho phúc lợi của nhân viên sẽ gia tăng..

- Môi trường làm việc ngày càng linh hoạt hơn..

3.1.2. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực củaCông tytrong thời gian tới

Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm:

- Hoàn thiện vấn đề tạo động lực cho người lao động.-Thực hiện trả lương, thưởng phù hợp.- Tăng các khoản phúc lợi, dịch vụ.-Cải thiện các chính sách hỗ trợ đào tạo, phát triển.

Triển khai củng cố, tăng cường đoàn kết nội bộ; Triểnkhai đề án xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tầm thương

hiệu của Công ty.3.2.Thu hút thêm nhân viên có tài năng.GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNGTẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

3.2.1. Một số quan điểm khi đề xuất giải pháp-Những nhu cầu, mong muốn mạnh nhất để tạo ra độnglực cho nhân viên tại Công ty hiện nay là tiền lương và các chế độ

chính sách phúc lợi, do đó cần ưu tiên giải quyết vấn đề tiền lương,

thưởng và các chế độ chính sách phúc lợi.-Quan tâm đến tâm lý của nhân viên.

Chuẩn bị ngân sách thích hợp cho quản lý sự thay đổi.203.2.2. Tạo động lực thúc đẩy người lao động bằng hệ thống

thù lao

3.2.2.1. Tăng thu nhập cho người lao động

Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin điện lực miền

Trung cần lưu ý một số điểm như sau:

- Tìm hiểu và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về

các vấn đề lao động, tiền lương.

- Khảo sát mức lương trên thị trường lao động.

- Đảm bảo trả lương ngang nhau cho những lao động như

nhau.-Thu nhập từ tiền lương của người lao động phải chiếm từ70% - 80% tổng thu nhập. Cần phải có chính sách đổi mới để tăng

lương tương xứng.

- Công ty phải tạo ra mặt bằng tiền lương của mình có tính

đến mức đảm bảo đời sống cho người lao động.

Công ty cần phải đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng giá trị

sản lượng và phát triển ổn định.

Ngoài ra, cần phải gắn tiền lương với công tác sử dụng, bảo

quản máy móc thiết bị. Nếu làm tốt công tác sửa chữa và bảo quản

máy móc theo quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị

thì Công ty sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Từ đó, Công ty có thể

hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ, tăng lợi nhuận và đây cũng là điều

kiện để Công ty tăng tổng quỹ tiền lương nói chung và tiền lương

của người lao động nói riêng.21

Bên cạnh đó, Công ty cũng cần xây dựng một hệ thống đánh

giá đúng hệ số năng lực, hiệu quả công việc trong tháng của cá nhân

và điểm thi đua của bộ phận một cách công bằng.

3.2.2.2. Tạo động lực thông qua công cụ tiền thưởng-Thưởng phạt công minh, kịp thời với những hình thứcthưởng phạt cụ thể, đúng mức đối với nhân viên.-Vận dụng cơ chế khen thưởng đúng lúc, đúng người, sửdụng để tôn vinh biểu dương những người có thành tích nổi trội hơn.-Khi thưởng, Công ty phải kết hợp với khen ngợi ngườilao động.-Với bất kỳ sáng kiến nào có lợi cho Công ty thì Công tynên động viên và khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực làm việc

cho người lao động.

- Hình thức thưởng có thể phong phú hơn ví dụ ngoài

thưởng bằng tiền, có thể thưởng bằng các hình thức khác như bằng

hiện vật, các khóa học cho họ và con em họ…

- Việc bình bầu các danh hiệu thi đua hàng tháng nên thực

hiện trực tiếp tại từng tổ, từng bộ phận sản xuất, từng phòng ban

3.2.2.3. Áp dụng thêm một số hình thức phúc lợi tự nguyện

- Duy trì các khoản phúc lợi sẵn có và tìm hiểu kỹ mong

muốn của nhân viên.-Trợ cấp đi lại và điện thoại cho nhân viên phòng PhòngKinh doanh và Marketing.-Thưởng cho những nhân viên đạt thành tích tốt trongviệc tự học và ứng dụng tốt kiến thức mà họ đã tham gia.-Giúp đỡ tài chính không mang tính kinh doanh như : cho22

vay một khoản tiền nhằm giúp cho nhân viên mua một số tài sản có

giá trị như: mua nhà, mua xe...

