Tải bản đầy đủ - 26 (trang)
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

Tải bản đầy đủ - 26trang

22

- Thu phí thanh toán quốc tế theo LC tăng 25%

- Số lươ ̣ng khách hàng mới 25%

- Giữ vững tỷ lệ điện đạt chuẩn trên 95%

3.2. CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TTQT THEO

PHƯƠNG THỨC TDCT TẠI ABBANK KHÁNH HÒA

3.2.1. Nâng cao chất lượng dịch vụ

3.2.1.1. Điều tra, khảo sát lấ y ý kiế n của khách hàng

3.2.1.2. Nâng cao khả năng tư vấ n của cán bộ chuyên trách

3.2.1.3. Nâng cao sự hiểu biết của cán bộ công nhân viên về chất

lượng dịch vụ và hình ảnh ngân hàng

3.2.1.4. Giải đáp thấu đáo vướng mắc, khiếu nại của khách hàng

3.2.2. Mở rộng mạng lưới và ngân hàng đại lý

Điều kiện hiện nay của ABBANK Khánh Hòa chưa thể mở rộng

khắp mạng lưới giao dịch tại tỉnh Khánh Hòa: thứ nhất về năng lực

chưa cho phép, thứ hai là hiệu quả đem lại chưa chắc sẽ cao có khi lại

đem đến gánh nặng chi phí cho toàn chi nhánh. Giải pháp cho vấn đề

này là ngân hàng có thể tiến hành các giao dịch qua fax hoặc mail.

Thường xuyên rà soát hoạt động của các ngân hàng đại lý để có

sự điều chỉnh phù hợp.

3.2.3. Giải pháp nguồn nhân lực

3.2.3.1. Đào tạo nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ

TTQT23

3.2.3.2. Xây dựng quy trình tuyển dụng, chế độ lương thưởng và

phạt đối với cán bộ TTQT:

3.2.4. Hoàn thiện các chính sách và hoạt động khác có liên quan

- Xây dựng chính sách khách hàng, chính sách ưu đãi đối với

khách hàng truyền thống và có doanh số cao.

- Xây dựng chiến lược thu hút ngoại tệ phục vụ thanh toán nhập

khẩu.

3.2.5. Tăng cường hoạt động Marketing

Marketing ngày nay bao gồm 2 kênh chính là marketing offline và

marketing online, trong đó marketing online ngày càng trở nên quan

trọng bởi số lượng người dùng internet ngày càng trở nên phổ biến.

ABBANK Khánh Hòa có thể áp dụng hai công cụ: Email marketing,

Social mediavà Ad online cho hoạt động marketing.

3.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát

- Cần xây dựng một quy trình kiểm tra, kiểm soát cụ thể.

- Cán bộ kiểm tra, kiểm soát cần được đào tạo toàn diện các mặt

nghiệp vụ, am hiểu lĩnh vực TTQT.

3.3. KIẾN NGHỊ

3.3.1. Chính phủ

3.3.2. Ngân hàng nhà nước

3.3.3. ABBANK Hội sở24

KẾT LUẬNTrong các phương thức thanh toán quốc tế thì phương thức

tín dụng chứng từ được sử dụng phổ biến nhất bởi vì nó có được

những ưu điểm so với các phương thức thanh toán khác và hạn chế

rủi ro cho các nhà xuất nhập khẩu do phương thức này có sự cam

kết của ngân hàng. Ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế

cũng sẽ tạo ra nguồn thu nhập đáng kể. Vì thế, hiện nay tất cả các

ngân hàng đều muốn tham gia cung cấp dịch vụ này. Dựa trên lý luận

khoa học, tập quán quốc tế và thực tiễn công việc hằng ngày tại

ABBANK Khánh Hòa, trong luận văn này tác giả đã khái quát được

thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại ABB Khánh Hòa và

đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng hoạt động thanh toán

quốc tế. Ngoài ra, luận văn cũng đưa ra một số kiến nghị với chính

phủ và ngân hàng nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh

toán xuất nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại các ngân

hàng thương mại Việt Nam.

Mặc dù đề tài chỉ nghiên cứu trong phạm vi ABBank Khánh

Hòa, một ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô trung bình

nhưng thực trạng hoạt động và các giải pháp đề xuất cũng có thể áp

dụng các ngân hàng thương mại khác trên tỉnh Khánh Hòa. Tác giả

hy vọng luận văn phần nào đáp ứng được mục tiêu góp phần nâng cao

chất lượng dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu theo phương thức tín

dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình nói riêng và

hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

Tải bản đầy đủ ngay(26 tr)

×