Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
Doanh thu tiêu thụ của từng vùng tại khu vực Miền Trung

Doanh thu tiêu thụ của từng vùng tại khu vực Miền Trung

Tải bản đầy đủ - 23trang

12

2

3Quảng

Trị6Huế

Đà

Nẵng

Quảng

Nam

Quảng

Ngãi7Khác4

5Tổng4.770.

007

22.377.8

10

18.314.4

70

4.416.

673

3.238.8

93

1.060.

001

58.888.9

728,1%

38,0%

31,1%

7,5%

5,5%

1,8%

100%6.142

.150

25.879

.848

20.49

6.840

5.59

0.048

3.45

0.646

1.380

.258

69.012.

9288,9%

37,5%

29,7%

8,1%

5,0%

2,0%

100%7.570.

529

29.664.

113

21.398.

331

5.793.7

72

3.708.

014

2.240.

258

77.250.2

939,8%

38,4%

27,7%

7,5%

4,8%

2,9%

100%2.4. Thực trạng hoạt động marketing cho sản phẩm ống nhựa tại

công ty TNHH hóa nhựa Đệ nhất tại thị trường Miền

Trung

2.4.1. Hoạt động marketing tại công ty

2.4.1.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường

Hiện nay công tác nghiên cứu thị trường của Công ty do

phòng Kinh doanh thực hiện. Công ty chưa có một bộ phận chuyên

thực hiện công tác này vì vậy hoạt động nghiên cứu thị trường của

Công ty chưa được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục. Thông

tin thị trường thường được cập nhật từ bản tin nội bộ, các tạp chí

chuyên ngành, từ báo chí, truyền hình, internet, khảo sát trực tiếp tại

thị trường, thông qua việc tiếp nhận các ý kiến đóng góp, khiếu nại từ

khách hàng …Ngoài ra, các thông tin về khách hàng còn được thu

thập qua các hội nghị khách hàng và các hoạt động marketing trực

tiếp khác. Các thông tin về đối thủ cạnh tranh thỉnh thoảng được cập

nhật bởi hoạt động tình báo marketing.13

Phòng Kinh doanh của Công ty đã có rất nhiều cố gắng thu

thập, ghi chép, đánh giá, lưu trữ các thông tin liên quan từ thị trường:

tình hình cung cầu về sản phẩm, chính sách marketing của các đối

thủ, tình hình đầu tư của ngành, xu hướng tiêu dùng, các chính sách

kinh tế vĩ mô của Nhà nước… để làm cơ sở cho việc nghiên cứu và

đề ra các chính sách kinh doanh. Tuy nhiên, các thông tin thu thập

còn hạn chế, chủ yếu tổng hợp dưới dạng bảng biểu, các báo cáo đơn

lẻ mà chưa có các cuộc điều tra, nghiên cứu chuyên sâu, chưa có các

công cụ, chương trình hỗ trợ cho việc phân tích dữ liệu một cách hiệu

quả nhất.

Với khả năng cạnh tranh của Công ty, quy mô thị trường,

nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đảm bảo về chất

lượng, chủng loại sản phẩm theo cả hai hệ inch và mm, phù hợp cho

tất cả đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm, công ty xây dựng

chiến lược đinh vị sản phẩm: “sản phẩm chất lượng, chủng loại đa

dạng kích cỡ”. Tuy nhiên, hiện tại công ty vẫn chưa đầu tư sản phẩm

ống nhiệt PPR, đây là sản phẩm thiết yếu bây giờ khi nhu cầu tiêu

dùng tăng, chính vì vậy chiến lược định vị của công ty vẫn chưa tạo

được lợi thế cạnh tranh nhất định, các sản phẩm của công ty vẫn chưa

chiếm được một vị trí rõ ràng, nhất quán và lâu bền trong tâm trí

khách hàng.

