Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
3 Thực trạng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Quảng Nam

3 Thực trạng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Quảng Nam

Tải bản đầy đủ - 24trang

122.3.2 Thị phần thanh toán XNK của Vietcombank Quảng Nam trên

địa bàn tỉnh

Từ năm 2008-2010 doanh số thanh toán XNK chi nhánh chiếm

bình quân gần 21% so với Kim ngạch XNK của tỉnh, trong đó: Doanh

số thanh toán XK chiếm khoảng 10%, NK chiếm khoảng 22%, tốc độ

tăng trưởng qua các năm có xu hướng chậm lại. Như vậy, với thị phần

thanh toán XNK như vậy chưa tương xứng với tiềm năng tỉnh và thế

mạnh về thanh toán quốc tế của chi nhánh.

2.3.3 Các phương thức TTQT tại Vietcombank Quảng Nam

2.3.3.1 Chuyển tiền bằng điện

Bảng 2.5 Doanh số thanh toán thông qua chuyển tiền bằng điện

ĐVT: triệu USD

Chỉ tiêu

TT nhập

khẩu

TT xuất

khẩuGiá trị

Số món

Giá trị

Số món200820092010Tû lÖ

t¨ng/gi¶m(

%)

2008-200929.3

410

13

33817.79

300

25.47

37031.2

500

21.33

350-39.28%

-26.83%

95.92%

9.47%Tû lÖ

t¨ng/gi¶m(

%)

2009-201075.38%

66.67%

-16.25%

-5.41%( Nguồn: Báo cáo của phòng TTQT Vietcombank Quảng Nam)

Qua các năm, hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài của các Doanh

nghiệp qua VCB Quảng Nam đa số là thanh toán tiền hàng hoá,

chuyển tiền dịch vụ cho các công ty du lịch và và chuyển tiền du học

sinh.

2.3.3.2 Nhờ thu chứng từ

Thanh toán xuất nhập khẩu thông qua hình thức nhờ thu chủ yếu

là nhờ thu chứng từ hàng nhập nhưng lại phát sinh rất khiêm tốn tại

VCB Quảng Nam, tập trung chủ yếu ở một số công ty nhỏ.132.3.3.3 Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ

Bảng 2.7 Doanh số thanh toán tín dụng chứng từ

ĐVT: triệu USDChỉ tiêu200820092010Doanh số LC NK83.59890Doanh số LC XK7.056.62Tû lÖ

t¨ng/gi¶m(

%)

2008-2009Tû lÖ

t¨ng/gi¶m(%

)

2009-201017.37%

-6.38%-8.16%

-69.70%(Nguồn số liệu: Báo cáo của phòng TTQT Vietcombank Quảng Nam)

Đây là phương thức được nhiều doanh nghiệp XNK sử dụng nhiều

nhất. Mặt hàng NK chủ lực tại chi nhánh VCB Quảng Nam là linh

kiện ô tô, các mặt hàng dược phẩm và may mặc chiếm tỷ lệ cao, ngoài

ra còn một số mặt hàng như giấy, thuỷ hải sản, dây chuyền thiết bị…

Trong khi đó mặt hàng XK thì gạo chiếm khoảng 70%, phần còn lại là

XK hàng thành phẩm hàng may mặc, hải sản.

2.3.4 Doanh thu hoạt động thanh toán quốc tế tại VCB Quảng Nam

Thu nhập từ hoạt động TTQT chiếm tỷ lệ khá cao trong hoạt động

kinh doanh của Chi nhánh, dao động từ 15% đến 25%, đây là lĩnh vực

tiềm năng góp phần làm tăng lợi nhuận cho Chi nhánh bên cạnh hoạt

động huy động vốn và tín dụng.

