Tải bản đầy đủ - 99 (trang)
PHỤ LỤC 2KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY

PHỤ LỤC 2KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY

Tải bản đầy đủ - 99trang

Trách nhiệm lãnh đạo

Lãnh đạo thể hiện việc cam kết tham gia vào việc

triển khai, áp dụng và thực hiện cải tiến liên tục hệ

thống quản lý chất lượng như thế nào?--169021Việc theo dõi và nhận biết sự thỏa mãn của khách

hàng được Ban lãnh đạo quan tâm như thế nào?--139519148627-474535-474535Nhu cầu & mong đợi của các bên quan tâm

Việc xác định nhu cầu và mong đợi của khách hàng

Việc xác định nhu cầu của mọi người về sự thừa

nhận, thỏa mãn trong công việc, phát triển năng lực

và cá nhân như thế nào?-Nhu cầu và mong đợi của khách hàng và các bên

quan tâm khác được thể hiện rõ trong chính sách chất

lượng?

Chính sách chất lượng

Trưởng các bộ phận thể hiện mức độ quan tâm và phổ

biến nội dung chính sách chất lượng đến mọi thành

viên biết và hiểu chưa?---1198Ban lãnh đạo có cụ thể hóa chính sách chất lượng

thành các mục tiêu chất lượng và phân bổ đến các bộ

phận không?---11512Hoạch địnhCó lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu hay không?-38601712Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu được thực

hiện như thế nào?--79822Xây dựng chức năng – nhiệm vụ của từng phòng ban

rõ ràng, cụ thể để đảm bảo công việc không bị chồng

chéo, không bỏ sót công việc được thực hiện như thế

nào?--50698Truyền đạt trách nhiệm và nhiệm vụ đến từng thành

viên được thực hiện như thế nào?-4276630Hoạt động xem xét của lãnh đạo được thực hiện như

thế nào?--52678Việc chuẩn bị các báo cáo hồ sơ cho việc xem xét

lãnh đạo được thực hiện như thế nào?--53677Các kết luận trong cuộc họp sau đó được thực hiện/

triển khai như thế nào?--111142Xác định các nguồn lực cho việc thực hiện các mục

tiêu, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng được thực

hiện như thế nào?-2769247Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực-258616-Trách nhiệm – quyền hạn thông tinXem xét lãnh đạoHướng dẫn chungCon người

Lãnh đạo khuyến khích sự tham gia và hỗ trợ của toàn bộ công nhân viên trong việc cải tiến4065175Lãnh đạo đảm bảo khả năng của nhân viên thích hợp với nhu cầu hiện tại và tương lai265744-Cơ sở hạ tầng

Quản lý và cấp trang thiết bị cho hoạt động sản xuất

được thực hiện như thế nào?--10720-Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng được thực hiện như thế

nào?-89524-Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của công ty

được cung cấp và duy trì như thế nào?--5572-Các hoạt động nhằm xây dựng môi trường làm việc

hiệu quả, tăng cường sự gắn bó giữa các thành viên

và công ty được thực hiện như thế nào?--5473-Việc khám sức khỏe định kỳ được thực hiện như thế

nào?--5473-Trang bị có thiết bị/ phương tiện an toàn lao động tại

nơi làm việc như thế nào?--5473-Môi trường làm việcThông tinThu thập, xử lý và sử dụng các thông tin để đáp ứng

các chiến lược, mục tiêu của công ty được thực hiện

như thế nào?-1365445--743815Kế hoạch sản xuất cho từng đơn hàng được thực hiện

như thế nào?--10423-Các yêu cầu của khách hàng được tiếp nhận và giải

quyết như thế nào?-167536-Hoạt động xem xét và đánh giá khả năng đáp ứng yêu

cầu được thực hiện như thế nào?-78634-Quy trình đánh giá nhà cung cấp được thực hiện như

thế nào?-99721-Kế hoạch cung ứng vật tư – nguyên vật liệu cho sản

xuất được thực hiện như thế nào?-138628-Hoạt động kiểm soát các nhà cung cấp như thế nào?--10720-Nhà cung cấp và mối quan hệ đối tác

Các hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác

giữa công ty và các nhà cung cấp chính, phụ và đối

tác được thực hiện như thế nào?

