Tải bản đầy đủ - 60 (trang)
CHƯƠNG III: LẬP TRÌNH VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN

CHƯƠNG III: LẬP TRÌNH VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Tải bản đầy đủ - 60trang

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆULS2

DEN BAO

VAN 1

VAN 2

DC 1

DC 2

DC 3

XEI0.5

Q0.0

Q0.1

Q0.2

Q0.3

Q0.4

Q0.5

Q0.6GV: Bùi Văn HuyBáo đày nhiên liệu

Cấp nhiên liệu vào bình

Xả nhiên liệu đi

ĐK băng truyền 1

ĐK băng truyền 2

ĐK băng truyền 3 Chương trìnhPage

39BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyPage

40BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyPage

41BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyPage

42BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyPage

43BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyPage

44BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn Huy2. Thiết kế giao diện trên WinCC:

Để thiết kế được giao diện như đề bài đã cho trên phần mềm mô phỏng WinCC, ta

cần thực hiện các bước sau, cũng là trình tự các bước mà nhóm chúng em đã thực

hiện trong quá trình làm bài tập lớn này:

BƯỚC 1: Khởi động phần mềm WinCC:

Đầu tiên ta click vào biểu tượng WinCC trên màn hình desktopHình 2.1

Chọn new, cửa sổ bên dưới hiện ra cho phép tạo một project mới, chỉ cần chọn

OK/đặt tên cho project/ create.Page

45BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyHình 2.2

Đây là giao diện cho dự án vừa tạo ra, click vào Properties/ User Interface

and Design/ chọn WinCC classic và ấn OKPage

46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: LẬP TRÌNH VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(60 tr)

×