Bảng 2.8 Thu nhập từ hoạt động TTQT

ĐVT: triệu VNĐ

2008

2009

2010

Chỉ tiêu thu nhập Thu nhậpTỷ trọng Thu nhậpTỷ trọng Thu nhập Tỷ trọng

994

66.2%

3,501

83.0%

3,027

84.4%

TN từ L/c

TN từ Chuyển tiền50133.4%71016.8%55415.4%TN từ Nhờ thu

Tổng TN6

1,5010.4%

100%9

4,2200.2%

100%7

3,5880.2%

100%(Nguồn: Số liệu tổng hợp của Vietcombank Quảng Nam)142.3.5 Đánh giá chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế tại VCB

Quảng Nam

Chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế tại VCB Quảng Nam

trong ba năm qua được cấp lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện cho cán

bộ thanh toán được nâng cao trình độ, công nghệ thông tin luôn được

đổi mới đồng bộ với việc thay đổi, đổi mới quy trình nghiệp vụ,

chương trình chuyển tiền và lập điện luôn được cập nhật thường

xuyên. Ngoài ra, cán bộ TTQT hướng dẫn, tư vấn tỉ mỉ cho những

khách hàng giao dịch lần đầu. Tuy nhiên, chủng loại thanh toán quốc

tế tại chi nhánh và mới chỉ dừng lại ở một số hoạt động chuyển tiền,

nhờ thu, L/c. Vì vậy, chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế tại chi

nhánh chưa được cao và sự hấp dẫn của nó còn hạn chế.

2.3.6 Công tác quản lý rủi ro trong động thanh toán quốc tế tại VCB

Quảng Nam

Trong những năm qua, để đảm bảo an toàn cho hoạt động XNK,

VCB Quảng Nam đã thực hiện đúng theo quy trình xuất nhập khẩu

của toàn hệ thống và thường xuyên cung cấp, cập nhật những thay đổi

của các ngân hàng đại lý để cán bộ thanh toán nắm bắt kịp thời. Tuy

nhiên, hoạt động TTQT tại VCB Quảng Nam hiện nay vẫn còn tiềm

ẩn nhiều rủi ro và chưa có biện pháp, kế hoạch phòng ngừa cụ thể gây

ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động kinh doanh chung của CN

và sự phát triển hoạt động TTQT nói riêng.

2.4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động TTQT tại

Vietcombank Quảng Nam

2.4.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động TTQT tại VCB

Quảng Nam Nhân tố khách quan15Đây là nhân tố ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động TTQT tại VCB

Quảng Nam như chính sách vĩ mô của nhà nước, tỷ giá hối đoái, tình

hình chính trị xã hội và hành lang pháp lý. Tuy nhiên, những nhân tố

này ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu xuất nhập khẩu của các Doanh

nghiệp trên địa bàn Quảng Nam. Nhân tố chủ quan

Đây chính là các nhân tố tạo ra từ chính bản thân của ngân hàng,

vì vậy nó mang tầm ảnh hưởng rất quan trọng đến hoạt động ngân

hàng và sự phát triển của hoạt động TTQT. Một số nhân tố chủ yếu

như: Quy mô hoạt động của Chi nhánh, thương hiệu và uy tín, công

nghệ thông tin, trình độ nguồn nhân lực, chiến lược kinh doanh

Ngoài ra, các yếu tố về phí giao dịch, sự đa dạng trong chủng loại

các sản phẩm, dịch vụ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển

của hoạt động TTQT tại VCB Quảng Nam. Bên cạnh đó, số lượng và

chất lượng khách hàng của CN cũng là một trong những yếu tố quan

trọng, mang tính bền vững và ổn định.

2.4.2 Khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán

quốc tế tại VCB Quảng Nam

2.4.2.1 Xây dựng tiến trình thu thập thông tin

2.4.2.2 Nội dung thông tin khảo sát

2.4.2.3 Kết quả khảo sát

Qua kết quả điều tra cho ta thấy, khách hàng rất quan tâm đến

mạng lưới giao dịch, thương hiệu và uy tín của NH. Bên cạnh đó,

khách hàng vẫn chưa thực sự đánh giá cao chất lượng của hoạt động

thanh toán, trong khi chủng loại sản phẩm lại được khách hàng đánh

giá ở mức độ bình thường. Ngoài ra, phí dịch vụ và trình độ nguồn

nhân lực cũng được khách hàng rất quan tâm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Thực trạng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Quảng Nam

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×