Hướng dẫn chungMua hàngHoạt động sản xuấtQuy trình khởi động được thực hiện như thế nào?--10720-Khi sản xuất, các nguồn lực cần thiết được cung cấp

như thế nào?-129718-Trong quá trình sản xuất, các hoạt động kiểm tra chất

lượng được thực hiện như thế nào?--10918-Các quy định về nhận biết và truy nguyên nguồn gốc,

quản lý kim được thực hiện như thế nào?--11116-Các quy định về xử phạt khi không thực hiện đầy đủ

an toàn lao động được thực hiện như thế nào?--8542---10918--128629-Lãnh đạo đảm bảo việc thu thập các dữ liệu liên quan

đến khách hàng để phục vụ cho việc phân tích nhằm

thu thập các thông tin để cải tiến-157636-Công ty sử dụng tự đánh giá hệ thống quản lý chất

lượng để cải tiến tính hiệu lực và hiệu quả tổng thể-55693-Kiểm soát thiết bị đo lường và theo dõi

Việc thực hiện kiểm soát (hiệu chuẩn, hiệu chỉnh) các

thiết bị theo dõi, đo lường được thực hiện như thế

nào?

Hướng dẫn chung

Lãnh đạo khuyến khích các hoạt động đo lường, phân

tích và cải tiến như thế nào để đo lường, phân tích

hiệu quả công việc như thế nào?

Đo lường và theo dõicủa công ty được thực hiện như thế nào?

Kiểm soát sự không phù hợp

Kiểm soát sự không phù hợp của quá trình và sản

phẩm được thực hiện như thế nào?-376426-Phân tích sự không phù hợp để làm bài học và để cải

tiến quá trình và sản phẩm như thế nào?-7948---8245--Các hành động khắc phục – phòng ngừa được thực

hiện như thế nào?-8245--Có hồ sơ lưu trữ các hành động – khắc phục không?-8245--Áp dụng các phương pháp cải tiến mới được thực

hiện như thế nào?-8245--Phân tích dữ liệu

Phân tích dữ liệu để đánh giá sự hoạt động và nhận

biết các khu vực cần cải tiến như thế nào?

Cải tiếnPHỤ LỤC 3

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ THỎA MÃN

CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY

Để giúp cho các lãnh đạo đề ra các chính sách nhân sự phù hợp và nâng cao mức độ

thõa mãn của nhân viên đới với công ty. Chúng tôi trân trọng mời anh/chị vui lòng

điền vào phiếu khảo sát dưới đây. Xin lưu ý rằng không có câu trả lời nào đúng hay

sai. Tất cả các câu trả lời điều có giá trị và ý kiến của anh chị được giữ bí mật tuyệt

đối.

Đề nghị đánh dấu X vào ô thích hợp.

A - Vui lòng cho biết mức độ thõa mãn của anh/ chị đối với các yếu tố sau tại nơi

làm việc:

1.

2.

3.

4.Hoàn toàn không đồng ý

Không đồng ý

Bình thường

Đồng ýHoàn toàn đồng ý

Mức độ đánh giá

STTTiêu chí đánh giá

1IBản chất công việc1Công việc phù hợp với năng lực của mình2Cảm thấy công việc của mình rất thú vị3Công việc có nhiều thách thức4Công việc được phân công một cách hợp lý2345IICơ hội đào tạo và thăng tiến5Anh/ chị có nhiều cơ hội thăng tiến khi làm

việc tại công ty6Công ty có chính sách thăng tiến rõ ràng7Anh/ chị được đào tạo và phát triển nghề

nghiệpIIILãnh đạo8Lãnh đạo thường xuyên quan tâm đến cấp

dưới9Lãnh đạo lắng nghe quan điểm và suy nghĩ

của nhân viên10Lãnh đạo coi trọng tài năng của nhân viên11Người lao động được đối xử công bằngIVĐồng nghiệp12Đồng nghiệp thường sẵn lòng giúp đỡ lẫn

nhau13Đồng nghiệp của anh/ chị phối hợp làm việc

tốt với nhau14Đồng nghiệp của anh/ chị thân thiện với nhau15Đồng nghiệp của anh/ chị thoải mái, dễ chịuVThu nhậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 2KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY

Tải bản đầy đủ ngay(99 tr)

×