Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM ỐNG NHỰA CỦA CÔNG TY TNHH HÓA NHỰA ĐỆ NHẤT TẠI THỊ TRƯỜNG MIỀN TRUNG

CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM ỐNG NHỰA CỦA CÔNG TY TNHH HÓA NHỰA ĐỆ NHẤT TẠI THỊ TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tải bản đầy đủ - 23trang

18

- Công nghệ sản xuất phù hợp theo khả năng doanh nghiệp, tiên tiến.

- Có quy mô hoạt động, phân phối rộng.

- Chủng loại đa dạng, kích thước, độ dày của ống đều có đầy đủ theo

hai hệ inch và hệ mm, trong khi đó 2 đối thủ chính: Binh Minh theo

hệ inch còn Tiền Phong theo hệ mm.

- Khách hàng công trình tin tưởng và sử dụng

- Cơ cấu tổ chức tinh gọn, linh hoạt tạo điều kiện quản lý tốt.

3.2.2. Điểm yếu

- Chi phí sử dụng vốn cao, hệ số nợ của doanh nghiệp quá thấp làm

giảm khẳ năng phát huy của đòn bẩy tài chính và giảm lợi nhuận của

doanh nghiêp.

- Chịu sự chi phối của công ty mẹ về số lượng, giá thành, nên ảnh

hưởng đến quyết định điều chỉnh giá và chủ động về hàng hóa, và các

chính sách khác.

- Sản phẩm của công ty, khách hàng chưa có thói quen sử dụng, ảnh

hưởng đến khả năng cạnh tranh

- Chính vì đầu tư thiết bị công nghệ vào quá trình sản xuất lên giá

bán của công ty luôn cao hơn các công ty khác.

- Chưa đầu tư công nghệ sản xuất ống nước nóng PPR

3.2.3. Cơ hội

- Sự gia nhập WTO là cơ hội mang lại cho công ty nhiều thị trường

tiêu thụ hơn so với trước.

- Có được sự ưu tiên của nhà nước.

- Các sản phẩm nhựa đang được sử dụng rộng rãi => thị trường tiêu

thụ nhựa ngày càng tăng nhanh.19

- Bộ Công Thương vừa phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nhựa

Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 trở thành một

trong những ngành kinh tế phát triển mạnh của đất nước.

3.2.4. Thách thức

- Gia nhập WTO áp lực cạnh tranh lớn

- Doanh nghiệp nước ngoài: Việt Nam đã là thành viên chính thức

của WTO nên theo lộ trình cam kết giảm thuế, mức thuế nhập khẩu

sản phẩm nhựa sẽ giảm mạnh, thông thoáng hơn về thủ tục hải quan.

- Nguyên liệu nhập nhiều từ nước ngoài nên chịu nhiều biến động rủi

ro từ bên ngoài.

- Các sản phẩm nhựa khó phân hủy, quy trình sản xuất nhựa dễ gây ô

nhiễm môi trường

- Trong thời gian gần đây có rất nhiều sản phẩm giả mạo sản phẩm

của công ty làm giảm uy tín của doanh nghiệp trên thị trường và có

rất nhiếu cơ sở sản xuất nhựa đã dùng phế liệu thải từ bệnh viện gây

ra sự hoang mang cho người tiêu dùng.

3.2.5. Đánh giá các đối thủ cạnh tranh trong ngành

Căn cứ vào tổng số điểm có được của từng đối thủ cạnh tranh (tham

khảo phụ lục số 02-Bảng đánh giá đối thủ cạnh tranh trong ngành)

3.3. Định hướng và mục tiêu kinh doanh của Công ty

3.3.1. Tầm nhìn và sứ mệnh

3.3.2. Mục tiêu kinh doanh

3.3.3. Mục tiêu của chiến lược marketing trong thời gian đến

Mục tiêu cụ thể đến năm 2017 trên thị trường Miền Trung:

+ Tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân hàng năm đạt trên 15%.20

+ Tổng sản lượng ống nhựa xuất bán đến năm 2017 đạt khoản

8.700 tấn/năm.

+ Thị phần chiếm khoảng từ 31% trở lên.

3.4. Lựa chọn thị trường mục tiêu

3.4.1. Dự báo nhu cầu tiêu thụ ống nhựa trong thời gian đến

Nhu cầu về ống nhựa trong các năm tới tại Miền Trung

Chỉ tiêu

Tốc độ tăng

trưởng

Sản

lượng

(tấn)Năm 2011Năm 2012Năm 2013Năm 2014Năm 201715%16%17%20%17.20319.95523.34828.01714.959(Nguồn: Phòng kinh doanh)

3.4.2. Phân đoạn thị trường

3.4.2.1. Theo các đặc điểm

Sản phẩm ống nhựa được nhiều nhóm đối tượng sử dụng,

mỗi nhóm sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, gồm: Các công ty

xây dựng, khách hàng dân dụng, cơ quan chính quyền địa phương

hay cơ quan chính quyền, bệnh viện, trường học. Lượng tiêu thụ sản

phẩm trong thời gian qua cũng khác nhau

a. Khách hàng dân dụng:

b. Các công ty xây dựng:

c. Chính quyền, địa phương

d. Bệnh viện, trường học

3.4.2.2. Đánh giá mức hấp dẫn của phân đoạn

3.4.3. Lựa chọn thị trường mục tiêu21

- Theo tiêu thức phân đoạn theo các đặc điểm: Khách hàng

chủ yếu của công ty tại thị trường Miền Trung là nhắm đến các đối

tượng là các công ty xây dựng và đặc biệt cần quan tâm hơn nữa đến

các chủ đầu tư.

3.5. Xây dựng phương án và lựa chọn chiến lược marketing

3.5.1. Xây dựng các phương án

Trên cơ sở phân tích môi trường vĩ mô, môi trường cạnh

tranh trên thị trường, đồng thời dựa trên việc xác định các điểm

mạnh, điểm yếu của Công ty, tác giả xin đưa ra các phương án chiến

lược để lựa chọn như sau:

* Phương án 1: Chiến lược của người thách thức thị trường

với mục tiêu tăng thị phần.

* Phương án 2: Chiến lược thâm nhập thị trường với mục

tiêu tăng trưởng

3.5.2. Lựa chọn phương án chiến lược

Để thuận lợi cho việc lựa chọn phương án chiến lược nhằm

phát huy tác dụng của các điểm mạnh, hạn chế ảnh hưởng các điểm

yếu của Công ty, qua đó nắm bắt tốt nhất các cơ hội, cũng như ứng

phó với những thác thức từ môi trường kinh doanh, cần xem xét bảng

3.3 so sánh giữa hai phương án .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM ỐNG NHỰA CỦA CÔNG TY TNHH HÓA NHỰA ĐỆ NHẤT TẠI THỊ TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×