Tải bản đầy đủ - 60 (trang)
Thiết kế giao diện trên WinCC:

Thiết kế giao diện trên WinCC:

Tải bản đầy đủ - 60trang

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyHình 2.2

Đây là giao diện cho dự án vừa tạo ra, click vào Properties/ User Interface

and Design/ chọn WinCC classic và ấn OKPage

46BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyH

ình 2.3

BƯỚC 2: Cài đặt kênh kết nối với các trạm điều khiển.

Click chuột phải vào Tag Management/ chọn Add New Driver…Page

47BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyHình 2.4

Có nhiều các loại kênh để kết nối với các trạm điều khiển khác nhau như:

SIMATIC S7 Suite.chn, OPC.chn,… Ở đây ta chọn SIMATIC S7 Protocol

Suite.chn

Sau khi chọn Open SIMATIC S7 Protocol

Suite.chn, chọn

MPI/ New Driver

Connection…

Trong New Driver Connection… ta có thể

khai báo các biến.Hình 2.5a

Dưới đây là bảng khai báo biến (hình 2.5b):Page

48BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyHình 2.5b

BƯỚC 3: thiết kế đồ họa mô phỏng trên WinCC.

Để thiết kế đồ họa trên WinCC ta cần phải vào mục Graphics Designer / New

picture / xuất hiện 1 trang có tên mặc định là NewPdl0.Pdl, ta click đúp chuột để mở

trang và thiết giao diện trên đó (như hình 2.6).Page

49BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyHình 2.6

 Cách lấy các phần tử trong library:Page

50BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyHình 2.7

Lấy xe như hình 2.8 dưới đâyPage

51BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyHình 2.8

Tiếp tục lấy thùng, ống, băng tải, động cơ,… trong Library như cách lấy xe.Hình 2.9: Vẽ thiết kế như trên, với các nút bấm thì ta vào mục Window Objects rồi

chọn Button.

 Thiết lập sự kiện, thuộc tính cho các đối tượng:

• Nút ấn

Thiết lập màu khi không tác dụng và tác dụng như hình 2.10Page

52BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyChọn tag tại mục Expression/Formula

Và chọn loại dữ liệu tại Data Type.

Mục Yes/True: thể hiện màu khi mà nút

ấn tác động.

Mục No/False: thể hiện màu khi mà nút

ấn không tác động.Hình 2.10 : a,b

Thiết lập sự kiện cho nút ấn (nút ấn RUN)Page

53BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyHình 2.11: a,b

Page

54BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn Huy• Chấm nhỏ biểu tượng nhiên liệu:

Tương tự như nút ấn, ta cũng thiết lập đặc tính và sự kiện cho chấm nhỏ(Hình 2.12).Page

55BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyHình 2.12 a,b

• Với xe chạy: do xe chỉ di chuyển theo trục ngang là X nên ta làm như hình

2.13 dưới đây.Page

56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết kế giao diện trên WinCC:

Tải bản đầy đủ ngay(60 tr)

×