Tải bản đầy đủ - 60 (trang)
BƯỚC 3: thiết kế đồ họa mô phỏng trên WinCC.

BƯỚC 3: thiết kế đồ họa mô phỏng trên WinCC.

Tải bản đầy đủ - 60trang

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyHình 2.6

 Cách lấy các phần tử trong library:Page

50BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyHình 2.7

Lấy xe như hình 2.8 dưới đâyPage

51BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyHình 2.8

Tiếp tục lấy thùng, ống, băng tải, động cơ,… trong Library như cách lấy xe.Hình 2.9: Vẽ thiết kế như trên, với các nút bấm thì ta vào mục Window Objects rồi

chọn Button.

 Thiết lập sự kiện, thuộc tính cho các đối tượng:

• Nút ấn

Thiết lập màu khi không tác dụng và tác dụng như hình 2.10Page

52BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyChọn tag tại mục Expression/Formula

Và chọn loại dữ liệu tại Data Type.

Mục Yes/True: thể hiện màu khi mà nút

ấn tác động.

Mục No/False: thể hiện màu khi mà nút

ấn không tác động.Hình 2.10 : a,b

Thiết lập sự kiện cho nút ấn (nút ấn RUN)Page

53BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyHình 2.11: a,b

Page

54BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn Huy• Chấm nhỏ biểu tượng nhiên liệu:

Tương tự như nút ấn, ta cũng thiết lập đặc tính và sự kiện cho chấm nhỏ(Hình 2.12).Page

55BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyHình 2.12 a,b

• Với xe chạy: do xe chỉ di chuyển theo trục ngang là X nên ta làm như hình

2.13 dưới đây.Page

56BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyHình 2.13 a,b

• Cài đặt hiển thị màu cho băng chuyềnPage

57BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyHình 2.14 a,b

• Tạo chuyển động băng chuyền:

Page

58BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyHình 2.15 a,b

BƯỚC 4:Thiết lập thông số cho WinCC Runtime, chạy thực nghiệm, kiểm tra

và sửa lỗi.

MỤC LỤC

Page

59BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyPage

60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BƯỚC 3: thiết kế đồ họa mô phỏng trên WinCC.

Tải bản đầy đủ ngay(60 tr)

×