Tải bản đầy đủ - 30 (trang)
Dâyquấn, rãnh stato và khe hở không khí:

Dâyquấn, rãnh stato và khe hở không khí:

Tải bản đầy đủ - 30trang

BTL TK ThiếtBịĐiệnvà CNCT MáyĐiện

Ta lấy

ur1 = 84.GV: PhạmVănCường12, Số vòng dây nối tiếp của một pha:

13, Tiết diện và đường kính dây dẫn:

Theo trị số AJ của máy điện không đồng bộ → AJ = 1880 A2/cm.mm2.

Mật độ dòng điện.

Tiết diện dây (Sơ bộ):

Ở đây lấy n1 = 2 sợi.

Chọn dây đồng tráng men PETV có d/dcd= 0,93/0,995 ,

14, Kiểu dây quấn:

Chọn dây quấn hai lớp bước ngắn với y = 10.

15, Hệ số dây quấn:

Hệ số bước ngắn ky = sinβ= sin= 0,966

Hệ số bước rải:Trong đó:

Hệ số dây quấn kd = ky.kr= 0,966×0.958 =0,925.

16, Từ thông khe hở không khí:

17, Mật độ từ thông khe hở không khí:

18, Sợ bộ định chiều rộng của răng:

Page

11S = 0,679 mm2.BTL TK ThiếtBịĐiệnvà CNCT MáyĐiện

Lấy Bz1 = 0,75 T và hệ số ép chặt lõi kc = 0,95

19, Sơ bộ định chiều cao gông stato:

Lấy Bg1 = 1,55 T và kc = 0,95

20, Kích thước rãnh và cách điện:

hr1 = 27,5 cm; h12 =21,5 mm

d1 =9 mm ; b41 = 3 mm

d2 = 11 mm; h41 = 0,5 mm

Từ đó ,ta có: + Chiều dày cách điện rãnh : c = 0,4 mm

+ Chiều dày cách điện nêm : c’ = 0,5 mm.Diện tích rãnh trụ nêm:Chiều rộng của tấm cáctông nêm :

Chiều rộng tấm cách điện giữa hai lớp là:

Diện tích cách điện rãnh:Diện tích có ích của rãnh:

Sr= S’r – Scđ = 250 -39 = 211 mm2

Hệ số lấp đầy rãnh:

21, Bề rộng răng stato:

Page

12GV: PhạmVănCườngBTL TK ThiếtBịĐiệnvà CNCT MáyĐiệnGV: PhạmVănCường22, Chiều cao gông stato:

23, khe hở không khí:Theo những máy đã chế tạo trong bảng :

Chiều cao tâm trục

h ; mm

50

56

63

71

80

90

100

112

132

160

180

200

225

250Số cực 2p

2

0,25

0,25

0,3

0,35

0,35

0,4

0,45

0,6

0,6

0,8

0,9

0,9

1,0

1,24

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,3

0,3

0,35

0,5

0,6

0,7

0,85

1,0→ δ = 0,7 mm = 0,07 cm.Page

136

0,25

0,25

0,25

0,25

0,3

0,3

0,35

0,45

0,45

0,5

0,6

0,78

0,25

0,25

0,25

0,3

0,3

0,35

0,45

0,45

0,5

0,6

0,7BTL TK ThiếtBịĐiệnvà CNCT MáyĐiệnGV: PhạmVănCường3. Dây quấn, rãnh và gông roto:

24, Số rãnh roto theo bảng:

2p

4Z1

12

18

24Z2

Rãnhthẳng

9*

10*, 14*

15*, 16*, 17, (32)Rãnh ngiễng

15*

18*, 22*

16, 18, (20), 30, 33, 34, 35, 3636

48

6026, 44, 46

34, 38, 56, 58, 62, 64

50, 52, 68, 70,74(24), 27, 28, 30, (32), 34, 45, 48

(36), (38), (39), 40, (44), 57, 59

48, 49, 51, 56, 64, 69, 717262, 64, 80, 82, 8661, 63, 68, 76, 81, 83→ Z2= 38 rãnh

25, Đường kính ngoài roto:

D’ = D - 2δ = 23,5 -2×0,07 = 23,36 cm

26, Bước răng roto:

27, Sợ bộ định chiều rộng của roto:

Lấy Bz2 = 1,75 T

28, Đường kính trục roto:

Dt = 0,3D = 0,3×23,5 = 7,05 cm

Lấy Dt = 7 cm

29, Dòng điện trong thanh dẫn roto:

Ta có kI = 0,94 (Hệ số kI theo cosφ)

Page

14BTL TK ThiếtBịĐiệnvà CNCT MáyĐiện

30, Dòng điện trong vành ngắn mạch:

Tiết diện thanh dẫn bằng nhôm:

Lấy J2= 3 A/mm2

32, Sơ bộ chọn mật độ dòng điện trong vòng ngắn mạch

Lấy Jv = 2,5 A/mm2.

Tiết diện vành ngắn mạch :33, Kích thước rãnh roto và vành ngắn mạch:

hr2 = 32 mmh42 = 1,5 mmh12 = 24,7 mmh42 = 0,5 mmd= d1 = d2 = 6,8 mm

a × b = 34 × 23

Dv = D-(a+1) = 235 - (34 +1 ) = 200 mm.

34, Diện tích rãnh roto:

35, Diện tích vành ngắn mạch:

a × b = 34 × 28 = 782 mm2

36, Bể rộng răng roto ở 1/3 chiều cao răng:37, Chiều cao gông roto:

38, Làm nghiễng rãnh ở roto:

Độ nghiễng bằng một bước rãnh stato:

Page

15GV: PhạmVănCườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dâyquấn, rãnh stato và khe hở không khí:

Tải bản đầy đủ ngay(30 tr)

×