Tải bản đầy đủ - 25 (trang)
Hiện nay lợi nhuận về mảng dịch vụ thẻ của hệ thống Vietcombank nói chung và Vietcombank chi nhánh Nha trang là chưa cụ thể ra được từng con số, là do trung ương chỉ phân bổ chi phí và thu nhập chung của tất cả chi nhánh vào một tài khoản phân bổ nên ...

Hiện nay lợi nhuận về mảng dịch vụ thẻ của hệ thống Vietcombank nói chung và Vietcombank chi nhánh Nha trang là chưa cụ thể ra được từng con số, là do trung ương chỉ phân bổ chi phí và thu nhập chung của tất cả chi nhánh vào một tài khoản phân bổ nên ...

Tải bản đầy đủ - 25trang

12

sản phẩm dịch vụ thẻ rất đa dạng, phong phú đáp ứng được nhu cầu

của nhiều đối tượng sử dụng như thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc

tế, thẻ tín dụng…bên cạnh các sản phẩm thẻ đa dạng còn kết hợp với

các dịch vụ gia tăng để hộ trợ theo dõi các khoản chi tiêu của khách

hàng một cách chính xác như dịch vụ Internet banking, SMS banking,

Phone Banking…

2.2.4. Thực trạng kiểm soát rủi ro của dịch vụ thẻ

Trong những năm gần đây, nghiệp vụ phòng ngừa và quản lý rủi

ro cho hoạt động thẻ đã được tổ chức hợp lý và hiệu quả hơn. Để phát

triển dịch vụ thẻ một cách bền vững, công tác phòng ngừa, phát hiện

và xử lý các trường hợp giả mạo phải được chú trọng để hạn chế rủi ro

trong hoạt động kinh doanh thẻ.

Để phát triển dịch vụ thẻ một cách bền vững, công tác phòng

ngừa, phát hiện và xử lý các trường hợp giả mạo phải được chú trọng

để hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ. Chi nhánh cần nhận

thức rõ các rủi ro có thể gặp trong dịch vụ thẻ để ngăn chặn rủi ro

trong hoạt động hàng ngày. Nếu không ngăn chặn kịp thời, tổn thất tài

chính có thể là rất lớn. Do vậy để hạn chế tối đa được rủi ro trong dịch

vụ thẻ là rất cần thiết phải có những giải pháp phòng ngừa rủi ro bên

canh có sự tham gia của các chi nhánh, phối hợp chặt chẽ giữa chi

nhánh và trung ương.

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN

DỊCH VỤ THẺ CỦA VIETCOMBANK NHA TRANG.

Mặc dù thẻ thanh toán đã trở nên rất thông dụng ở phần lớn các13

nước trên thế giới nhưng tại Việt Nam thẻ thanh toán vẫn còn rất mới

mẻ. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam là ngân hàng tiên

phong trong lĩnh vực thẻ thanh toán. Hiện tại trên địa bàn Khánh Hoà

đã có hơn 30 ngân hàng và hơn 130 PGD hoạt động do vậy tính cạnh

tranh khốc liệt về hoạt động ngân hàng ngày càng gay gắt.Trong điều

kiện cạnh tranh mạnh mẽ và môi trường kinh doanh khó khăn, VCB

Nha Trang vẫn duy trì vị thế dẫn đầu hầu hết các mảng hoạt động kinh

doanh thẻ. Tuy vậy trong thời gian tới VCB Nha Trang cần phải đánh

giá được những điểm hạn chế của mình và có chiến lược hoạt động

đúng đắn để tiếp tục giữ thị phần và dẫn dắt hoạt động của thị trường

thẻ. Bên cạnh việc duy trì vị thế là ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực

thẻ, do đó VCB Nha trang đã định hướng được khả năng phát triển của

dịch vụ thẻ trong thời gian tới. Để đạt được những thành tựu trên và

uy tín hoạt động phát triển dịch vụ thẻ ngày càng tăng trên thị trường

quốc tế và nội địa. Vietcombank Nha Trang cũng đứng trước không ít

khó khăn, thử thách trên con đường duy trì vị thế dẫn đầu như hiện

nay:

2.3.1. Những vấn đề còn tồn tại:

Thủ tục giao dịch chưa thuận tiện, một số quy định và quytrình nghiệp vụ chưa rõ ràng, nặng nề về đảm bảo an toán quá cho

ngân hàng, chưa thuận lợi cho khách hàng. Ngoài số lượng thẻ được

ngân hàng tín chấp số lượng rất hạn chế thì phần còn lại khách hàng

sử dụng thẻ phải ký quỹ, tức là đi ngược với bản chất của thẻ tín dụng

là “chi tiêu trước trả sau”14

Mạng lưới các ĐVCNT trong thời gian qua đã phát triểnnhiều nhưng vẫn hạn chế

Đối tượng sử dụng thẻ của Vietcombank còn hạn chế: Chủ yếu là khách đi du lịch, du học, công tác nước ngoài

 Hạn mức thẻ tín dụng tối thiểu là 10 triệu đồng vẩn là cao so

với thu nhập đa số của người dân Viêt nam.

