Tải bản đầy đủ - 60 (trang)
4, Truyền thồng với thiết bị khác:

4, Truyền thồng với thiết bị khác:

Tải bản đầy đủ - 60trang

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyKhi hai thiết bị trong mạng kết nối nhau bằng phương thức MPI, chúng tạo nên một

liên kết riêng, không thiết bị chủ khác nào có thể can thiệp vào liên kết này. Thiết bị

chủ trong hai thiết bị kết nối thường giữ mối liên kết đó trong một khoảng thời gian

ngắn hoặc huỷ liên kết vô thời hạn (giải phóng đường truyền). Mạng MPI có giá

thành thấp, được ứng dụng với số lượng đối tác truyền thông ít (tối đa 32 trạm),

lượng dữ liệu nhỏ.

+ Phương pháp truy cập:

MPI sử dụng phương thức truy cập Token-Passing. Token là một bức điện

ngắn không mang dữ liệu, có cấu trúc đặc biệt với các bức điện mang thông tin

nguồn, được dùng tương tự như một chìa khoá. Một trạm được quyền truy cập bus

và gửi thông tin đi chỉ trong thời gian nó được giữ Token.+ Môi trường truyền dẫn:

MPI sử dụng cáp hai dây. Chiều dài tối đa của cáp cho một đoạn bus là 50m.

Sử dụng bộ lặp RS-485 làm tăng chiều dài tối đa lên đến 1100m. Tốc độ truyền

thường là 187.5 Kbit/s.

• Phương thức PROFIBUS:

Phương thức PROFIBUS được thiết kế cho việc truyền tốc độ cao với các thiết bị

phân phối vào ra, thường cũng được gọi là các đầu vào/ra từ xa. Mạng PROFIBUS

thường bao gồm một thiết bị chủ và nhiều trạm vào/ra. Thiết bị chủ được đặt cấu hình

để nhận biết loại cũng như địa chỉ của các trạm nối vào nó.Sau đó nó tự kiểm tra các

trạm theo cấu hình được đặt. Thiết bị chủ ghi vào các trạm và đọc dữ liệu từ đó một

Page

11BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn Huycách liên tục. Nói chung, mỗi thiết bị chủ thường làm chủ thiết bị của mình, các thiết

bị chủ khác trên mạng (nếu có) chỉ có thể truy cập rất hạn chế vào các trạm không

phải của chúng.

• Mạng AS- I

-AS-I (Actuator Sensor Interface) là kết quả phát triển của 11 hãng sản xuất

các thiết bị cảm biến và cơ cấu chấp hành có tên tuổi trong công nghiệp, trong đó

Siemens AG, Festo KG, Pepperl & Fuchs GmbH). Mục đích duy nhất của AS-I là

kết nối các thiết bị cảm biến và cơ cấu chấp hành số với cấp điều khiển. Từ một

thực tế là 80% cảm biến và cơ cấu chấp hành trong một hệ thống máy móc làm

việc với các biến logic, cho nên việc nối mạng chúng trước hết phải đáp ứng được

yêu cầu về giá thành thấp cũng như lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng đơn giản. Vì thế

các tính năng kỹ thuật được đặt ra:

+ Khả năng đồng tải nguồn, tức dữ liệu và dòng nuôi cho toàn bộ cảm biến và một

phần lớn các cơ cấu chấp hành phải được truyền tải trên cùng một cáp hai dây.

+ Phương pháp truyền tải thật bền vững trong môi trường công nghiệp nhưng không

đòi hỏi cao về chất lượng đường truyền.

+ Cho phép thực hiện cấu trúc mạng đường thẳng cũng như hình cây

+ Các thành phần giao diện mạng có thể thực hiện với giá cả rất thấp.

+ Các bộ nối phải nhỏ, gọn, đơn giản và giá cả hợp lý.Page

12BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyHình 1.4: Ví dụ về cấu hình mạng AS –I với bộ điều khiển PLC S7 -300 và Module

giao diện CP341-2(Siemens)

• Industrial Ethernet(IE)

Page

13BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn Huy- Mạng Industrial Ethernet (IEEE 802.3) dựa trên cơ sở Ethernet thường nhưng

được thiết kế lại cho sử dụng phù hợp trong môi trường công nghiệp và do tổ chức

IEA (Industrial Ethernet Assciation) quản lý.

- Industrial Ethernet là một mạng dành cho cấp giám sát và cấp trạm của mạng

truyền thông giữa các máy tính và những bộ điều khiển logic khả trình nó được sử

dụng để truyền dữ liệu với lượng lớn và có thể được sử dụng để truyền qua khoảng

cách lớn.Hình 1.5 : Cấu trúc mạng EthernetPage

14BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyCHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM THIẾT KẾ WINCC

1,Giới thiệu chung

a. Sơ bộ về Scada

-Hệ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): là hệ thống điều khiển

giám sát vvà thu thập dữ liệu, ra đời vào những năm 80 trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật

tin học, mạng máy tính và truyền thông công nghiệp. Hệ SCADA cho phép liên kết

mạng ở nhiều mức độ khác nhau: từ các bộ cảm biến, cơ cấu chấp hành, các bộ điều

khiển, các trạm máy tính điều khiển và giám sát, cho đến các trạm máy tính điều hành

và quản lý công ty.

Các chức năng cơ bản của hệ SCADA:

-Giám sát (Supervisory): Chức năng này cho phép giám sát liên tục các hoạt

động trong hệ thống điều khiển quá trình. Hiển thị các báo cáo tổng kết về quá trình

sản xuất, chỉ thị giá trị đo lường,... dưới dạng trang màn hình, trang đồ hoạ, trang sự

kiện, trang báo cáo sản xuất,... Qua đó nhân viên vận hành có thể thực hiện các thao

tác vận hành và can thiệp từ xa đến các hệ thống phía dưới.

-Điều khiển (Control): Chức năng này cho phép người điều hành điều khiển các thiết

bị và giám sát mệnh lệnh điều khiển.

-Thu thập dữ liệu (Data Acquisition): Thu thập dữ liệu qua đường truyền số liệu

về quá trình sản xuất, sau đó tổ chức lưu trữ các số liệu như: số liệu sản xuất, chất

lượng sản phẩm, sự kiện thao tác, sự cố,... dưới dạng trang ghi chép hệ thống theo

một cơ sở dữ liệu nhất định.Page

15BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyCấp quảnlí kinh doanhMạnh xí nghiệptrạm vận hànhTrạm vận hànhmạng điều khiểnCấp quản lí quá trìnhcấp trườngcảm biếnPLC

Van động cơ bơmCơ cấu chấp hànhHình III. Cấu hình của một SCADA điển hình

b. Giới thiệu về wincc

Page

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4, Truyền thồng với thiết bị khác:

Tải bản đầy đủ ngay(60 tr)

×