- Các dịch vụ giải trí như: tổ chức các bữa tiệc, đi dã ngoại

và tặng thưởng đặc biệt.3.2.3. Tạo động lực thúc đẩy người lao động bằng cải thiện

điều kiện làm việc

- Bố trí sắp xếp nhân sự hợp lý-Xây dựng bầu không khí tập thể trong Công ty bằngcách cải thiện việc trao đổi thông tin.

- Thường xuyên tổ chức những cuộc họp động viên tinh

thần.

- Đặt ra hoặc khuyến khích người lao động đặt ra mục tiêu

để phấn đấu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để họ đạt được mục

tiêu đã đề ra.-Tăng cường mối quan hệ trong cơ cấu tổ chức và quảnlý, mối quan hệ giữa các phòng ban.-Xây dựng một bầu văn hoá Công ty mạnh mẽ, có sự tồntại của nhiều niềm vui, sự chia sẻ, cộng tác và kết.

3.2.4. Tạo động lực thông đánh giá kết quả làm việc

Quy trình đánh giá được thực hiện theo các bước: xây dựng

mục tiêu đánh giá, theo dõi từng giai đoạn công việc, đánh giá và

điều chỉnh. Đánh giá công việc phải đảm bảo đánh giá đúng, công

bằng, khách quan cho nhân viên theo các chỉ tiêu định tính và định

lượng theo quy định, đánh giá trong phạm vi công việc được giao,

trong thời gian lao động. Phương pháp đánh giá cụ thể:

3.2.4.1. Phương pháp thang đo đánh giá đồ hoạ23

Đây là phương pháp lựa chọn các đặc trưng và đo lường đặc

trưng. Tuỳ thuộc vào bản chất của từng loại công việc mà các đặc

trưng được lựa chọn có thể là số lượng, chất lượng công việc hay sự

hợp tác, nỗ lực làm việc...

3.2.4.2. Đánh giá theo chỉ tiêu định lượng

Đây là phương pháp dựa trên các chỉ tiêu định lượng để đánh

giá công việc của người thực hiện dựa trên bảng mô tả công việc,

tiêu chuẩn thực hiện công việc, chức năng nhiệm vụ từng phòng ban.

Sau khi đã đánh giá thành tích của người lao động thì cần

phải thưởng phạt phân minh, kịp thời, kịp lúc. Ngoài các khoản tiền

thưởng, thì cần phải: Xây dựng “ Bức tường danh vọng”- Công ty

dành một vị trí trang trọng để treo các bức ảnh tập thể chụp toàn bộ

nhân viên, những lời cảm ơn, khen ngợi từ phía khách hàng và

những minh chứng cho những thành công của doanh nghiệp.

3.2.5. Tạo động lực cho người lao động bằng công tác đào

tạo-Mở rộng thêm chi phí cho đào tạo.

Tổ chức các lớp học tập, nghe thời sự theo chuyên đề đểbồi dưỡng và nâng cao kiến thức cho người lao động.-Yêu cầu Công ty đào tạo khảo sát lại và thiết kế cácchương trình sao cho sát với thực tế hoạt động của tổ chức.-Đào tạo nhân viên mới không chỉ là về kỹ năng chuyênmôn trong công việc của họ mà cả những công việc ở những phòng

ban khác nhau .tuyến.Khuyến khích nhân viên tham gia các khóa đào tạo trực24-Tạo điều kiện cho các đối tượng có năng lực, có khảnăng và có nhu cầu đào tạo dài hạn, đào tạo chuyên sâu như học thạc

sĩ, học nước ngoài được đi học.

- Ngoài việc đào tạo về trình độ nghiệp vụ chuyên môn,

Công ty cũng cần chú ý đào tạo các kỹ năng mềm

KẾT LUẬN

Đề tài “TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI

LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG" đã hoàn thành được các

nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về tạo động

lực cho người lao động, qua đó làm rõ khái niệm và nội dung động

lực và các công cụ tạo động lực.

- Phản ánh tình hình tạo động lực cho người lao động hiện

nay Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin điện lực miền Trung,

từ đó nêu lên những ưu điểm và những tồn tại trong công tác tạo

động lực tại Công ty.

- Luận văn đã khảo sát và trình bày các mong muốn của

cán bộ công nhân viên Công ty, và trên cơ sở mục tiêu chiến lược của

Công ty trong thời gian đến, luận văn nêu ra các giải pháp chủ yếu và

các kiến nghị để ban Giám đốc nghiên cứu.

Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn TS. Phạm Thị Lan

Hương, ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên phòng Tổ chức – Hành

chính Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin điện lực miền

Trung đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 - GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Tải bản đầy đủ ngay(26 tr)

×