 Phí rút tiền mặt của thẻ tín dụng tại ATM là rất cao

2.3.2 Nguyên nhân:

+ Từ phía VCB Nha Trang:

- Ngân hàng chưa có đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp

- Lãi suất các khoản nợ từ thẻ tín dụng đến kỳ khách hàng chưa

thanh toán vẩn còn cao.

- Chi phí đầu tư công nghệ cao:

- Việc đầu tư mua sắm mới cho hệ thống ATM là rất lớn như

- Chi phí phát hành thẻ cao

- Hàng ngày VCB Nha Trang phải tiếp quỹ với số lượng lớn, số

lượng tiền mặt phải nằm trong máy ATM không thể sinh lời được.

- Cách tính phí chiết khấu đối với các đơn vị chấp nhận thẻ làm

giảm hứng thú của đơn vị đối với việc chấp nhận thanh toán thẻ trước

mắt các đơn vị thấy lợi nhuận của mình bị giảm.

+ Từ phía khách hàng:

- Thu nhập và trình độ dân trí của người dân

- Thói quen thích thu tiền mặt của các ĐVCNT.

+ Từ môi trường cạnh tranh:

- Sự cạnh tranh của các ngân hàng thương mại15

- Môi trường pháp lý về hoạt động ngân hàng chưa thực sự phù

hợp với môi trường thực tế

- Thiếu hệ thống văn bản qui phạm pháp luật về thẻ16

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ

TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG

– CHI NHÁNH NHA TRANG.

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP

NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH NHA TRANGNha Trang là một thành phố du lịch là trung tâm phát triển của

tỉnh khánh hoà hàng năm thu hút được nhiều du khách trong nước

cũng như nước ngoài, Nha trang có rất nhiều, khách sạn, khu Resort

nổi tiếng thu hút được nhiều du khách tới nghi dưỡng do vậy nhu cầu

tiêu dùng, mua sắm là rất lớn.

Hiện nay, thẻ là một trong những phương tiện thanh toán hiện

đại và chuyên nghiệp. Nó đáp ứng được những nhu cầu giao dịch gắt

gao của thị trường hàng hóa ngày một phát triển, hầu như ngân hàng

bán lẻ nào cũng chú trọng phát triển mạng dịch vụ này. Ngân hàng

TMCP Ngoại Thương Việt Nam là ngân hàng tiên phong trong lĩnh

dịch vụ thẻ do vậy đã chiếm lĩnh phần lớn thị trường thẻ của Viêt

Nam. Hiện tại, dịch vụ thẻ của VCB đang dẫn đầu thị trường với các

chỉ tiêu quan trọng là số lượng phát hành thẻ quốc tế, Doanh số thanh

toán thẻ quốc tế, Doanh số sử dụng các loại thẻ và mạng lưới POS.

trong số các ngân hàng trong tỉnh VCB Nha trang đang dẫn đầu về tất

cả các thị phần về dịch vụ thẻ như: Số lượng phát hành thẻ ghi nợ nội

địa, Thẻ ghi nợ quốc tế, Phát hành thẻ tín dụng, Doanh Số thanh toán

thẻ tại POS, Doanh số rút tiền mặt tại ATM,…17

Với những lợi thế sẵn có đó, Ngân hàng Vietcombank Nha trang

cũng định hướng cho mình một hướng đi, để phát triển rộng rãi các

sản phẩm thẻ của Vietcombank nâng cao chất lượng thẻ và từng bước

tạo nên thương hiệu mạnh hơn nữa cho thẻ Vietcombank. Một số định

hướng đối với ngân hàng Vietcombank Nha Trang hiện nay:

3.1.1. Đối với nghiệp vụ phát hành thẻ:

 Nỗ lực đẩy mạnh công tác phát hành thẻ:

 Với mục đích đa dạng hóa các loại hình thẻ

 Đầu tư mạnh vào các chiến lược marketing để mở rộng thị

trường thẻ thanh toán:

 Đưa ra những điều kiện phát hành thẻ mang tính khuyến khích

đối với khách hàng nhưng vẫn dựa trên cơ sở đảm bảo an toàn cho

3.1.2. Đối với nghiệp vụ thanh toán thẻ:

 Số lượng thẻ phát triển mới không còn là ưu tiên hàng đầu mà

là doanh số thanh toán, lượng người sử dụng thẻ thực tế, đặc biệt là

hiệu quả kinh doanh.

 Mở rộng mạng lưới các ĐVCNT tiếp tục là chính sách trọng

tâm, giảm phí đối với các ĐVCNT có doanh số thanh toán lớn, ổn

định, trang bị thêm một số máy EDC, CAT cho các ĐVCNT.

 Đẩy mạnh công tác tự động hoá và nâng cao chất lượng phục

vụ thanh toán thẻ tại các ĐVCNT.

 Đảm bảo các phần mềm quản lý, xử lý cấp phép thanh toán

hoạt động ổn định. Có thể tăng cường phối hợp với bưu điện, các đối

tác nước ngoài có liên quan nhằm khắc phục lỗi hệ thốngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiện nay lợi nhuận về mảng dịch vụ thẻ của hệ thống Vietcombank nói chung và Vietcombank chi nhánh Nha trang là chưa cụ thể ra được từng con số, là do trung ương chỉ phân bổ chi phí và thu nhập chung của tất cả chi nhánh vào một tài khoản phân bổ nên ...

Tải bản đầy đủ ngay(25 tr)

×