2.4.1.2. Công tác xây dựng chiến lược marketing

Trong thời gian qua, công tác xây dựng chiến lược marketing

chỉ được đề cập đến trong một phần ở kế hoạch sản xuất kinh doanh

chung, Công ty chưa có một chiến lược marketing riêng biệt được14

xây dựng một các chặt chẽ và khoa học. Ban lãnh đạo công ty cũng

đã có ý kiến đề xuất cần phải xây dựng chiến lược marketing cho

Công ty nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Hiện tại, công ty

căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, căn cứ vào tình hình thị

trường, quan sát sự thay đổi của khách hàng và các đối thủ cạnh tranh

trực tiếp trên thị trường, từ đó đề ra các chính sách marketing được

cho là thích hợp để thực hiện

2.4.2. Các hoạt động triễn khai chính sách marketing tại thị trường

Miền Trung

2.4.2.1. Nghiên cứu thị trường

2.4.2.2. Các chính sách Marketing

2.4.2.2.1. Chính sách sản phẩm

a. Chất lượng và chủng loại sản phẩm:

Mục đích sử dụng.

Nơi sử dụng.

Các loại ống:Ống uPVC: Ống dán keo từ Ө16 đến Ө168: 4m

kể cả đầu nong; Ống nối gioăng cao su từ Ө114 đến Ө630: 6m kể cả

đầu nong; Ống HDPE: chiều dài mỗi ống là 4m hoặc 6m; mỗi cuộn là

50m hoặc 100m tùy chủng loại

Các quy cách khác hoặc chiều dài ống có thể thay đổi theo

yêu cầu của khách hàng

Các loại phụ kiện:

b. Bao bì sản phẩm:

c. Phát triển sản phẩm:

d. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng:15

2.4.2.2.2. Chính sách giá

a. Căn cứ xác định giá:

Hiện nay, công ty chủ yếu căn cứ vào chi phí sản xuất-kinh

doanh, kế hoạch lợi nhuận. Từ đó công ty xây dựng một bảng giá

chuẩn cho tất cả các loại sản phẩm. Công ty đôi khi cũng theo dõi

mức giá của các đối thủ cạnh tranh chính là Bình Minh và Tiền

Phong và một số đối thủ khác để so sánh và có những thay đổi trong

phạm vi nhất định về mức giá của mình. Mức giá được áp dụng cho

các khu vực địa lý đều như nhau. Bảng giá có thể tham khảo trang

web của công ty http://www.nhuadenhat.vn

b. Quá trình điều chỉnh giá:

Đối với khách hàng là những công ty xây dựng, các viện, tổ

chức chính phủ; Đối với nhà phân phối

c. Thay đổi giá bán:

2.4.2.2.3. Chính sác phân phối

a. Tổ chức kênh phân phối:

Với mục tiêu phân phối toàn bộ thị trường, công ty đã phát

triển hệ thống phân phối thông qua các chi nhánh và nhà phân phối

tại các vùng trên thị trường từ Miền Nam đến Miền Bắc.

Sơ đồ kênh phân phối sản phẩm ống nhựa Đệ Nhất1

CÔNG

TYNhà phân

phốiKHÁCH24Đại lý3

4HÀNG16b. Quản trị kênh phân phối

2.4.2.2.4. Chính sách truyền thông cổ động

a. Quảng cáo

+ Trên truyền hình và báo chí.

+ Trên phương tiện vận chuyển.

+ Quảng cáo trên tờ rơi, băng rôn, áp phích.

+ Ngoài ra còn quảng cáo thông qua catalogue, túi xách, vật kỷ

niệm, quà tặng.

b. Khuyến mãi

c. Marketing trực tiếp

d. Bán hàng trực tiếp

e. Quan hệ công chúng

2.5. Đánh giá hoạt động marketing tại Công ty TNHH Hóa nhựa

Đệ Nhất tại thị trường Miền Trung

Để rõ hơn về khách hàng sử dụng sản phẩm ống nhựa Đệ

Nhất, đề tài sử dụng phương pháp định lượng, thống kê để nghiên

cứu kỹ về ý kiến, nhu cầu của khách hàng cũng như các yêu tố ảnh

hưởng đến việc sử dụng sản phẩm, những quan tâm mong muốn của

họ khi sử dụng sản phẩm, ảnh hưởng của nhãn hiệu đến quyết định

lựa chọn sản phẩm. Việc nghiên cứu được trình bày chi tiết ở phần phục

lục 1.1. và 1.2.

a. Chính sách sản phẩm

b. Chính sách giá bánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Doanh thu tiêu thụ của từng vùng tại khu vực Miền Trung

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×