Tải bản đầy đủ - 45 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 45trang

[1] Nguyễn Thế Bình, Kĩ thuật laser, NXB Đại học Quốc Gia Hà nội, 2004.

[2] Nguyễn Đại Hưng (2004), Vật lý và kỹ thuật laser, Nxb Đại học Quốc Gia

Hà Nội, Hà Nội.

[3] Nguyễn Đại Hưng, Phan Văn Thích (2004), Thiết bị và linh kiện quang

học quang phổ laser, Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội

[4] Nguyễn Văn Hảo, Bài giảng laser bán dẫn, Thái Nguyên, 2007.

[5] Ngô Khoa Quang, “Nghiên cứu và phát triển hệ laser rắn Nd: YAG được

bơm bằng laser diode”, Luận văn Thạc sỹ Vật lý, Hà Nội, 2009.

Tiếng Anh

[6] A. Braun, X. Liu, G. Mourou, D. Kopf and U. Keller, (1997), "A diodepumped Nd:glass kilohertz regenerative amplifier for sub-picosecond

microjoule level pulses", Appl. Opt., vol. 36, pp. 4163-4167.

[7] Dickman (2003), Diode laser Pumped Nd:YAG laser, MEOS GmbH

79427 Eschbach.

[8]D. N. Papadopoulos et al, (2003),Passively mode-locked diode –pumped Nd:YVO4 oscillator operating at an ultralow repetition rate, Opt.

Lett., Vol 28, pp 1838 – 1840.

[9] http//www.atcsd.ru

[10] N. T. Nghia, L. T. Nga et al. Advances in Natural Sciences (VAST) 7, No.

3-4 (2006), p. 181.

[11] N. T. Nghia, Do Q. Khanh, T. D. Huy et al., ASEAN Journal of Science

and Technology for Development, 24, 1-2 (2007), p.139.

[12] N. T. Nghia, Do Q. Khanh et al. Comm. in Phys. (VAST), 19, SI (2009),

p.145.

[13] Nguyen Van Hao, Nguyen Thi Xiem, Nguyen Thi Nhu Hai and Nguyen

Trong Nghia, The pulsed-diode end-pumped passively Q-Switched solid-state Nd3+: YAG laser, Journal of Science and Technology of Thai

Nguyen University, No. 2(78), pp. 34 - 39, 2011.

[14] O. Svelto, (1998), Principles of lasers, 4th ed., New York, NY Plenium.

[15] Wolfgang Demtroder, (1998), Laser Spectrocopy - Basic Concepts and

Instrumentation, Second Edition, Springer Publisher.PHỤ LỤCBảng 2.1: Các thông số kỹ thuật của nguồn nuôi LDD–10.

Thông sốGiá trịDải điều chỉnh của dòng bơm laser diode0,1 ÷ 8,0 (A)Nhiễu và gợn sóng của dòng bơm laser diodeKhông quá 0,5 % giá trị cực đạiĐiện áp cực đại trên laser bán dẫnNhỏ hơn 3 V

0,08 ms ÷ 9,998 ms với bước thayDải thay đổi của thời gian xungđổi 0,01; 1; 100 msDải thay đổi của tần số lặp lại xung

Thời gian lên xuống của dòng bơm

Dải điều chế ngoài của laser diode

Dải tỏa nhiệt của laser bán dẫn cài đặt với bộ làm

mát Peltier.0,1 ms ÷ 9,999 s với bước thay đổi

0,01; 1; 100 ms

Không quá 30 µs

Tần số lên tới 10 kHz, điện áp

6÷12V, dòng lên tới 10 mA

+5 0C ÷ +48 0C bước nhảy 0,1 0C.Duy trì độ chính xác nhiệt độNhỏ hơn ± 0,1 0C.Nguồn điện.220 V/50 Hz hoặc 110 V/60 Hz.Công suất tiêu thụNhỏ hơn 90 W.Bảng 2.2. Các thông số kĩ thuật của bộ làm mát ATC - 03H

ST

TThông sốGiá trị1Dòng cực đại của bộ làm nguội Peltier5,7 (A)2Điện áp cực đại của bộ làm nguội Peltier4 (V)3Công suất cực đại của bộ làm nguội Peltier19,5 (W)4Trở kháng danh định của Thermistor ở 250C10 KΩ ± 5%5Điện áp cực đại của quạt gió12 (V)6Dòng điện hoạt động của quạt gió0,14 (A)7Dải nhiệt độ môi trường hoạt động0 ÷ 25oCBảng 2.3: Các thông số danh định của laser ATC- C2000-200-AMO-808-3.Ký hiệuMin

PCW---λ805∆λ---ηD0,8W×H---ITH0,3IOP---UOP---Phụ lục các bảng số liệu khảo sát đặc trưng công suất của laser

diode và laser Nd:YAGBảng 3.1: Số liệu khảo sát đặc trưng của laser diode theo dòng bơm

Dòng bơm (mA)Công suất (mW)Dòng bơm (mA)Công suất (mW)4006,03110080545019,2120092850068,813001050550126140011706001831500129065024116001420700299170015508004231800167090055519001800100067920001920Bảng 3.2: Số liệu khảo sát công suất của hệ laser Nd:YAG phát liên tục

Dòng bơm I (mA)Công suất bơm laser diode

(mW)Công suất laser

Nd:YAG liên tục (mW)4006.03045019.2050068.8055012606001831.170029919.58004234390055573.8100067995110080513112009281571300105018814001170225150012902781600142031017001550345180016703991900180043320001920480Bảng 3.3: Số liệu khảo sát các đặc trưng hoạt động của hệ laser Nd:YAG phát

xung ngắn nano giây bằng phương pháp biến điệu thụ động ( ở 25 ,

I (mA)Pbơm (mW)Pra_trung binh

(mW)Pđỉnh xung

(kW)Độ rộng

xung τ (ns)Tần số lặp lại

(kHz)16001420683.6810. 851.74217001550963.1810. 812.882180016701143.1510. 793.436190018001323.0410. 744.167200019201503.0310. 544.831Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(45 tr)

×